Attefallshus

Vi erbjuder dig attefallshus mellan 25-30m² med en snygg design och gedigen kvalitet. Varje kvadratmeter är noga genomtänkt och utnyttjas maximalt. Vi har designat alla våra attefallshus med stor omsorg för att kunna erbjuda dig som kund det allra bästa.

 

Attefallshusen hos oss är oftast i komplementbostadsutförande och är godkända att bo i som permanentbostad i enlighet med Boverkets regler.

30 m2

21

Klassisk Panorama KRP3

Klassisk Panorama KRP3

30 m2
Från 322 900 kr
Klassisk K5

Klassisk K5

30 m2
Från 322 900 kr
Pulpet panorama PP3

Pulpet Panorama PP3

30 m2
Från 319 900 kr
Rak RL1

Rak RL1

30 m2
Från 323 900 kr
Pulpet P5

Pulpet P5

30 m2
Från 338 900 kr
Klassisk med takkupa KV2

Klassisk med kupa KV2

30 m2
Från 299 900 kr
Klassisk Panorama KP2

Klassisk Panorama KP2

30 m2
Från 302 900 kr
Pulpet PL1

Pulpet PL1

30 m2
Från 339 900 kr
Rak R5

Rak R5

30 m2
Från 379 900 kr
Klassisk Panorama KP3

Klassisk Panorama KP3

30 m2
Från 302 900 kr
Klassisk Panorama KH3

Klassisk Panorama KH3

30 m2
Från 318 900 kr
Klassisk K3

Klassisk K3

30 m2
Från 288 900 kr
Klassisk Panorama KP1

Klassisk Panorama KP1

30 m2
Från 302 900 kr
Pulpet Panorama PP2

Pulpet Panorama PP2

30 m2
Från 332 900 kr
Mansard Panorama MP2

Mansard Panorama MP2

30 m2
Från 317 900 kr
Pulpet P2

Pulpet P2

30 m2
Från 313 900 kr
Klassisk K2

Klassisk K2

30 m2
Från 285 900 kr
Mansard M2

Mansard M2

30 m2
Från 288 900 kr
Pulpet Panorama PP1

Pulpet Panorama PP1

30 m2
Från 334 900 kr
Klassisk K4

Klassisk K4

30 m2
Från 299 900 kr
Pulpet P4

Pulpet Panorama P4

30 m2
Från 329 900 kr
25 m2

11

Klassisk K2

Klassisk K2

25 m2
Lämnas på offert
Klassisk Panorama KP2

Klassisk Panorama KP2

25 m2
Lämnas på offert
Klassisk med takkupa KV2

Klassisk med kupa KV2

25 m2
Lämnas på offert
Klassisk Panorama KP1

Klassisk Panorama KP1

25 m2
Lämnas på offert
Klassisk Panorama KP3

Klassisk Panorama KP3

25 m2
Lämnas på offert
Klassisk Panorama KH3

Klassisk Panorama KH3

25 m2
Lämnas på offert
Pulpet P2

Pulpet P2

25 m2
Lämnas på offert
Pulpet Panorama PP2

Pulpet Panorama PP2

25 m2
Lämnas på offert
Pulpet Panorama PP1

Pulpet Panorama PP1

25 m2
Lämnas på offert
Mansard M2

Mansard M2

25 m2
Lämnas på offert
Mansard Panorama MP2

Mansard Panorama MP2

25 m2
Lämnas på offert
Inga hus hittades för din sökningTesta justera dina filter och uppdatera för att göra en ny sökning!

Attefallshus för alla!

Vi erbjuder dig attefallshus mellan 25-30 m² med en stilren design och gedigen kvalité. Varje kvadratmeter är noga genomtänkt och nyttjas maximalt. Vi har designat alla våra attefallshus med stor omsorg för att kunna erbjuda dig som kund det allra bästa.

 

Attefallshusen hos oss är oftast i komplementbostadsutförande och är godkända att bo i som permanentbostad i enlighet med Boverkets regler.

Nyckelfärdigt

Nyckelfärdigt innebär att huset färdigställs interiört, exteriört i vår fabrik.

Prefab element

Huset levereras med färdigbyggda väggelement och takkasetter. Man kan välja till isolering och utvändigt väderskyddat eller färdiställande.  Du behöver enbart bygga klart invändigt.

Entreprenadpaket

Vill du att vi tar hand om hela färdigställandet av huset eller vill du göra vissa delar själv? Inga problem! Vi skräddarsyr upplägget som passar dig bäst!

Anpassa

Om ingen av våra befintliga modeller passar dig helt perfekt, inga problem, vi kan ta fram en modell och planlösning som passar dig som handen i handsken!

Skräddarsy

Skräddarsy ditt hus efter dina drömmar och önskemål. Valmöjligheterna är oändliga!

Kommunansökan

Vi hjälper alltid till med vår expertis och bistår med allt från myndighetshantering till bygglovsritningar.

Vanliga frågor & svar

Ett attefallshus är en fristående byggnad som oftast används som ett komplement till en befintlig huvudbyggnad på en tomt. Attefallshus regleras inte av detaljplaner, utan av Attefallsreglerna. Dessa infördes för att skapa en enklare process för att bygga mindre bostäder och komplementbyggnader.   Ett attefallshus får ha en byggnadsarea på max 30 kvm, en taknock som inte får överstiga 4 meter och placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Om din granne ger sitt skriftliga medgivande är det möjligt att placera ett Attefallshus närmare än 4,5 meter från din tomtgräns.

Det finns två huvudkategorier av byggnader som kan byggas som Attefallshus, komplementbostadhus och komplementbyggnad. Komplementbostadshus är en självständig bostad som är avsedd för permanentboende. För att kunna använda huset som ett åretruntboende måste attefallshuset följa Boverkets riktlinjer för komplementbostadshus. Detta innebär att attefallshuset ska möta samma krav på säkerhet, isolering, konstruktion, energivärden, tillgänglighetskrav och ventilation som ett bostadshus. Komplementbyggnad är en byggnad som inte ansvänds som permanent bostad. Det kan vara till exempel ett garage, en gäststuga eller ett förråd.

För en bygganmälan ska kommunen enligt lag ge ett besked inom 4 veckor från att alla handlingar är kompletta. Ofta kan bara beställning av nybyggnadskartan från kommunen ta upp till 4 veckor. Vi brukar rekommendera att man räknar med ca 8-12 veckor från start av anmälan. För bygglov är ledtiderna längre och kommunen har upp till 10 veckor på sig att återkomma med beslut eller komplettering. Det kan variera väldigt mycket i hur lång tid ett startbesked för ett bygglov tar att få, allt beror på komplexiteten i ärendet och hur snabbt eller långsamt just din kommun handlägger sina ärende.

Vi har planlösningar som passar för alla typer av ändamål. Om ingen av våra modeller passar dig är det möjligt att få huset helt arkitektritat och anpassat efter dina önskemål. Du kan lägga till eller flytta på fönster och dörrar, anpassa planlösningen och exteriören i sin helhet. Utöver dessa möjligheter kan du enkelt sätta din personliga prägel på huset med tillval utifrån vårt breda sortiment i vår bygg online.

Ja, vi har tagit fram flera modeller som har källare eller suterrängvåning. Här är det viktigt att göra en noggrann bedömning och beräkning på tomten för att välja rätt hus och lösning utifrån förhållandena på tomten. Detta är ett väldigt smart sätt att nyttja reglerna kring attefallshus maximalt och för att optimera levnadsytan. Ett 30 kvm attefallshus med suterrängvåning eller källare blir helt plötsligt dubbelt så stort, ca 60 m2. Kontakta oss för mer information. Du kan titta närmare på våra modeller här.

Vi erbjuder tre olika entreprenadpaket för våra modulhus, anpassade efter dina önskemål och engagemangsnivå. Du kan välja mellan följande entreprenadformer:

Installationspaketet.

I detta paket ingår:

 • Hantering av kommunprocessen med bygglov eller bygganmälan.
 •  Vi utför kran och transportkontroll samt projektleder och koordinerar transporten och kranlyftet så att huset kommer på plats.
 • Monteringen och färdigställande av huset som sker av våra egna snickare.
 • Slutkontroll av huset med vår arbetsledare
 • Vi ansvarar för entreprenadtjänster som VVS-inkoppling, funktionsprovtryckning och installation av värmekabel. Även El-inkoppling och isolationstest enligt elsäkerhetsverkets riktlinjer ingår i paketet.
Stora entreprenadpaketet. 

I detta paket ingår:

 • Hantering av kommunprocessen med bygglov eller bygganmälan.
 • Vi utför kran och transportkontroll samt projektleder och koordinerar transporten och kranlyftet så att huset kommer på plats.
 • En av våra entreprenadpartners för markarbeten gör ett tomtbesök och planeringen för rör, kulvert och markarbetet för vatten, avlopp och el görs. I nära anslutning till husleveransen sker detta arbete där även det övriga markarbetet utförs. Det innefattar en av grusad och packad yta där husgrunden ska placeras samt uppförande av den grundtyp som är beställt enligt avtal.
 • Vi ansvarar för entreprenadtjänster som VVS-inkoppling, funktionsprovtryckning och installation av värmekabel. Även El-inkoppling och isolationstest enligt elsäkerhetsverkets riktlinjer ingår i paketet.
 • Våra snickare färdigställer och monterar samtliga detaljer i huset och dessutom ingår ansvarsförsäkring och slutkontroll av en certifierad besiktningsman som standard i detta stora entreprenadpaket.
Stora entreprenadpaketet - Fast pris. 

I det här paketet ingår:

 • Stora entreprenadpaketet enligt ovan beskrivning
 • Fixerat och säkrat pris på husleveransen
 • Valutaförsäkring
 • Färdigställandeförsäkring och nybyggnadsförsäkring
För att ta fram ett pris för detta paket krävs en komplett utredning där vi gör platsbesök och tar in offerter och sammanställer allt i en slutgiltig offert. Vår erfarenhet är att det tar mer tid och kraft än vad man först kan tro att driva, projektleda och koordinera sitt byggprojekt med entreprenader och arbeten själv. Även om man först har bestämt sig för att själv ansvara för vissa delar så går det självklart att ta en dialog med oss längre in i processen om man skulle ändra sig. De flesta utav våra kunder väljer Stora entreprenadpaketet och vill man vara 100% säker på kostnaden så väljer man med fast pris. I vår tjänst byggonline kan ni välja vilket entreprenadpaket som ni önskar.

Till samtliga paket kan man välja att lägga till. 

 • Garbo försäkring som försäkrar dig ditt inbetalda belopp fram till husleverans.

Vi gör alltid en individuell bedömning utifrån just din tomt och dess förutsättningar. Generellt sett rekommenderar vi isolerad grund för attefallshus som behöver hålla en maxhöjd på 4 meter från marknivån. Fördelarna med en isolerad grund är många. Den isolerar huset bättre vilket ger ett behagligare inomhusklimat, framförallt under årets kallare dagar. För dig som vill bygga huset på en bergsknalle men inte vill spränga funkar det med en plintgrund. Våra hus har ett bottenbjälklag med cembrit windstopper extreme skiva undertill som skyddar från väder och vind. Vi kan även ställa våra hus på markplattor efter en färdig plintplan för respektive hus.

Ja, du kan få upp till hela beloppet finansierat via vår samarbetspartner Wasa Kredit. För att få hela huskostnaden beviljad krävs det två sökande utan betalningsanmärkningar med en årsinkomst på minst 160 000 kr vardera. Ni behöver även ha varit bosatta i Sverige under minst 3 år vid prövningstillfället. Är du ensam sökande kan du bli beviljad lån på upp till 400 000 kr. Vi har även ett etablerat samarbete med SEB som erbjuder både bolånerådgivning och byggnadskreditiv. Ni som kund får, av er hussäljare, en direkt kontaktväg in till SEB och en återkoppling inom 24 h. Kontakta din hussäljare för mer information samt kontaktuppgifter. Du börjar betala räntekostnader först den dag du börjar använda lånet

Skicka intresseanmälan

Vi gör det enkelt och smidigt för dig, skicka in en intresseanmälan så tar vi kontakt med er för att besvara era frågor och funderingar. En intresseanmälan är helt förutsättningslös och du binder dig inte till något.

Intresseanmälan misslyckades att skickas! Prova gärna igen eller kontakta oss på: info©husverket.se