År 2018

Efter en fantastisk start med över 100 sålda hus under 2017 läggs fokus på rekrytering av mer personal för att kunna möta hanteringen av dessa kunder. Under 2018 ökas personalstyrkan totalt med 50% och försäljningen med 178% mot året innan. Ett systerföretag startas upp med fokus på försäljning av designade fritidshus och vi flyttar in i Telestaden i Farsta för att kunna inrymma samtliga medarbetare.

Verksamhetsåret 2018 inleds med att bolaget genomför omfattande interna strukturförändringar för att bygga säkrare och mer effektiva processer.

 

Under 2018 utökar vi personalstyrkan och vid årets slut är vi 50% fler anställda på huvudkontoret. Verksamheten lyckades, trots det omfattande förändringsarbetet, leverera kontinuerligt stigande försäljningsresultat under hela 2018.

 

Vi har även investerat i nya maskiner, strukturer, lanserat större husmodeller och ett helt nytt utbud av tillval. Samtidigt har stora investeringar gjorts i utökning av produktionskapacitet för utökad försäljning, exploatering och utveckling av bostäder samt fritidshus i egen regi.

 

Huvudkontoret flyttade till den kulturhistoriska Telestaden i Farsta söder om Stockholm, där telejätten Telia tidigare haft sitt huvudkontor. De nya lokalerna är belägna endast 10 minuter med bil från Stockholms innerstad. Kontoret anpassades av våra skickliga arkitekter och inredare genom att kombinera kulturhistoriska värden med moderna och ljusa inslag. I direkt anslutning till kontoret har vi under året haft möjligheten att ha fysiska visningar i vår egen husutställning.

 

Under året har bolaget därtill varit lyhört mot sina kunder och utökat utbudet med fler fritidshus-modeller. Under 2018 möjliggjordes leverans av skräddarsydda huslösningar på upp till 150 kvadratmeter. Ett flertal huslanseringar har gjorts utöver detta och kombinerats med material och kombinationsförslag i vårt eget showroom.

 

 

Vi har uppmärksammats i media flertalet gånger under året och har bland annat medverkat i intervjuer, reportage och tv-program tillsammans med Sveriges bostadsminister. Under 2018 gjordes ansökningar om bygganmälan och bygglov i 54 olika kommuner. Vilket utgjorde vår största geografiska spridning hittills. Den största delen av beställningar går dock till Stockholm, Göteborg och Malmö. Vår totala försäljning ökade även med 178% mot föregående år.

skapad:29 augusti, 2023

Påsk Kampanj

Vid Vid beställning av valfritt Attefallshus eller Fritidshus under april månad bjuder vi på 30% på alla tillval i huset!.

Jag vill gladeligen ta del av detta erbjudande! (intresseanmälan är inte bindande)

Påsk Kampanj

Vid Vid beställning av valfritt Attefallshus eller Fritidshus under april månad bjuder vi på 30% på alla tillval i huset!.

Jag vill gladeligen ta del av detta erbjudande! (intresseanmälan är inte bindande)