Regler för fritidshus och villa

Om du har funderingar på att bygga nytt på din tomt har du säkert, likt de flesta, många frågor. Här nedan ger vi svar på de vanligaste frågorna som kan vara bra att veta innan du påbörjar ditt projekt.

Vad får jag bygga och hur stort får jag bygga?

 

De områden som mer eller mindre täcks av tomter och byggnation regleras i allmänhet genom en detaljplan. Syftet med planen är att på förhand avgöra vilka byggnationer som är tänkbara inom området eller fastigheten och hur det får byggas. Planerna är juridiskt bindande och reglerar vilka hus som får uppföras på en tomt med riktlinjer på utformning. För att veta mer om just din tomt rekommenderar vi att du kontaktar din kommun och ser vad din detaljplan säger. I detaljplanen står vilka typer av byggnader du får bygga, hur stort du får bygga, höjder och avstånd mm. Ofta tillåts både en huvudbyggnad och komplementbyggnad/gästhus. Det finns även olika regler beroende på hur stor del av året du avser att nyttja ditt hus dvs om det används som fritidshus eller permanentboende.

 

Hur långt från tomtgräns behöver ett hus placeras enligt reglerna?

 

Grundregeln är att ett hus skall uppföras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Huset kan dock placeras närmare tomtgränsen om du får grannens medgivande till det. Då kan huset placeras så nära som en halv meter från tomtgränsen.

Gränsar den berörda tomtgränsen mot kommunens mark är det i regel inte möjligt att få genom en placering närmare än 4,5 m. Det finns även specialregler kring hur nära en allmän väg eller järnväg som ett hus får uppföras och ordinarie strandskydd gäller även för denna typ av byggnad.

 

Vad gäller utanför detaljplanerat område?

 

Om du äger jordbruksmark eller en fastighet utanför detaljplanerat område är oftast förutsättningarna att få bygga ännu bättre, då inga regler finns satta för vad du får bygga eller hur stort du får bygga.

skapad:30 augusti, 2023

Beställ ett hus idag och få 60-80 000kr i tillval


Vid köp av ett Attefallshus eller Fritidshus under Maj månad bjuder vi på: Golvvärme i badrum, Designkommod, Spegelskåp, Duschväggar, Kvalitativ invändig träpanel från Norrland till ett värde av ca 60 – 80 000kr beroende på storlek av hus.

Jag vill gladeligen ta del av detta erbjudande! (intresseanmälan är inte bindande)