Enkel och snabb leverans av det lilla extrahuset!

Välj friggebodar mellan 15 kvm, gäststuga, extra yta till landstället, bastu friggebod, poolhus friggebod, förråd etc.

228 900kr

Friggebod

Vi erbjuder dig friggebodar på upp till 15m² med snygg design och gedigen kvalitet. Varje kvadratmeter är väl genomtänkt och utnyttjas maximalt. Samtliga materialval i våra friggebodar är designade med stor omsorg och husen är anpassade för åretruntanvändning i nordiskt klimat.

Friggebodarna hos oss på Husverket är färdiga att använda som gäststuga eller övernattningshus.

Visa mer

Filtrera sökning

Fler filter
Fler filter
Uppdatera

Filtrera sökning

Fler filter
Uppdatera
Inga hus hittades för din sökningTesta justera dina filter och uppdatera för att göra en ny sökning!
Friggebod FAQ

En friggebod är en byggnad som får uppföras på en tomt utan vare sig bygglov eller bygganmälan. En friggebod får vara max 15 m2 i byggarea och högst 3 meter till taknock. Friggeboden måste stå på en tomt där det finns ett en- eller tvåbostadshus. Vidare ska friggeboden vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad. Vill du placera friggeboden närmare än 4,5 meter från tomtgränsen måste grannen ge sitt medgivande. Friggeboden får placeras på prickad mark och räknas inte med i hur stor area av din tomt som får bebyggas.

Vi har två olika utföranden; klimatskal och nyckelfärdigt. Här kan du även välja mellan ett flertal olika planlösningsalternativ beroende på användningsområde. Transport ingår till Stockholm och Karlshamn. Därefter tillkommer kostnaden för transport av din friggebod till din tomt. Även montering av huset på grunden och ett standardlyft av friggeboden från trailern ingår vid köp av nyckelfärdigt utförande. Väljer ni utförandet klimatskal ombesörjes beställning, koordination och kostnad för lyft av hus från trailern samt montering av dig som kund. Då levereras huset helt färdigställt utvändigt och redo för el- och VVS-installation samt färdigställande invändigt. Du kan ladda ned mer information om vad som ingår vid våra två utföranden under respektive husprofil.

 

En friggebod kan vara max 15 m2 och 3 meter hög till taknocken. Höjden räknas från medelmarknivån.

Ja, du får bygga en eller flera friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får dock inte överstiga 15 m2. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3 m.

Vi rekommenderar markplattor till din friggebod då det är det mest prisvärda alternativet. Men det går även att ha isolerad grund eller plintar om du hellre vill det. Grunden styrs av dina markförhållanden.

Ja. Det går att få både badrum och kök.

En friggebod är en komplementbyggnad. En komplementbyggnad kan ta form av exempelvis ett garage, förråd, en gäststuga, växthus, en bastu eller ett båthus bara för att nämna några. Med andra ord ska komplementbyggnaden alltid fungera som ett komplement till bostadshuset. Friggeboden får enligt regelverket inte användas som en självständig bostad. Den uppfyller därtill inte kommunens krav på vad en bostad måste ha för egenskaper.

Ja, det går att uppföra både en friggebod och ett attefallshus på tomten.

Friggeboden kommer färdigbyggt i ett stycke med färja och sedan trailer. Därefter lyfts huset på plats med en lyftkran. Har du valt nyckelfärdigt så ingår en 55 tons lyftkran med ett maxbelopp på 10 000 kronor. Den klarar av att lyfta en friggebod på ca 10–15 meter beroende på omständigheterna. Givetvis kan vi uppgradera mobilkranens storlek och göra längre lyft, dock tillkommer extra avgifter för detta.

För att få hyra ut huset året runt som ett permanentboende behöver huset vara klassificerat som en komplementbostad. En friggebod kan aldrig klassificeras som en bostad då exempelvis tillgänglighetsreglerna inte går att uppfyllas på så liten yta. Men du kan ha rätt att hyra ut din komplementbyggnad/gästhus tillfälligt.

Ja, däremot får du dra av 20% av årsintäkten i omkostnader. Utöver det får du även göra ett schablonavdrag på 40 000 kr. Den resterande summan ska du sedan betala 30% i skatt på (inkomst av kapital). Detta görs i samband med deklarationen. I praktiken innebär det att om din hyra inte överstiger 50 000 kr/år så behöver du inte betala någon skatt. Vill du se mer om detta, läs på frågor och svar under attefallshus här.

Kontrollera alltid senaste nytt hos skatteverket: https://skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/rantorochutdelning/privatrantorfaq/jagharhyrtutminbostadhurbeskattasdet.5.18e1b10334ebe8bc8000118317.html

Du kan bli skyldig att registrera dig och betala moms när du hyr ut din bostad tillfälligt till olika hyresgäster på ett sätt som liknar hotellverksamhet. Tex om du hyr ut via Airbnb. Momsen är 12%.

Du ska betala moms om du svarar ja på alla följande frågor:
– Hyr du ut en eller flera möblerade bostäder som finns i Sverige i eget namn, det vill säga det är du som är hyresvärd?
– Hyr du ut bostaden under högst fyra månader till varje hyresgäst (tillfällig logi)?
– Marknadsför du din uthyrning till dygnspris, veckopris eller erbjuder du tjänster som till exempel städning, byte av sänglinne och annan gästservice?
– Har bostaden varit uthyrd under sammanlagt mer än 16 veckor, det vill säga minst 113 dygn och den totala hyran för bostaden är mer än 50 000 kronor exklusive moms (eller 56 000 kronor inklusive moms) under beskattningsåret?

Kontrollera alltid senaste nytt hos skatteverket: https://skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/hyrautbostad/momsvidtillfalliguthyrningavmobleradbostad.4.5c281c7015abecc2e2068b6.html?q=uthyrning+av+bostad

Ja, du kan spegelvända huset både på längden och tvären om du vill. Det går att göra på alla våra hus. Både på våra friggebodar, attefallshus, fritidshus och villor. Du betalar ingenting extra för det.

Vår produktion sker i svenskägda fabriker i Litauen, Estland och Borlänge. Det innebär att vi har full insyn i verksamheten och produktionen till skillnad från många andra aktörer. All produktion sker med ett egenkontrollprogram för att säkerställa kvalitén i varje produktionssteg. Våra fabriker sysselsätter ca 120 personer och kan producera ca 25 hus varje månad.

 

Ja, är du händig och har tid? Känner du till lokala entreprenörer och trivs med att projektleda? Då är detta alternativ optimalt för dig. Du slipper krångla med konstruktion och fukt. Huset kommer helt vädertätt och utvändigt färdigställt. Invändigt behöver du färdigställa själv genom att dra el, vatten och avlopp, stänga väggarna, måla alternativt tapetsera, montera kök, bygga badrum mm. Du kan spara flera tusen kronor genom detta alternativ.

Alla våra hus levereras grundmålade en gång och färdigstrukna två gånger.

Vår takkonstruktion klarar av en snölast på 2,5 kn/m2. Vet du inte vilken zon ditt område har så sök upp området du vill uppföra huset på genom denna länk: https://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets-konstruktionsregler-eks/sa-har-anvander-du-eks/karta-med-snolastzoner/.

Är snölastkraven på taket högre än vad vi har som standard kan vi enkelt ordna det åt dig. Det tillkommer då en tilläggskostnad för förstärkning och dimensionering av taket.

 

Ja, skicka in din ritning så kan vi ge dig ett kostnadsförslag. Var tydlig med vad det är du vill ha så att vi med säkerhet kan beräkna priset korrekt.

Ja, du kan göra vilka entreprenadarbeten du vill. Har du kunskap och tid att projektleda så kan du spara några tusen genom att göra det själv. Det är givetvis viktigt att de arbeten som behövs utförs korrekt och möter de krav som ställs.

Ja, priset kan påverkas av fraktkostnaden, de lokala förutsättningarna och priset för entreprenadarbeten.

Vägen behöver minst vara 3 meter för att trailern som fraktar huset ska ha optimal framkomlighet. Vägen behöver även vara fri från grenar och andra möjliga väghinder. För att nå hela vägen fram krävs det att vägen är minst 3 meter bred och har en svängradie på minst 5 meter. Är det en smalare väg eller om det finns en riktigt tvär kurva kan en omlastning till en mindre lastbil vara nödvändig för att klara av den sista biten in mot tomten. Vi kontrollerar alltid detta under processens gång.

Vägen till din tomt behöver klara ett axeltonstryck på 13 ton. På platsen där lyftkranen ska stå kan det även behövas extra förstärkning och det läggs då ofta ut ”körplåtar” för att stabilisera marken. Om kranbilsfirman anser att detta krävs så tillkommer det en extra kostnad för utkörning och etablering av dessa plåtar.

4,5 meter är fri höjd på svenska vägar om inget annat  med anges skyltning. Även om en luftledning är monterad i rätt höjd kan kabeln hänga ner med tiden. Dessa går att höja med hjälp av käppar eller liknande vid leverans. Man kan även kontakta en leverantör för justering. Detta tittar vi på vid lyftkranskontrollen.

Beroende på vilket hus du väljer har vi olika lång leveranstid av våra nyckelfärdiga hus. Väljer du ett klimatskal så går leveransen snabbare. Nedan finner du normaltiden för leverans av våra nyckelfärdiga hus.

Friggebod: ca 10–14 veckor.
Attefallshus: ca 16–24 veckor.
Fritidshus : ca 16-26 veckor.

Det kan uppstå leveransbegränsningar i de fall där platserna är svåråtkomliga för mobilkranen och övriga transportmedel. Ofta sker det när vägarna är väldigt smala och kanske har mycket skarpa kurvor eller när det inte finns någon framkomlig väg överhuvudtaget till tomten. Vi har lång erfarenhet och har genom åren ställts inför stora utmaningar men det allra flesta har gått att lösa.

Utstakningen görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget av den nya byggnaden märks ut på marken. Ofta görs även utmärkning av höjden, exempelvis höjden på färdigt golv i samband med utstakning. För att kontrollera att åtgärden verkligen hamnat på avsedd plats görs även en lägeskontroll när åtgärden påbörjats eller är klar. Det är alltid byggherren som är ansvarig för att en åtgärd hamnar på rätt plats, oavsett om bygglov eller anmälan krävs eller inte. Därför rekommenderar vi alltid att man väljer att ta in en mättekniker för detta.

Det kostar inget att boka ett förutsättningslöst möte med en av våra säljare.

Ja, det går bra att ha bastu i hela eller delar av friggeboden. Du kan se vilka olika planlösningsalternativ vi har på vår hemsidan.

  • Fundera igenom vad ni vill använda huset till och vilka behov som ska mötas.
  • Vad har ni för budget? Har ni eget kapital eller behöver ni ta ett lån?
  • Ta reda på vilket utrymme ni har så vet ni ungefär hur stort hus ni har möjlighet att bygga. Vi har finansieringsalternativ om ni behöver det. Prata med oss!
  • Var på tomten vill du placera huset? Om du vill placera huset närmare än 4,5 meter från tomtgränsen så behöver du få grannens godkännande.

Ja, det kan man göra. Tveka inte på att höra av dig och skicka dina ritningar så kikar vi djupare på möjligheter kring detta.

Beroende på vilken mark du har på din tomt kan olika grunder ha olika fördelar men generellt sett rekommenderar vi markplattor när man ska bygga en friggebod. För dig som vill bygga huset på en bergsknalle men inte vill spränga fungerar det med en plintgrund. Våra hus har ett bottenbjälklag med cembrit windstopper extreme skiva undertill som skyddar från väder och vind.

Vi kan lämna offert på det mesta inom bygg och anläggning. Hör av dig till oss så kan vi ta fram en gemensam offert för anläggningsarbeten. Ofta är det billigare då man undviker dubbla etableringskostnader och får en byggare att kommunicera med. Det sparar både pengar, missförstånd och tid.

Ja, dock blir friggeboden bygglovspliktig och räknas som huvudbyggnad på tomten. Det är ofta möjligt att omvandla huset från huvudbyggnad till friggebod i ett senare skede om man vill bygga en större huvudbyggnad på tomten. Här finns flera olika varianter, rådfråga oss gärna vid funderingar.

Om du bygger nära vatten så krävs det vanligtvis en strandskyddsdispens.

Vår produktion sker i våra tre svenskägda fabriker i Litauen, Estland eller Borlänge. Det innebär att vi har full insyn i verksamheten och produktionen. All produktion sker med ett egenkontrollprogram för att säkerställa kvalitén i samtliga produktionssteg. Alla våra hus byggs efter svenska standarder och regler så att du kan känna dig trygg att hela ditt hus håller en hög standard. Våra fabriker sysselsätter ungefär 120 personer och kan producera cirka 30 hus varje månad.

Ja, du kan få upp till 700 000 kronor finansierat via vår samarbetspartner Wasa Kredit. För att få hela huskostnaden beviljad krävs det två personer som sökande. Dessa bör vara utan betalningsanmärkningar med en årsinkomst på minst 160 000 kr vardera. Ni behöver även ha varit bosatta i Sverige under minst tre år vid prövningstillfället. Är du ensam sökande kan du bli beviljad lån på upp till 350 000 kr.

Vi har även ett etablerat samarbete med storbanken SEB som erbjuder både bolånerådgivning och byggnadskreditiv. Ni som kund får, av er hussäljare, en direkt kontaktväg in till SEB och en återkoppling inom 24 h. Kontakta din hussäljare för mer information samt kontaktuppgifter.

Du börjar betala räntekostnader den dag du börjar använda lånet.

Visa fler frågor och svar

Friggebodar för alla smaker!

Vi erbjuder dig friggebodar på upp till 15m² med snygg design och gedigen kvalitet. Varje kvadratmeter är väl genomtänkt och utnyttjas maximalt. Samtliga materialval i våra friggebodar är designade med stor omsorg och husen är anpassade för åretruntanvändning i nordiskt klimat.

Friggebodarna hos oss på Husverket är färdiga att använda som gäststuga eller övernattningshus.

Nedan finner du flera olika modeller av våra nyckelfärdiga friggebodar. Vi har planlösningar som passar alla. Du har möjlighet att välja mellan våra färdiga modeller med klassiskt utseende alternativt de med ett modernare utseende. Du har därtill även möjlighet att välja mellan pulpettak och rakt tak. Varför inte efterlikna din stora villa med en passande friggebod i matchande utseende?

Om, mot förmodan, ingen av våra modeller skulle falla dig i smaken är det även möjligt att få husen arkitektritade i enlighet med dina önskemål.

Nyckelfärdigt. När huset levereras är allt är färdigt för dig så att du kan flytta in. Allt är på sin plats och du slipper huvdvärken!

Klimatskal. Huset är stomrest och väderskyddat. Du behöver enbart bygga klart invändigt – vi lämnar de roligaste byggetapperna till dig!

Total-/delentreprenad. Vi hjälper dig med alla förarbeten som krävs. Vill du ansvara för vissa delar i entreprenaden? Vi är flexibla!

Anpassa. Du kan själv välja hur din friggebod ska se ut. Rådfråga oss om modifikationer och ändringar så kan vi hjälpa dig hitta den lösning du önskar.

Ansökningsfri. En friggebod kräver ingen kommunansökan vilket medför att vi kan påbörja produktionen av huset direkt och ha det färdigt för leverans efter bara några veckor. Snabbt, smidigt och enkelt!

Läs mer

Välj mellan flera planlösningsalternativ!

På våra friggebodar har vi många olika planlösningar att välja mellan. Vi har modeller anpassad som ett gästhus med ett litet kök och toalett med alla funktioner. Vi har även friggebodar med bastu & relax avdelning med eller utan badrum.

Har ni ytterligare idéer på spännande planlösningar och kombinationer mellan olika funktioner i våra friggebodar? Hör av dig, för oss är inget omöjligt.

  1. Välj utseende
  2. Välj planlösning
  3. Börja bygg ditt hus online och få en snabb offert.

Skicka intresseanmälan

Vi gör det enkelt och smidigt för dig, skicka in en intresseanmälan så tar vi kontakt med er för att besvara era frågor och funderingar. En intresseanmälan är helt förutsättningslös och du binder dig inte till något.

Hjälp oss att ge dig en bättre service genom att svara på dessa frågor?

Vart hittade du oss?

Har du en tomt eller fastighet?

Önskad tidsplan?

Finansiering?

Vad ska du använda huset till?

Intresseanmälan misslyckades att skickas! Prova gärna igen eller kontakta oss på: info©husverket.se