Vilka regler gäller för attefallshus?

Om du har funderingar på att bygga ett attefallshus på din tomt har du säkert, likt de flesta, många frågor. Här nedan ger vi svar på de vanligaste frågorna som kan vara bra att veta svaret på innan du fortsätter med ditt projekt.

Hur stort får ett attefallshus vara?

Attefallshus som uppförs som ett komplementbostadshus högst vara 30m². Komplementbostadshus innebär en sorts komplementbyggnad som är inredd som en självständig bostad. Den kan antingen användas som ett fritidshus eller som ett permanentboende. Attefallshus som uppförs som en komplementbyggnad får vara högst 25m². Med komplementbyggnad betyder det att huset får användas som exempelvis gäststuga, garage, carport, förråd, bastu eller båthus. Den maximala höjden från befintlig marknivå upp till taknock får vara högst 4 meter.

 

Behöver man bygglov för att bygga ett attefallshus?

Grundtanken med ett de regler som finns kring attefallshus är att det ska vara enklare att bygga små bostäder som kan hjälpa till att reducera den bostadsbrist som råder i stora delar av landet. Därför behöver du inte ansöka om ett bygglov för att uppföra ett attefallshus, däremot en bygganmälan. En bygganmälan är i princip samma sak som en bygglovsansökan men handläggningstiden är något kortare och kostnaden något lägre. Attefallshusregeln gör det också möjligt att bygga huset på prickad mark och oavsett hur mycket av din byggrätt du har utnyttjat.

 

Får alla fastighetsägare bygga ett attefallshus?

I princip ja men det finns några undantag. Strandskyddsdispens krävs i de fall huset ska uppföras närmare än 100 meter från strandkanten. I värdefulla områden får attefallshus inte byggas, varken som komplementbostadshus eller komplementbyggnader. I områden som är av riksintresse för totalförsvaret och/eller flygplatser, övnings- och skjutfält får attefallshus som är komplementbostadshus inte byggas men det går bra att bygga komplementbyggnader. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt område.

 

Hur långt från tomtgräns behöver ett attefallshus placeras enligt reglerna?

Grundregeln är att ett attefallshus skall uppföras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Huset kan dock placeras närmare tomtgränsen om du får grannens medgivande till det. Då kan huset placeras så nära som en halv meter från tomtgränsen. Är den berörda grannen kommunens mark är det i regel inte möjligt att få igenom en placering närmare än 4,5 m. Det finns även specialregler kring hur nära en allmän väg eller järnväg som ett attefallshus får uppföras och ordinarie strandskydd gäller även för denna typ av byggnad.

 

Vilken funktion kan ett attefallshus ha?

Ett attefallshus får, till skillnad från en friggebod, användas även som självständig permanentbostad. Det kan givetvis även användas som fritidshus, gäststuga, garage, uthus eller förråd. Om huset skall användas som permanentbostad måste det vara tillgänglighetsanpassat vilket innebär att vissa funktionsmått måste vara uppfyllda. Visa alla attefallshus

 

 

skapad:28 december, 2019

Beställ ett hus idag och få 60-80 000kr i tillval


Vid köp av ett Attefallshus eller Fritidshus under Maj månad bjuder vi på: Golvvärme i badrum, Designkommod, Spegelskåp, Duschväggar, Kvalitativ invändig träpanel från Norrland till ett värde av ca 60 – 80 000kr beroende på storlek av hus.

Jag vill gladeligen ta del av detta erbjudande! (intresseanmälan är inte bindande)