Personuppgiftspolicy & cookies

Dataskyddsförordningen och vår hantering av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny EU-gemensam förordning som började gälla i hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och är utformad för att stärka den enskildes rättigheter.

Husverket AB är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas inför eller i samband med fullgörandet av det avtalade åtagandet.

Sådana personuppgifter kan komma att kompletteras med uppgifter från externa källor samt från privata och offentliga register. Personuppgifter kan även komma att överföras till Husverket av anlitade underentreprenörer för fullgörande av avtal.

Personuppgifterna kan vidare komma att utgöra underlag för Husverkets marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutvecklingar samt för statistik och riskhantering. Personuppgifter kan även komma att användas för marknadsföringsändamål, bl.a. i sociala medier och på webbsidor i såväl text som med bilder och videomaterial.

Husverket överlåter inte dina personuppgifter till annan för marknadsföringsåtgärder. Husverket behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskydds-lagstiftning, såsom exempelvis dataskydds-förordningen (EU 2016/679).

Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt.

Skicka intresseanmälan

Vi gör det enkelt och smidigt för dig, skicka in en intresseanmälan så tar vi kontakt med er för att besvara era frågor och funderingar. En intresseanmälan är helt förutsättningslös och du binder dig inte till något.

Hjälp oss att ge dig en bättre service genom att svara på dessa frågor?

Vart hittade du oss?

Har du en tomt eller fastighet?

Önskad tidsplan?

Finansiering?

Vad ska du använda huset till?

Intresseanmälan misslyckades att skickas! Prova gärna igen eller kontakta oss på: info©husverket.se