Frågor och svar

Det är mycket att tänka på när man bygger nytt och det finns en hel del regler som är bra att känna till innan du bestämmer dig för vilket typ av hus du vill bygga. Vi listat några av de vanligaste frågorna och några generella regler och villkor som gäller vid olika typer av hus.

Hittar du inte svar på din fråga Kontakta oss på info@husverket.se så hjälper vi dig.

Attefallshus

Många glömmer att ett attefallshus kan påverka VA och el-nätet på fastigheten. Trots att man kanske tror att huset inte kommer att belasta dessa installationer, har myndigheterna och lagarna andra åsikter. I den här artikeln diskuterar vi hur du kan hantera VA och el när du planerar att bygga ett attefallshus på din fastighet, för att undvika problem och följa alla regler och krav.

Myndigheterna och lagarna planerar för framtida behov när de bedömer stadsdelar och detaljplaner. Därför har kraven på VA och el-installationer satts för att klara av ett mer avancerat samhälle än vad vi har idag.

När det kommer till avlopp, finns det olika alternativ beroende på om du har eget VA, gemensamt VA med grannar eller samfällighet, eller om du är ansluten till kommunens VA-system. Oavsett vilket fall måste du följa de krav som myndigheterna har satt upp.

Om du har eget VA ansvarar du själv för avloppet och måste se till att din anläggning uppfyller dagens krav. Du kan behöva ansöka om tillstånd för att ansluta ett attefallshus till din anläggning. Om du har gemensamt VA med grannarna kan du behöva ordförandes eller styrelsens tillstånd för att ansluta ett attefallshus. Om du är ansluten till kommunens VA-system kommer kommunen att bedöma hur den nya byggnaden ska hanteras. Det kan också finnas extra avgifter eller bedömningar att ta hänsyn till.

När det gäller elnätet är det nätägarens, till exempel Vattenfall eller EON, ansvar att hantera all el. Du behöver kontrollera om dina befintliga huvudsäkringar har tillräcklig kapacitet för att kunna försörja ytterligare en byggnad med el. Om de inte har det kan du enkelt uppgradera dem innan eller efter att attefallshuset har byggts.

Det är viktigt att komma ihåg att anmälningar och tillstånd för vatten och avlopp, samt el, är separata från bygganmälan och bygglov. Du måste skicka in separata ansökningar för dessa installationer.

Ni kan initialt gå till väga på två sätt. Antingen kontaktar ni oss via telefon eller en intresseanmälan, så tar en projektledande säljare kontakt med er och bokar in ett inledande möte. Har ni redan hittat en modell så kan ni börja med att bygga den i vårt byggonline verktyg. När ni slutför er byggonline får ni ett pris direkt på skärmen baserat på era val och era kontaktuppgifter skickas in till oss och en projektledande säljare ringer er för att boka in ett möte. Vi erbjuder visningar hos befintliga kunder men ni bjuds även in till vårt kontor i Farsta centrum, där vi även har våra visningshus. Ni får möjlighet att uppleva vår höga kvalité på råvaror och interiöra val i verkligheten. Ni har ett möte med säljaren som går genom era behov och förutsättningar på tomten. Efter mötet får ni en sammanställd och detaljerad offert som tar hänsyn till lyft- och transportförutsättningar på er tomt. Känns allt bra så går ni vidare och signerar avtal för köpet. Efter detta är ni alltid i goda händer hos projektledare och handläggare.

Ett attefallshus är en fristående byggnad som oftast används som ett komplement till en befintlig huvudbyggnad på en tomt. Attefallshus regleras inte av detaljplaner, utan av Attefallsreglerna. Dessa infördes för att skapa en enklare process för att bygga mindre bostäder och komplementbyggnader.   Ett attefallshus får ha en byggnadsarea på max 30 kvm, en taknock som inte får överstiga 4 meter och placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Om din granne ger sitt skriftliga medgivande är det möjligt att placera ett Attefallshus närmare än 4,5 meter från din tomtgräns.

Det finns två huvudkategorier av byggnader som kan byggas som Attefallshus, komplementbostadhus och komplementbyggnad. Komplementbostadshus är en självständig bostad som är avsedd för permanentboende. För att kunna använda huset som ett åretruntboende måste attefallshuset följa Boverkets riktlinjer för komplementbostadshus. Detta innebär att attefallshuset ska möta samma krav på säkerhet, isolering, konstruktion, energivärden, tillgänglighetskrav och ventilation som ett bostadshus. Komplementbyggnad är en byggnad som inte ansvänds som permanent bostad. Det kan vara till exempel ett garage, en gäststuga eller ett förråd.

Ja, så länge det är placerat 4,5 meter från tomtgränsen. Vill du placera huset närmare än 4,5 m behöver du ett medgivande från grannen du angränsar till. Råkar din granne vara kommunens mark? Då gäller avståndet på minimum 4,5 meter.

Ja, dock blir attefallshuset bygglovspliktigt och räknas som huvudbyggnad på tomten. Det är möjligt att omvandla huset från huvudbyggnad till komplementbostad/attefallshus när man vill bygga en större huvudbyggnad på tomten vid ett senare skede. Här finns flera olika varianter, rådfråga oss gärna vid funderingar.

Ja, vi har tagit fram flera modeller som har källare eller suterrängvåning. Här är det viktigt att göra en noggrann bedömning och beräkning på tomten för att välja rätt hus och lösning utifrån förhållandena på tomten. Detta är ett väldigt smart sätt att nyttja reglerna kring attefallshus maximalt och för att optimera levnadsytan. Ett 30 kvm attefallshus med suterrängvåning eller källare blir helt plötsligt dubbelt så stort, ca 60 m2. Kontakta oss för mer information. Du kan titta närmare på våra modeller här.
Fritidshus

Ni kan initialt gå till väga på två sätt. Antingen kontaktar ni oss via telefon eller en intresseanmälan, så tar en projektledande säljare kontakt med er och bokar in ett inledande möte. Har ni redan hittat en modell så kan ni börja med att bygga den i vårt byggonline verktyg. När ni slutför er byggonline får ni ett pris direkt på skärmen baserat på era val och era kontaktuppgifter skickas in till oss och en projektledande säljare ringer er för att boka in ett möte. Vi erbjuder visningar hos befintliga kunder men ni bjuds även in till vårt kontor i Farsta centrum, där vi även har våra visningshus. Ni får möjlighet att uppleva vår höga kvalité på råvaror och interiöra val i verkligheten. Ni har ett möte med säljaren som går genom era behov och förutsättningar på tomten. Efter mötet får ni en sammanställd och detaljerad offert som tar hänsyn till lyft- och transportförutsättningar på er tomt. Känns allt bra så går ni vidare och signerar avtal för köpet. Efter detta är ni alltid i goda händer hos projektledare och handläggare.

Ja, vi har tagit fram flera mindre modeller som har källare och suterrängvåning. Modellerna kan skalas upp och anpassas efter era behov och önskemål. Här är det viktigt att göra en noggrann bedömning och beräkning på tomten för att välja rätt hus och lösning. Kontakta oss för mer information.

Det är inte så stor skillnad kring byggreglerna för ett permanentboende och ett fritidshus. Men kraven på tillgänglighet, energi och utrymme skiljer sig en del. Energikraven är lägre på ett fritidshus så här är det möjligt att påverka arkitekturen utan att behöva ta för mycket hänsyn till energikraven. När det gäller utrymme så behöver du t.ex. inte ha en viss storlek på köket för att det ska bli godkänt. Det finns inte heller några krav på tillgänglighet och tillgänglighetsanpassning i ett fritidshus. Det gör att du kan välja att ha ett mindre badrum eller sovrum än vad som tillåts hus som används som permanent boende.

Ett fritidshus används vanligtvis för tillfällig vistelse och inte som en permanent bostad. Många använder dem som sommarstugor eller ställen att tillbringa helger och semestrar. De kan variera mycket i stil och komfort, från enkla stugor till lyxiga fritidsvillor.

Friggebod

Vårt pris inkluderar en mängd olika alternativ och erbjudanden för att passa dina behov och önskemål. Vi erbjuder klimatskal i modul eller prefabricerade byggelement, samt nyckelfärdiga moduler. Du har också möjlighet att välja mellan flera olika planlösningar beroende på hur du vill använda din friggebod.

Transport till Stockholm och Karlshamn är redan inkluderad i huspriset. Därefter tillkommer kostnaden för transporten till din tomt, vilket inkluderas när du tecknar avtal med oss. Vid köp av nyckelfärdigt utförande eller klimatskal i modulform, ingår också montering av huset på grunden samt ett standardlyft av friggeboden från trailern. Om du väljer att använda prefabricerade byggelement, levereras dessa till tomtgränsen. Koordination och kostnad för lyft samt montering av huset ombesörjes då av dig som kund eller en tredje part.

Vårt hus kan levereras helt färdigställt utvändigt som en färdig modul eller som prefabricerade byggelement. I båda fallen är modulen/byggelementen isolerade och innerväggarna är förberedda enligt den modell och planlösning du har valt. Du som kund ansvarar för el- och VVS-installationerna samt färdigställandet invändigt. Om du väljer vårt nyckelfärdiga utförande blir huset nyckelfärdigt både exteriört och interiört. Om du lägger till något av våra entreprenadpaket kan du även få en totallösning där vi tar ansvar för hela processen.

Med vårt pris inkluderas en mängd olika alternativ för att skapa en anpassad lösning för dig. Vi förenklar processen genom att erbjuda transport och monteringstjänster samt möjlighet att välja mellan olika färdiga utföranden. Vi strävar efter att du som kund ska få den bästa möjliga upplevelsen och vi kan även erbjuda totallösningar för att underlätta för dig. Välkommen till oss för att skapa din drömförråd eller friggebod!

Ja det är möjligt.

Ja. Det går att få både badrum och kök.

Ja, du får bygga en eller flera friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får dock inte överstiga 15 m2. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3 m.

En friggebod är en byggnad som får uppföras på en tomt utan vare sig bygglov eller bygganmälan. En friggebod får vara max 15 m2 i byggarea och högst 3 meter till taknock. Friggeboden måste stå på en tomt där det finns ett en- eller tvåbostadshus. Vidare ska friggeboden vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad. Vill du placera friggeboden närmare än 4,5 meter från tomtgränsen måste grannen ge sitt medgivande. Friggeboden får placeras på prickad mark och räknas inte med i hur stor area av din tomt som får bebyggas.

Tillval

Finns inte den storlek på husmodell som ni önskar så tar vi gärna fram ett större hus till er. Vi har tidigare skräddarsytt flertalet hus till våra kunder och det är inga problem att ta en befintlig modell och göra den i en större skala. Hör av dig och berätta vad ni önskar så kan vi tillsammans ta fram ett hus enligt era krav på storlek och övriga önskemål.

Vi erbjuder tre olika entreprenadpaket för våra modulhus, anpassade efter dina önskemål och engagemangsnivå. Du kan välja mellan följande entreprenadformer:

Installationspaketet.

I detta paket ingår:

 • Hantering av kommunprocessen med bygglov eller bygganmälan.
 •  Vi utför kran och transportkontroll samt projektleder och koordinerar transporten och kranlyftet så att huset kommer på plats.
 • Monteringen och färdigställande av huset som sker av våra egna snickare.
 • Slutkontroll av huset med vår arbetsledare
 • Vi ansvarar för entreprenadtjänster som VVS-inkoppling, funktionsprovtryckning och installation av värmekabel. Även El-inkoppling och isolationstest enligt elsäkerhetsverkets riktlinjer ingår i paketet.
Stora entreprenadpaketet. 

I detta paket ingår:

 • Hantering av kommunprocessen med bygglov eller bygganmälan.
 • Vi utför kran och transportkontroll samt projektleder och koordinerar transporten och kranlyftet så att huset kommer på plats.
 • En av våra entreprenadpartners för markarbeten gör ett tomtbesök och planeringen för rör, kulvert och markarbetet för vatten, avlopp och el görs. I nära anslutning till husleveransen sker detta arbete där även det övriga markarbetet utförs. Det innefattar en av grusad och packad yta där husgrunden ska placeras samt uppförande av den grundtyp som är beställt enligt avtal.
 • Vi ansvarar för entreprenadtjänster som VVS-inkoppling, funktionsprovtryckning och installation av värmekabel. Även El-inkoppling och isolationstest enligt elsäkerhetsverkets riktlinjer ingår i paketet.
 • Våra snickare färdigställer och monterar samtliga detaljer i huset och dessutom ingår ansvarsförsäkring och slutkontroll av en certifierad besiktningsman som standard i detta stora entreprenadpaket.
Stora entreprenadpaketet - Fast pris. 

I det här paketet ingår:

 • Stora entreprenadpaketet enligt ovan beskrivning
 • Fixerat och säkrat pris på husleveransen
 • Valutaförsäkring
 • Färdigställandeförsäkring och nybyggnadsförsäkring
För att ta fram ett pris för detta paket krävs en komplett utredning där vi gör platsbesök och tar in offerter och sammanställer allt i en slutgiltig offert. Vår erfarenhet är att det tar mer tid och kraft än vad man först kan tro att driva, projektleda och koordinera sitt byggprojekt med entreprenader och arbeten själv. Även om man först har bestämt sig för att själv ansvara för vissa delar så går det självklart att ta en dialog med oss längre in i processen om man skulle ändra sig. De flesta utav våra kunder väljer Stora entreprenadpaketet och vill man vara 100% säker på kostnaden så väljer man med fast pris. I vår tjänst byggonline kan ni välja vilket entreprenadpaket som ni önskar.

Till samtliga paket kan man välja att lägga till. 

 • Garbo försäkring som försäkrar dig ditt inbetalda belopp fram till husleverans.

Alla våra hus levereras grundmålade en gång och färdigstrukna två gånger.

Ja, det finns som tillval och du kan välja fritt bland kakel och klinker efter egen smak och tycke.

Absolut! Vissa av våra fritidshus har redan bastu i sina planlösningar. Väljer du ett hus med en planlösning utan bastu så kan vi alltid rita om planlösningen och lägga till en bastu.

I alla våra hus ingår elradiatorer. Vill du ha mer komfortvärme/kyla bör du välja till en luftvärmepump. Bygger du ett fritidshus och har tänkt att använda det för permanentboende eller boende mer än 4 månader på ett år är energikraven annorlunda. Då behöver man välja till en frånluftsvärmepump med vattenburna radiatorer alternativt vattenburen golvvärme.

Det är möjligt att spegelvända en planlösning. Du betalar ingenting extra för det. Redan i våra tillval finns valmöjligheten att spegelvända din valda planlösning.

Vi har planlösningar som passar för alla typer av ändamål. Om ingen av våra modeller passar dig är det möjligt att få huset helt arkitektritat och anpassat efter dina önskemål. Du kan lägga till eller flytta på fönster och dörrar, anpassa planlösningen och exteriören i sin helhet. Utöver dessa möjligheter kan du enkelt sätta din personliga prägel på huset med tillval utifrån vårt breda sortiment i vår bygg online.
Kommunprocessen

För ett bygglov ska kommunen enligt lag ge ett besked inom 10 veckor. från att alla handlingar är kompletta. Ofta kan bara beställning av nybyggnadskartan från kommunen ta upp till 4 veckor. Vi brukar rekommendera att man räknar med ca 8-12 veckor från start av anmälan. För bygglov är ledtiderna längre och kommunen har upp till 10 veckor på sig att återkomma med beslut eller komplettering. Det kan variera väldigt mycket i hur lång tid ett startbesked för ett bygglov tar att få, allt beror på komplexiteten i ärendet och hur snabbt eller långsamt just din kommun handlägger sina ärende.

För det mesta när du ansöker om lov måste du ange vem som ska vara kontrollansvarig för det du planerar att göra. Kontrollansvarig ska hjälpa till att upprätta den kontrollplan som byggherren sedan ska följa. Kontrollansvarig måste vara en certifierad, sakkunnig person som är självständig gentemot den åtgärd han eller hon ska kontrollera. Du hittar certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats, www.boverket.se. Det är oftast kommunens bygglovshandläggare som avgör om det behövs en kontrollansvarig i ett ärende. Om du är osäker kan du alltid kontakta din kommun för rådgivning. Vill du att vi ordnar en kontrollansvarig åt dig så kan vi ordna det till en kostnad av 13 995 – 24 995 kr. Kostnaden är beroende av husstorlek och område.

De områden som mer eller mindre täcks av tomter och byggnation regleras i allmänhet genom en detaljplan. Syftet med planen är att på förhand avgöra vilka byggnationer som är tänkbara inom området eller fastigheten och hur det får byggas. Planerna är juridiskt bindande och reglerar således vilka hus som får uppföras på en tomt med riktlinjer på utformning. För att veta mer om just din tomt rekommenderar vi att du kontaktar din kommun och ser vad din detaljplan säger. I detaljplanen står hur stort du får bygga, höjder och avstånd mm. Därefter kan vi föra en dialog kring ditt projekt.

Först när ni har fått ett slutbesked av kommunen får huset tas i bruk. Detta tar normalt sett upp till 4 veckor efter att huset är levererat, slutbesiktningen är genomförd och alla papper är inlämnade till kommunen. Har kommunen krävt en kontrollansvarig hanteras slutanmälan av denna, i annat fall av ansvarig projektledande säljare.

För en bygganmälan ska kommunen enligt lag ge ett besked inom 4 veckor från att alla handlingar är kompletta. Ofta kan bara beställning av nybyggnadskartan från kommunen ta upp till 4 veckor. Vi brukar rekommendera att man räknar med ca 8-12 veckor från start av anmälan. För bygglov är ledtiderna längre och kommunen har upp till 10 veckor på sig att återkomma med beslut eller komplettering. Det kan variera väldigt mycket i hur lång tid ett startbesked för ett bygglov tar att få, allt beror på komplexiteten i ärendet och hur snabbt eller långsamt just din kommun handlägger sina ärende.

Avtalet hävs och vi erhåller ersättning för nedlagd tid. Denna motsvarar summan av handpenningen på 30 000 kr för attefallshus och 50 000 kr för fritidshus.

En nybyggnadskarta är en handling som upprättas i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader och är en del av underlaget vid ansökan om bygglov. Nybyggnadskartan utgör ett underlag för upprättande av situationsplanen. Nybyggnadskartan utvisar fastighetens exakta läge och mått samt andra uppgifter såsom befintliga byggnader, gränser för byggrätt, anslutningspunkt för vatten och avlopp, angränsande vägar och gator samt höjdangivelser. Nybyggnadskartan upprättas vanligtvis av kommunen, byggnadsnämnden är i viss omfattning skyldig att tillhandahålla en nybyggnadskarta mot avgift.
Leverans

I priset för huset ingår redan en kostnad på 15000:- för en lyftkran, vilket vanligtvis täcker kostnaderna för en standardkran om inga extra åtgärder behövs. Projektledaren som säljer huset kommer att göra en initial bedömning och informera er om det kan bli nödvändigt att använda en större kran. Vi skickar alltid ut ett specialiserat lyftkransföretag för att göra en noggrann kontroll och erhålla en specificerad prisuppgift för det aktuella kranlyftet. Denna kostnad kommer sedan att presenteras och förklaras av projektledaren under produktionsmötet för att säkerställa fullständig transparens.

Ja, våra färdiga husmoduler lastas på färja tillsammans med trailer och lyftkran som åker ut till respektive ö. Vi kör vidare med lastbil på ön och lyfter huset på plats med hjälp av mobilkranen. Det går även att leverera till öar utan vägar men som går att nås från sjön. Färjan klarar av 1,5 meters djup och kommer ofta väldigt nära ön för att lägga till. I det scenariot följer mobilkranen med på färjan och kan lyfta upp emot 50 meter. Vi kan även leverera huset i prefab med helikopter och montera huset på plats. Kostnaderna för sjöleveranser varierar ganska mycket beroende på vart ön ligger, om tomten går att nås från sjön, omlastning, väglag mm. Oftast är det fortfarande en god besparing jämfört med ett platsbyggt hus.

Vi har samarbete med flertalet stora lyftkransfirmor som vi skickar ut på platsbesök. Kranbolaget åker ut till er och ser över leveransvägen fram till er och hur lyftförutsättningar ser ut på plats. Det dom kollar på är vart kan dom ha sin uppställningsyta, hur långt det är från centrum av kranen till centrum av huset för lyftet och detta avgör kranstorleken för lyftet. Om det är en svåråtkomlig och smal väg kan en omlastningsbil behövas. Är underlaget mjukt på tomten eller transportsträckan kan körplåtar krävas. Kranfirman ser till helheten och presenterar en specificerad offert till oss.

Ovan nämns hur lyftmöjligheterna görs och hur ni får offert på detta. Gällande transport är transportkostnaden redan beräknat i ert avtal. På samma sätt som för kran skickar vi ut en förfrågan om ett platsbesök till vår transportör som kontrollerar och säkerställer att leverans kan ske hela vägen fram till husgrunden. Transportören ger även han en bedömning om omlastningsbil krävs eller inte. Oftast gäller det för skarpa kurvor som transportbilen inte klarar av med huset och då behöver en omlastning göras till en mindre lastbil eller bodbil.

Vi hittar ofta lösningar på att leverera våra hus, även till svåråtkomliga platser. Det kan uppstå leveransbegränsningar i de fall där det är svåråtkomliga platser för mobilkran och transport. Oftast gäller det när vägarna blir väldigt smala, kurvorna blir väldigt skarpa och ibland finns inte någon framkomlig väg alls till tomten. Man kan behöva anpassa leveranssättet eller byggmetoden, då bygger vi i prefabricerade element istället för i modul då prefabricerade byggelement kan levereras med smalare lastbilar. Men man kan även behöva göra ytterligare markberedning än vad som ingår i våra paket, för att vi ska kunna leverera huset. Detta gås noggrant genom med er projektledande säljare och tomtbesök görs i de fall behov föreligger. Vi har lång erfarenhet av att leverera hus till alla möjliga platser i Sverige och utanför Sverige. Genom åren har vi fått prövas i flertalet varierande utmaningar där det mesta gått att lösa, vi ser hellre lösningar än begränsningar. Tveka inte att fråga oss om ni är tveksamma över ert projekt, vi löser det mesta.

Huset kommer färdigbyggt och transporteras på en lastbil med trailer hela vägen från fabrik, via färja och till er tomt. Därefter lyfts huset på plats på husgrunden med en lyftkran.
Ritningspaket

När köpet har genomförts skickas din beställning till oss och en projektledande säljare tar kontakt med dig för att inhämta ytterligare information för att kunna fullgöra din beställning. När ditt ritningspaket är färdigställt skickas det till din angivna mailadress inom 10 arbetsdagar.

Självklart går det alltid bra att ändra sig. Om du vill köpa samma hus som du sökt bygglov/bygganmälan för, då tar du bara kontakt med din projektledande säljare som hjälpte dig med ritningspaketet så hjälper han dig vidare. Första steget blir att ta fram en offert på sammaexteriöra specificering som du fått startbesked för och sedan sätter du fritt din prägel interiört och får ett pris därefter.

Vi erbjuder tre olika ritningspaket, oavsett vilket behov du har så har vi ett paket som passar dig. De tre olika paketen med innehåll är följande:   Standard paketet: Fasadritningar. Planritningar. Loftritningar. Takritningar. Sektionsritningar. Konstruktionsdetaljer.   Medium paketet: Fasadritningar. Planritningar. Loftritningar. Takritning. Sektionsritningar. Konstruktionsdetaljer. Situationsplan.   Premium paketet: Fasadritningar. Planritningar. Loftritningar. Takritning. Sektionsritningar. Konstruktionsdetaljer. Situationsplan. Energiberäkning. Ventilationsritning. Förslag på kontrollplan.  

Om kommunen kräver en komplettering i ert ärende på någon av ritningarna som vi har levererat till dig då ingår vår kompletteringshantering för detta. Skulle kommunen däremot kräva en eller flera helt nya handlingar eller ritningar som inte ingår i ritningspaketet, då kan du kontakta din projektledande säljare som hjälper dig att ta fram det kommunen kräver. Det tillkommer en fast kostnad för kompletteringar på handlingar eller ritningar som från början inte ingick i paketet du köpt.

Du kan snabbt och smidigt genomföra en beställning av valt ritningspaket genom Klarna Checkout och välja mellan betala hela beloppet direkt eller 30 dagars faktura.
Övriga frågor

Vi erbjuder olika entreprenadpaket där kunder kan välja vad som ska ingå i sitt projekt för att påverka priset. Det finns även olika alternativ för färdigställande av huset, där man kan utföra vissa arbetsmoment själv och på så sätt sänka kostnaderna.

Det finns några faktorer som kan påverka priset från avtalsskrivningen och kräver vissa kontroller. Exempelvis krankostnad, markarbete och byggherrekostnader. Dessa kostnader är t.ex. avgifter som kommunen beslutar kring, anslutningsavgifter, bygglov, nybyggnadskarta och kostnader för en kvalitetsansvarig person. Vid produktionsmötet har alla kontroller oftast genomförts och genom bygglovet eller bygganmälan får man information om eventuella extra kostnader som krävs för att bygga det hus man har lämnat in bygglov/anmälan för. 

Vi är väldigt transparanta och går igenom alla eventuella extra kostnader vid avtalsskrivningen, så att kunder kan inkludera dessa i sin budget. 

Vi har även tagit fram ett entreprenadpaket med fast pris där allt ingår för att ge en extra trygghet till våra kunder.

Tveka inte att kontakta oss så att vi kan göra en bedömning av de eventuella riskerna för extra kostnader för ert kommande byggprojekt.

Med vår betalplan kan du känna dig trygg och säker genom hela köpprocessen. Vi har strukturerat betalningen i fyra delar för att ge dig flexibilitet och underlätta för dig som kund.

Först erlägger du en handpenning tio dagar efter att du har signerat avtalet. Detta ger dig tid att sätta dig in i köpet och vara säker på att du har gjort rätt val.

När du har fått beviljat startbesked från kommunen och produktionen av ditt hus planeras in, erläggs 50% av köpeskillingen. Detta är ett viktigt steg och markerar att allt är på rätt väg och att ditt hus är på väg att bli verklighet.

Vid leveransdagen ska 45% av köpeskillingen vara oss tillhanda. För att undvika eventuella dröjsmål och tilläggskostnader rekommenderar vi att du betalar leveransfakturan några dagar innan leverans. 

Slutligen, efter godkänd slutkontroll och innan du tar över huset, erlägger du de sista 5% av köpeskillingen. Detta är den sista delen av betalningen och markerar att du officiellt är ägare till ditt nya hem.

För att ytterligare trygga din ekonomiska investering erbjuder vi möjligheten att teckna en försäkring genom Garbo. Denna försäkring täcker in de betalningar du har gjort innan du får ditt hus, vilket ger dig extra trygghet och skydd.

Med vår betalplan och vår status som en stabil och pålitlig husleverantör vill vi ge dig den trygghet och säkerhet du förtjänar. Vi finns här för att guida och stötta dig genom hela köpprocessen.

Beroende på vilket hus du väljer, varierar leveranstiderna för våra nyckelfärdiga hus. Nedan ser du den genomsnittliga leveranstiden för våra nyckelfärdiga husmodeller:

- Friggebod: ca 10-14 veckor.

- Attefallshus: ca 16-24 veckor.

- Fritidshus: ca 16-26 veckor.

Eftersom leveransen kräver en komplex koordination mellan flera olika entreprenörer, fraktbolag och lyftkransföretag, kan vi inte garantera en exakt leveransdag förrän nära leveranstidpunkten. Vid starten av produktionen tar vi fram en preliminär leveransvecka och i takt med att leveransdagen närmar sig kan vi ge mer detaljerad information om vilken vecka och dag leveransen förväntas ske.

Om ändringar görs på våra standardhusmodeller, om du beställer ett anpassat hus eller om extra tillval görs, kan leveranstiden bli längre än vad som gäller för våra standardmodeller.

Vi gör vårt bästa för att hålla leveranstiderna så korta som möjligt, men det kan finnas faktorer som ligger utanför vår kontroll och påverkar leveranstiden. Det kan exempelvis vara förseningar hos våra underleverantörer eller problem med fraktbolagen. Vi förstår att det kan vara frustrerande att inte få en exakt leveransdag i förväg, men vi strävar alltid efter att vara så transparenta som möjligt och håller våra kunder uppdaterade om eventuella förändringar eller förseningar som kan uppstå under leveransprocessen.

Vi gör alltid en individuell bedömning utifrån just din tomt och dess förutsättningar. Generellt sett rekommenderar vi isolerad grund för attefallshus som behöver hålla en maxhöjd på 4 meter från marknivån. Fördelarna med en isolerad grund är många. Den isolerar huset bättre vilket ger ett behagligare inomhusklimat, framförallt under årets kallare dagar. För dig som vill bygga huset på en bergsknalle men inte vill spränga funkar det med en plintgrund. Våra hus har ett bottenbjälklag med cembrit windstopper extreme skiva undertill som skyddar från väder och vind. Vi kan även ställa våra hus på markplattor efter en färdig plintplan för respektive hus.

Utstakningen görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att placeringen av den nya byggnaden märks ut på marken. I samband med utstakningen görs även en utmärkning av höjden, exempelvis höjden på färdigt golv. För att kontrollera att åtgärden verkligen hamnat på avsedd plats vad det gäller plan och höjd, det görs även en lägeskontroll när åtgärden påbörjats eller är färdigställda. Det är alltid byggherren som är ansvarig för att en åtgärd hamnar på rätt plats, oavsett om bygglov eller anmälan krävs eller inte. Därför rekommenderar vi alltid att man väljer att ta in en mättekniker för detta. I vissa fall kräver kommunen att man ska ha det för att få bygga.

Din projektledande säljare kontrollerar förutsättningarna via bilder och videos som tillhandahålls av dig som kund. Vid mer komplexa projekt eller minsta tveksamhet att vårt markarbete som är inkluderat i entreprenaden inte räcker, så skickar vi ut vår markentreprenör på platsbesök till er. Han kommer att undersöka förhållandena på tomten och vid behov kommer han med förslag på åtgärder samt lämnar offert på extraarbete.

Med vår betalingsplan kan du føle deg trygg og sikker gjennom hele kjøpsprosessen. Vi har strukturert betalingen i fire deler for å gi deg fleksibilitet og gjøre det enklere for deg som kunde. Først betaler du en forskuddsbetaling ti dager etter at du har signert avtalen. Dette gir deg tid til å sette deg inn i kjøpet og være sikker på at du har gjort det riktige valget. Når kommunen har godkjent søknaden din for oppstart, og produksjonen av huset ditt planlegges, betales 50% av kjøpesummen før produksjonsstart. Dette er et viktig skritt og markerer at alt er på rett vei, og at huset ditt er på vei til å bli virkelighet. Ved leveringsdagen skal 45% av total kjøpesum være betalt til oss. For å unngå mulige forsinkelsesrenter og ekstra kostnader på grunn av forsinket betaling, anbefaler vi at du betaler leveringsfakturaen noen dager før levering. Til slutt, etter godkjent sluttkontroll og før du tar over huset, betaler du de siste 5% av kjøpesummen. Dette er den siste delen av betalingen og markerer at du offisielt er eier av ditt nye hjem.

Absolut! Vi kan lämna offert på det mesta inom bygg och anläggning. Hör av dig till oss så kan vi ta fram en offert för markarbeten tillsammans med vår markentreprenör. Ofta är det billigare då man undviker dubbla etableringskostnader. Det sparar både pengar och tid.

Vår produktion sker i två fabriker som vi själva äger. Vi har en svensk fabrik i Borlänge och en fabrik som varit i drift sedan vår start och är belägen i Litauen. Det innebär att vi har full insyn i vår produktionskedja som kontrolleras med ett egenkontrollprogram för att säkerställa kvalité i samtliga produktionssteg. Alla våra hus byggs efter svenska byggnormer och regler, så att du ska kunna känna dig trygg med att ditt hus håller en hög standard. Våra fabriker sysselsätter ungefär 120 personer och har en produktionskapacitet på 25-30 hus varje månad.

Vår takkonstruktion klarar av en snölast på 2,5 kn/m2. Vet ni inte vilken zon ert område har kan ni söka upp området ni vill uppföra huset på genom denna länk: https://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets-konstruktionsregler-eks/sa-har-anvander-du-eks/karta-med-snolastzoner/. Krävs det högre snölastkrav på taket än vad vi har som standard så kan vi enkelt ordna det åt dig. Det tillkommer då en tilläggskostnad för extra förstärkning och dimensionering av taket. Kontakta gärna en av våra projektledande säljare för att få information om eventuella prisförändringar som kan uppkomma baserat på den snölastzon ert område har.

Ja, priset kan påverkas av fraktkostnaden, de lokala förutsättningarna och priset för entreprenadarbeten. Om ni har fyllt i vilken kommun ni ska bygga i på hemsidan så har ni redan fått det korrekta priset för frakt och entreprenad. Priset kan också variera beroende på vilken snölastzon just ert område kräver.

Ja, du kan få upp till hela beloppet finansierat via vår samarbetspartner Wasa Kredit. För att få hela huskostnaden beviljad krävs det två sökande utan betalningsanmärkningar med en årsinkomst på minst 160 000 kr vardera. Ni behöver även ha varit bosatta i Sverige under minst 3 år vid prövningstillfället. Är du ensam sökande kan du bli beviljad lån på upp till 400 000 kr. Vi har även ett etablerat samarbete med SEB som erbjuder både bolånerådgivning och byggnadskreditiv. Ni som kund får, av er hussäljare, en direkt kontaktväg in till SEB och en återkoppling inom 24 h. Kontakta din hussäljare för mer information samt kontaktuppgifter. Du börjar betala räntekostnader först den dag du börjar använda lånet

Hittar du inte det du söker?

Kontakta oss redan idag så hjälper vi er att komma igång med ert husprojekt!

Årets bästa sommardeal!


Beställ ett hus idag och få 10% rabatt på hela huspriset!


Vid köp av ett Attefallshus eller Fritidshus under juni månad tillsammans med ett entreprenadspaket får du hela 10% rabatt på huspriset!

Jag vill gladeligen ta del av detta erbjudande! (intresseanmälan är inte bindande)

Årets bästa sommardeal!


Beställ ett hus idag och få 10% rabatt på hela huspriset!


Vid köp av ett Attefallshus eller Fritidshus under juni månad tillsammans med ett entreprenadspaket får du hela 10% rabatt på huspriset!

Jag vill gladeligen ta del av detta erbjudande! (intresseanmälan är inte bindande)