Attefallshus med källare för alla!

Nu har vi äntligen släppt vårt banbrytande tillskott i attefallsfamiljen - attefallshus med källare! Huset passar perfekt för en sluttande tomt.

Attefallshus med källare

Nu kan vi erbjuda ett attefallshus med källare för boende i 2 plan! Huset är optimalt planerat med en yta om ca 45 kvm boarea och ca 60 kvm bruttoarea. Varje kvadratmeter är noga genomtänkt och utnyttjas maximalt. Husen har en stilren och modern design med en gedigen kvalitet. Vi har designat alla våra attefallshus med stor omsorg för att kunna erbjuda dig som kund det allra bästa.

Attefallshusen hos oss på Husverket är färdiga och godkända att bo i som permanentbostad i enlighet med Boverkets regler enligt standardutförande.

Visa mer

Filtrera sökning

Fler filter
Fler filter
Uppdatera

Filtrera sökning

Fler filter
Uppdatera
Inga hus hittades för din sökningTesta justera dina filter och uppdatera för att göra en ny sökning!
Attefallshus FAQ

Ja, det går att göra många ändringar på våra nyckelfärdiga attefallshus. I de allra flesta fall behövs inga ändringar göras då vi har ett stort sortiment som består av marknadens bästa modeller för permanentboende. Alla våra modeller har optimerade planlösningar och smarta anpassningar för att göra livet på 25 eller 30 m2 så praktiskt och bekvämt som möjligt. Ska ni bygga en attefallsbostad så är regelverket mycket reglerat angående vilka lagar som ska följas. Flexibiliteten kring gästhus/komplementbyggnader är större. Vi kan både anpassa och skräddarsy huset efter just dina önskemål. Exempel på förändringar är bland annat att flytta dörrar, ändra fönsterplaceringar, sätta in större fönsterpartier eller göra ändringar i planlösningen. Det mesta går att lösa. Hör gärna av dig med just dina önskemål så jobbar vi tillsammans med våra arkitekter för att ta fram den bästa lösningen.

 

Ingenting om du inte vill, förutom att bestämma vilken modell du vill ha och var du vill placera huset såklart! Anlitar du oss för en totalentreprenad så sköter vi all kommunhantering med bygganmälan/bygglov, markberedning, grund, schaktning samt anslutning av vatten, avlopp och el. Om du föredrar att göra dessa arbeten själv så går det också bra. I sådana fall får du instruktioner med ritningar på hur vi vill ha det förberett.

Ja, alla våra hus är isolerade och klarar av åretruntboende i det nordiska klimatet. För att kunna använda huset som åretruntboende måste attefallshuset följa Boverkets riktlinjer avseende komplementbostadshus. Detta innebär att standarden är densamma som för en vanlig villa eller lägenhet gällande bland annat säkerhet, isolering, byggnadskonstruktion, energivärden, tillgänglighetskrav och ventilationsflöden.

 

Kommunen ska enligt lag ge ett besked inom 4 veckor från att alla handlingar är kompletta. Ofta kan bara beställning av en karta från kommunen ta ca 2–4 veckor. Vi brukar rekommendera att man räknar med ca 8-12 veckor från start av anmälan.

Sedan 2014 är det tillåtet att bygga en komplementbyggnad eller en komplementbostad på många tomter, ett så kallat attefallshus. Ett attefallshus behöver inte förhålla sig till de vanliga bygglovsreglerna som gäller på din tomt. Ett attefallshus ska vara ett komplement till din huvudbyggnad. Det ska vara ett fristående hus med en byggnadsarea på max 30 kvm, max 4 meter till taknock och placeras minst 4,5 meter från din tomtgräns. Om din granne ger sitt medgivande till att bygga närmare tomtgränsen så går det bra. Bygget av ett attefallshus måste anmälas till kommunen genom en så kallad bygganmälan.

Reglerna för attefallshus omfattar totalt fyra olika typer av åtgärder: Komplementbostadshus (en självständig bostad för permanentboende), komplementbyggnad (till exempel garage eller gäststuga), tillbyggnad och nya takkupor. Den nya byggnadstypen har uppkallats efter Stefan Attefall som var Sveriges bostadsminister mellan 2010 och 2014.

Ett nytt förslag om att få bygga attefallshus på 30 kvm röstades igenom den 15 januari 2020 och lagen kommer att gälla från den 1 mars 2020.

Är ni fortfarande osäkra på vad som gäller?

Kontakta Husverket så reder vi ut och förklarar hur regelverket ser ut idag.

Beroende på vilken typ av byggnad som du vill bygga och vart den ska placeras så kan det finnas fler regler som din kommun kräver att du måste ta hänsyn till. Du kan läsa mer om det under frågan Kommunhantering

Ja, vi har tagit fram flera modeller som har källare eller suterrängvåning. Här är det viktigt att göra en noggrann bedömning och beräkning på tomten för att välja rätt hus och lösning.

Detta är ett väldigt smart sätt att nyttja reglerna kring attefallshus maximalt. Ett 30 m2 attefallshus med suterrängvåning eller källare blir helt plötsligt dubbelt så stort, ca 60 m2. Kontakta oss för mer information. Du kan titta närmare på våra modeller här.

 

 

Vi har två olika utföranden; nyckelfärdigt och klimatskal. Vid val av nyckelfärdigt utförande är våra hus kompletta och redo att flyttas in i. Här kan du även välja mellan flera olika planlösningar beroende på användningsområde. Transport och lyftkran ingår till Stockholm och Karlshamn av ett värde på 50 000 kr för attefallshus. Väljer du klimatskal är huset helt färdigställt utvändigt och redo för kabeldragningar invändigt. Du kan ladda ner mer information om våra två utföranden under respektive husprofil.

 

När du bestämt dig för ett nyckelfärdigt hus från oss är det dags att skriva ett avtal. Har du valt en totalentreprenad startar vi arbetet gentemot kommunen. Som kund behöver du beställa en tomtkarta alternativt ge oss en fullmakt för att göra det. Därefter ritar våra arkitekter in huset på en så kallad situationsplan och vi skickar sedan detta till kommunen tillsammans med övriga handlingar. Kommunen har enligt lag fyra veckor på sig att handlägga en bygganmälan och 10 veckor för ett bygglov. Det är alltid bra att räkna 2–4 veckor extra på kommunprocessen. När kommunen har godkänt ditt ärende så får vi ett startbesked vilket innebär att vi kan påbörja produktionen av huset.

Attefallshusets innermått varierar beroende på vilken planlösning du väljer. Det varierar mellan 19-20 m2 för 25 m2 hus & 24-25 m2 för 30 m2 hus, när huset är isolerat för permanentboende.

Ja, du kan få upp till hela beloppet finansierat via vår samarbetspartner Wasa Kredit. För att få hela huskostnaden beviljad krävs det två sökande utan betalningsanmärkningar med en årsinkomst på minst 160 000 kr vardera. Ni behöver även ha varit bosatta i Sverige under minst 3 år vid prövningstillfället. Är du ensam sökande kan du bli beviljad lån på upp till 400 000 kr.

Vi har även ett etablerat samarbete med storbanken SEB som erbjuder både bolånerådgivning och byggnadskreditiv. Ni som kund får, av er hussäljare, en direkt kontaktväg in till SEB och en återkoppling inom 24 h. Kontakta din hussäljare för mer information samt kontaktuppgifter.

Du börjar betala räntekostnader den dag du börjar använda lånet.

En bygganmälan ska alltid skickas in i samband med att du vill bygga ett attefallshus. Vad som ska skickas in till kommunen varierar från kommun till kommun men ofta är det samma handlingar som vid ett traditionellt bygglov. Bland annat krävs det ofta en situationsplan med höjdskillnader, plan- och fasadritningar, konstruktionsritningar, brandskyddsintyg, tekniska beskrivningar, energiberäkning, ventilationsbeskrivning samt en kontrollplan. Väljer du en totalentreprenad genom oss så ingår all handläggning och inlämnade av ovan beskrivna dokument och ritningar gentemot kommunen.

För att få bygga ett attefallshus så måste en bygganmälan göras, vi sköter hela processen åt dig. När kommunen har gett sitt tillstånd till bygget, ett så kallat startbesked, är det tillåtet att börja bygga huset.
Handläggningstiden för en bygganmälan ska maximalt ta 4 veckor från att ett komplett ärende skickats in. Det betyder att tiden för handläggning inte startar förrän man har lämnat in de olika kompletteringar som kommunen kräver. Utöver detta har kommunen rätt att förlänga handläggningstiden med ytterligare 4 veckor. Vad som ska skickas in till kommunen varierar ofta från kommun till kommun. Grundläggande är att kommunen vill ha situationsplan, olika typer av ritningar och tekniska beskrivningar när det gäller husets säkerhet, isolering, byggnadskonstruktion, energivärden, tillgänglighetskrav, ventilationsflöden mm. För att kunna göra en situationsplan så kräver kommunen att huset ska ritas in på en karta som visar din tomt. Vissa kommuner kräver en nybyggnadskarta medan andra kommuner tycker att det räcker med en baskarta. Ofta är baskartan gratis medan en nybyggnadskarta kostar mer.

Beroende på om ansökan gäller en komplementbyggnad eller komplementbostad så kräver kommunen att olika lagar ska följas. En komplementbostad har mycket strängare krav på vilka funktioner som ska finnas i ett attefallshus. Exempelvis så behöver tillgänglighetskraven uppfyllas (kan t.ex. vara tillräckligt stort badrum så att en rullstol kan hanteras utan problem i det) och att det ska finnas tillgång till både tvättmaskin och torktumlare.

Beroende på var du väljer att placera ditt hus så kan olika anpassningar behöva göras för att kommunen ska godkänna din ansökan.

Enligt lagen ska huset placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Men med din grannes tillåtelse kan du placera det 1 meter från tomtgränsen. Är din granne en allmän plats eller väg så kan kommunen inte ge tillstånd att placera den närmare än 4,5 meter. Eventuellt kan det då krävas ett bygglov istället.

Attefallshuset får inte byggas ihop med någon annan byggnad men det går att bygga huset mycket nära en annan byggnad om så önskas. Placerar du attefallshuset närmare än 8 meter från en annan byggnad så behöver du uppfylla olika brandkrav. Detta kan innebära att attefallshuset kan behöva brandklassas på en eller flera av sidor av huset. Detta är en vanlig åtgärd men prata med Husverkets medarbetare så hjälper vi dig så att det blir rätt.

När kommunen gett startbesked har de olika krav som ska uppfyllas innan huset får börja användas. Dessa varierar från fall till fall. Ett vanligt krav som kommunen brukar ha är att ärendet ska ha en kontrollansvarig.

När huset är levererat, inkopplat och kontrollerat ska nödvändiga handlingar lämnas till kontrollansvarige (eller Husverkets säljare om inte kommunen krävt en kontrollansvarig). Den kontrollansvarige kontrollerar dokumentationen och skickar sedan in handlingarna till kommunen. Kommunen godkänner sedan allt och utfärdar ett slutbesked. Därefter får du som kund börja använda huset.

Avtalet hävs och vi erhåller ersättning för nedlagd tid, denna motsvarar maximalt summan av handpenningen på 30 000 kr för attefallshus eller 50 000 kr för fritidshus.

Ja, dock blir attefallshuset bygglovspliktigt och räknas som huvudbyggnad på tomten. Det är ofta möjligt att omvandla huset från huvudbyggnad till komplementbostad/attefallshus i ett senare skede om man vill bygga en större huvudbyggnad på tomten. Här finns flera olika möjligheter, rådfråga oss gärna vid funderingar.

Nej, kommunen behöver lämna ett slutbesked innan huset kan tas i bruk. Detta tar normalt sett 1–4 veckor efter att huset är levererat, slutbesiktningen är genomförd och alla papper är inlämnade. Har kommunen krävt en kontrollansvarig hanteras slutanmälan av denna, i annat fall av ansvarig säljare från Husverket.

 

Nej, ett attefallshus är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

 

Skillnaderna mellan en komplementbyggnad och ett komplementbostadshus är stora. Ett så kallat komplementbostadshus ger dig rätten att bo i ditt hus året om till skillnad från en komplementbyggnad. För att kunna använda huset som ett åretruntboende måste attefallshuset följa Boverkets riktlinjer för komplementbostadshus. Detta innebär att attefallshuset ska möta samma krav på säkerhet, isolering, konstruktion, energivärden, tillgänglighetskrav och ventilation som ett bostadshus eller en lägenhet. Samma handlingar skall skickas in likvärdigt ett bygglov för ett hus som för ett attefallshus (komplementbostadshus).

Komplementbyggnad kan du inte använda som åretruntboende utan endast som gästhus/fritidshus. Dessa har betydligt färre krav på sig. Detta är det ”typiska attefallshuset” som alla pratar om med en enkel ansökningsblankett och ritningar. Det många inte vet är att man inte får bo i det permanent eller hyra ut det. Det kan medföra stora sanktionsavgifter för dig som privatperson om kommunen får reda på detta.

 

Ja, så länge det är placerat 4,5 meter från tomtgränsen. Vill du placera huset närmare än 4,5 m behöver du ett medgivande från grannen du angränsar till. Råkar din granne vara kommunens mark? Då gäller avståndet på minimum 4,5 meter.

För det mesta när du ansöker om lov måste du ange vem som ska vara kontrollansvarig för det du planerar att göra. Kontrollansvarig ska hjälpa till att upprätta den kontrollplan som byggherren sedan ska följa. Kontrollansvarig måste vara en certifierad, sakkunnig person som är självständig gentemot den åtgärd hen ska kontrollera. Du hittar certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats, www.boverket.se. Det är alltid kommunens bygglovshandläggare som avgör om det behövs en kontrollansvarig i ett ärende. Ansöker du om att bygga en komplementbostad så kräver kommunen oftast att du har en kontrollansvarig. Om du är osäker kan du alltid kontakta din kommun för rådgivning.

Nej, enligt regelverket så måste det vara ett fristående hus. Med det sagt så är det möjligt att bygga huset väldigt nära din huvudbyggnad. Placerar du ditt attefallshus närmare än 8 meter från ditt hus så finns det brandskyddsregler som behöver tillämpas. Prata med oss så kan vi berätta mer.

Det går att uppföra både en friggebod och ett attefallshus på tomten. Då kan du få upp mot 15 + 25-30 kvm extra utrymme utan bygglov. De nya attefallshusreglerna som började gälla från och med den 1 mars 2020 tillåter även att uppföra ett attefallshus på 30 kvm om det är anpassat som en komplementbostad. Även om ett 30 kvm attefallshus uppförs så får fortfarande en friggebod på 15 kvm uppföras. Maxhöjden till nocken är 4 m för attefallshus vilket möjliggör att ett loft kan byggas där man kan skapa några ytterligare kvadratmeter boyta. Maxhöjden för en friggebod är 3 meter.

 

Huset kommer färdigbyggt i en eller flera moduler med färja och sedan transporteras huset med en trailer. Därefter lyfts huset på plats med en lyftkran.

I våra priser ingår lyftkranskostnad om max 10 000 kronor. Den klarar av att lyfta ett hus på 30 kvm ca 8-12 m beroende på omständigheterna, t.ex. Vilket hus du valt och vilka val du gör på ditt hus kan påverka vikten. Ett större och tyngre hus något kortare. Givetvis kan vi uppgradera mobilkranens storlek och lyfta upp till 45–50 m, dock tillkommer extra avgifter för detta. Vi skickar alltid ut lyftkransfirman som gör en kontroll så tidigt som möjligt i processen för att få en bild över eventuella extrakostnader. Längden på lyftet räknas från mitten av lyftkranen till mitten av huset.

För att få hyra ut huset året runt som ett permanentboende så behöver huset vara klassificerat som en komplementbostad. Om attefallshuset är en komplementbostad men anpassad som ett fritidshus (ej krav på tillgänglighetsanpassade utrymmen) så kan attefallshuset hyras ut max 3 månader om året, exempelvis via Airbnb.

Kontakta oss gärna så reder vi ut begreppen för dig.

Ja, däremot får du dra av 20% av årsintäkten i omkostnader. Utöver det får du även göra ett schablonavdrag på 40 000 kr. Den resterande summan ska du sedan betala 30% i skatt (inkomst av kapital) vilket görs i samband med deklarationen. I praktiken innebär det att om din hyra inte överstiger 50 000 kr/år så behöver du inte betala någon skatt.

Räkneexempel

Hyra: 10 000 kr/mån.
Årsinkomsten: 10 000 x 12 = 120 000 kr.
För småhus får man göra avdrag med 20% av hyresintäkten. 120 000 x 0,20 = 24 000 kr

Schablonavdrag: 40 000 kr
120 000 – 24 000 – 40 000 = 56 000 kr
Inkomster som överstiger avdragen ska tas upp och redovisas som inkomst av kapital i deklarationen. Skatten är 30 procent av vinsten. 56 000 x 0,3 = 16 800 kr
Årsinkomst: 120 000 – 16 800 = 103 200 kr
Månadsinkomst efter avdragen skatt: 8600 kr/mån.

Kontrollera alltid senaste nytt hos skatteverket: https://skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/rantorochutdelning/privatrantorfaq/jagharhyrtutminbostadhurbeskattasdet.5.18e1b10334ebe8bc8000118317.html

Du kan bli skyldig att registrera dig och betala moms när du hyr ut din bostad tillfälligt till olika hyresgäster på ett sätt som liknar hotellverksamhet. Tex om du hyr ut via Airbnb. Då är momsen 12%.

Du ska betala moms om du svarar ja på alla följande frågor:
– Hyr du ut en eller flera möblerade bostäder som finns i Sverige under eget namn, det vill säga det är du som är hyresvärd?
– Hyr du ut bostaden under högst fyra månader till varje hyresgäst (tillfällig logi)?
– Marknadsför du din uthyrning till dygnspris, veckopris eller erbjuder du tjänster som till exempel städning, byte av sänglinne och annan gästservice?
– Har bostaden varit uthyrd under sammanlagt mer än 16 veckor, det vill säga minst 113 dygn, och den totala hyran för bostaden är mer än 50 000 kronor exklusive moms (eller 56 000 kronor inklusive moms) under beskattningsåret?

Kontrollera alltid senaste nytt hos skatteverket: https://skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/hyrautbostad/momsvidtillfalliguthyrningavmobleradbostad.4.5c281c7015abecc2e2068b6.html?q=uthyrning+av+bostad

Ja, du kan spegelvända huset både på längden och tvären om du vill. Det går att göra med alla våra hus. Både på våra friggebodar, attefallshus, fritidshus och våra villor. Du betalar ingenting extra för det och du kan göra det direkt på vår hemsida.

 

 

Ja, våra hus är i grunden byggda för att vara permanentbostäder. Vill du utföra en del egna arbeten kan du välja att få huset levererat enbart som klimatskal. Här levereras husmodulen med öppna väggar invändigt och redo för el och VVS-arbeten. Huset levereras med ett tätt klimatskal och allt är färdigställt utvändigt.

Vår produktion sker i våra tre helägda fabriker i Litauen, Estland och Borlänge. Det innebär att vi har full insyn i verksamheten och produktionen till skillnad från många andra aktörer. All produktion sker med ett egenkontrollprogram för att säkerställa kvalitet i samtliga produktionssteg. Alla våra hus byggs efter svenska byggnormer och regler så du kan känna dig trygg med att ditt hus håller en hög standard. Våra fabriker sysselsätter ungefär 120 personer och har en produktionskapacitet på 25–30 hus varje månad.

Ja, om du är händig och har tiden som krävs så kan du färdigställa huset själv. Känner du till lokala entreprenörer och trivs med att projektleda? Då är detta alternativ optimalt för dig. Du slipper krångla med konstruktion och fukt, huset levereras helt vädertätt och utvändigt färdigställt. Invändigt behöver du dra el, vatten och avlopp, stänga väggarna, måla eller tapetsera, montera kök, bygga badrum mm. Du kan spara flera tusen kronor genom detta alternativ men då bär du även huvudansvaret för samtliga arbeten och anslutningar.

Alla våra hus levereras grundmålade en gång och färdigstrukna två gånger.

Vår takkonstruktion klarar av en snölast på 2,5 kn/m2. Vet ni inte vilken zon ert område har kan ni söka upp området ni vill uppföra huset på genom denna länk: https://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets-konstruktionsregler-eks/sa-har-anvander-du-eks/karta-med-snolastzoner/. Krävs det högre snölastkrav på taket än vad vi har som standard så kan vi enkelt ordna det åt dig. Det tillkommer då en tilläggskostnad för extra förstärkning och dimensionering av taket.

I alla våra attefallshus ingår två radiatorer och en handduksvärmare som standard. Önskar ni hellre en luftvärmepump eller golvvärme så går det enkelt att lägga till som tillval.

Ja, du kan göra vilka entreprenadarbeten du vill. Har du kunskap och tid att projektleda så kan du spara några tusen på att göra det själv. Det är givetvis viktigt att de arbetena utförs korrekt och möter de krav som ställs. Respektive entreprenad har totalansvaret för respektive område där kommunen kräver att egenkontroller görs och lämnas in för att senare kunna få ett slutbesked. Vid en totalentreprenad så erbjuder Husverket fem års garanti. Vid leverans av enbart hus så är garantitiden två år.

Ja, priset kan påverkas av fraktkostnaden, de lokala förutsättningarna och priset för entreprenadarbeten. Om ni har fyllt i vilken kommun ni ska bygga i på hemsidan så har ni redan fått det korrekta priset för frakt och entreprenad. Beroende på vilken snölastzon just ert område har så kan vi anpassa takkonstruktionen efter detta. Kontakta Husverkerkets hussäljare för att få information om eventuella prisförändringar som kan uppkomma baserat på den snölastzon ert område har.

Vägen till din tomt behöver klara ett axeltryck på 13 ton. Platsen där lyftkranen ska stå behöver vara minst 6×6 meter. Om det behövs extra förstärkning så kan man lägga ut körplåtar för att stabilisera marken.

Vägen behöver vara minst 3 meter för trailern som fraktar huset. Beroende på husets höjd och bredd behöver dessa mått vara fria från grenar och andra väghinder som kan förekomma. För att nå hela vägen fram krävs det att vägen är minst 3 meter bred och har en svängradie på minst 5 meter. Är det en smalare väg eller någon tvär kurva så kan en omlastning till en mindre lastbil behöva göras för att klara av den sista biten in mot tomten. Fråga oss, vi kontrollerar alltid detta under processens gång.

4,5 m är fri höjd på svenska vägar om inget annat är angivet med skyltning. Även om en luftledning är monterad i rätt höjd kan kabeln hänga ner med tiden. Dessa går att höja med hjälp av käppar eller liknande vid leverans. Man kan även kontakta en leverantör för justering. Detta tittar vi på vid lyftkranskontrollen.

Beroende på vilket hus du väljer så har vi olika lång leveranstid på våra nyckelfärdiga hus. Väljer du ett klimatskal så går det snabbare att få det levererat. Nedan är normaltiden för leveranser av våra nyckelfärdiga hus.

Leveranstiden räknas från den dag du fått ett startbesked från kommunen samt att produktionsordern på huset är bekräftad med fabrik.

Produktionstiden kan variera från 20-34 veckor beroende av hustyp och utförande.

Det kan uppstå leveransbegränsningar i de fall där det är svåråtkomliga platser för mobilkran och transportmedel. Ofta gäller det när vägarna blir väldigt smala och kanske har mycket skarpa kurvor alternativt när det inte finns någon framkomlig väg alls till tomten. Vi har lång erfarenhet av detta och har genom åren ställts inför stora utmaningar där det mesta gått att lösa. Lyckas vi inte leverera i våra vanliga moduler kan vi även erbjuda andra modullösningar som tar mindre plats alternativt platsbyggnation. Tveka inte att fråga oss, vi löser det mesta.

Ja, man kan alltid ställa våra moduler på plintar om det inte är alltför snöbelastade zoner. Detta regleras ofta i detaljplanen för tomten. Är byggnadshöjderna strikt begränsade kan man behöva jämna av bergstopparna för att få till rätt höjd på byggnaden. Fråga oss så hjälper vi till med att hitta bästa lösningen för ert husprojekt.

Ja, våra färdiga husmoduler lastas på färja tillsammans med trailer och lyftkran som åker ut till respektive ö. Vi kör vidare med lastbil på ön och lyfter modulen på plats med hjälp av mobilkranen. Det går även att leverera till öar utan vägar men som går att nås från sjön. Färjan klarar av 1,5 meters djup och kommer ofta väldigt nära ön för att lägga till. Med mobilkran som följer med på färjan kan man lyfta upp emot 50 meter. Vi kan även leverera delar av huset med helikopter och färdigställa huset på plats. Kostnaderna för sjöleveranser varierar ganska mycket beroende på vart ön ligger, om tomten går att nås från sjön, omlastning, väglag mm. Oftast är det fortfarande en god besparing jämfört med ett platsbyggt hus.

Huset levereras som en nyckelfärdig bostad om du valt det alternativet. Eftermontering av hängrännor ombesörjs av oss. Har du beställt totalentreprenad så kommer en elektriker att koppla in el och en rörmokare kopplar in vatten och avlopp i huset. När huset är på plats och allt är inkopplat genomförs en slutkontroll/besiktning. När alla punkter är kontrollerade i protokollet samlas all nödvändig dokumentation gällande husbygget av kontrollansvarige som sedan skickar in handlingarna till din kommun för att få ett slutbesked. Detta hanteras av vår hussäljare om kommunen inte kräver en kontrollansvarig. När slutbeskedet är mottaget kan du börja inreda och flytta in i huset.

Beroende på om ni vill anlita oss för en totalentreprenad eller inte, så är det olika kostnader som kan tillkomma. Givetvis påverkas priset av hur er tomt ser ut, hur stort hus ni ska bygga och vilken kommun det gäller.

Vid totalentreprenad kan följande kostnader tillkomma:

I priset för attefallshuset ingår transport och lyftkranskostnader för 50 000 kr. Men i vissa fall räcker inte detta. Om vägen är smal eller har mycket skarpa kurvor kan attefallshuset behöva lastas om. Ska huset lyftas mer än ca 8-12 meter kan en större lyftkran behövas. Valet av kran påverkas även av husets vikt, vilket varierar med storlek och tillval.

I en totalentreprenad ingår markarbetet och grundläggningen. För VVS- och elarbeten ingår 30 meter utvändig dragning av vatten, avlopp och el. För de flesta räcker detta men vi kan aldrig veta vad som finns under markytan. Skulle det behövas sprängning eller andra anpassningar som borttagning av  sten, rötter och träd för att kunna dra fram rören till vatten och avlopp så kan kostnader tillkomma för detta. Kan inte framkomlighet ske för grävmaskin så behövs handgrävning. Dräneringskrav från markentreprenör kan behövas om din tomt är utsatt för mycket dagvatten. Alla punkter som vi kan se utan att behöva gräva i marken offereras tidigt i försäljningsstadiet. Uppstår det situationer som ovan, informerar vi alltid dig för att du skall kunna ta ställning kring olika alternativ.

Om avloppet ligger högre än attefallshuset kan en pumplösning behövas för ca 45 000-75 000 kr. Om din elcentral har nått sin maxkapacitet kan en utbyggnad behövas av denne.

Andra kostnader som exempelvis kan tillkomma och som kommunen kan kräva:

 • Kontrollansvarig.
 • Mättekniker.
 • Marklov eller handläggning av andra lov.
 • Energiberäkning.
 • Avgifter för olika ansökningar.
 • Avgifter för tomtkarta för att rita ut situationsplanen på.
 • Avgifter för anslutning av vatten, avlopp och el.

I förekommande fall så kan sotarintyg krävas, exempelvis om du ska ha kamin, bastu eller har en imkanal. Även en strandskyddsansökan kan komma att krävas om du ligger innanför strandskyddet. Eventuella vattenreningslösningar kan också tillkomma om du har egen brunn om så kommunen kräver. Majoriteten av kostnaderna ovan kan vi uppskatta och ge pris på innan avtalsskrivning. Däremot rekommenderar vi alltid att ha en reservbudget på minimum 50 000 kr vid byggnation av ett attefallshus.

Om du inte väljer totalentreprenad ökar du risken för fel. Du har även lägre garantitider och en längre byggprocess. Tillkommande kostnader och arbetstid som kan uppkomma är: för exempelvis;

 • Projektledning.
 • Kommunhantering.
 • Arkitektkostnader.
 • Markarbeten.
 • Grundarbeten.
 • Inkoppling av vatten och avlopp.
 • Slutligen alla nödvändiga tester för ovannämnda arbeten och all dokumentation som krävs för slutanmälan.

I priset för vår totalentreprenad ingår allt detta, men priset kan även förändras beroende på vilken typ av grund du vill ha och vilken storlek på hus du har valt.

 

Utstakningen görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget av den nya byggnaden märks ut på marken. I samband med utstakningen görs även en utmärkning av höjden, exempelvis höjden på färdigt golv. För att kontrollera att åtgärden verkligen hamnat på avsedd plats vad det gäller plan och höjd, görs även en lägeskontroll när åtgärden påbörjats eller är klar. Det är alltid byggherren som är ansvarig för att en åtgärd hamnar på rätt plats, oavsett om bygglov eller anmälan krävs eller inte. Därför rekommenderar vi alltid att man väljer att ta in en mättekniker för detta. I vissa fall kräver kommunen att man ska ha det för att få bygga.

Isolerad grund är en typgodkänd grundkonstruktion som är bland de säkraste grunderna på marknaden idag. Många fördelar finns. Den är bland annat en astma-, allergi-, och radonsäkrad husgrund, innehar torra byggelement, kräver ingen platsgjutning, fuktsäker samt god åtkomst under huset för service/installation av VVS. Den uppfyller alla boverkets krav. Läs mer om isolerad grund och jämförelser kring de olika grunderna här: https://isolergrund.se/jamfor-husgrunder/

 

 

 

Det kostar inget att boka ett förutsättningslöst möte med en av våra säljare för att börja planera dina husdrömmar.

Avtalet hävs och vi erhåller ersättning för nedlagd tid, oftast motsvarar detta handpenningen på 30 000 kr.

Ja, det finns som tillval.

 • Fundera igenom vad ni vill använda huset till och vilka behov som ska mötas. Prata gärna med våra duktiga hussäljare/projektledare då de har stor erfarenhet av att tänka på många olika aspekter och om det finns vissa krav som kommunen kräver som behöver uppfyllas.
 • Vad har ni för budget? Har ni eget kapital eller behöver ni ta ett lån? Ta reda på vilket utrymme ni har så vet vi ungefär hur stort attefallshus ni har möjlighet att bygga, 25 eller 30 kvm. Vi har finansieringsalternativ om ni behöver det. Prata med oss!
 • Kräver er tomt strandskyddsdispens eller är området ni bor i kulturmärkt? Detta kan påverka era möjligheter att få uppföra ett attefallshus men er kommun kan svara på dessa frågor, ring dem.
 • Var på tomten vill ni placera huset? Om du vill placera huset närmare än 4,5 meter från tomtgränsen så behöver du få grannens godkännande. Placerar du huset närmare än 8 meter från en annan byggnad kan eventuellt brandskyddskrav behöva uppfyllas.

Välj ut en modell ur vårt sortiment och välj tillval och bygg ditt hus i vår tjänst bygg online, behöver du hjälp så finns vi bara ett telefonsamtal bort.

Ja. Är du händig och har tiden till ditt förfogande? Kanske känner du till dina lokala entreprenörer och trivs med att projektleda? Då är detta alternativ optimalt för dig. Du slipper krångla med konstruktion och fukt, huset kommer helt vädertätt och utvändigt färdigställt. Invändigt behöver du dra el, vatten och avlopp, stänga väggarna, måla alternativt tapetsera, montera kök, bygga badrum mm. Du kan spara flera tusen kronor genom detta alternativ.

Ja, det kan man göra. Tveka inte att höra av dig och skicka dina ritningar så kikar vi djupare på möjligheterna att skapa just ditt drömhus.

Beroende på vilken mark du har på din tomt så kan olika grunder vara olika bra, men generellt sett rekommenderar vi antingen isolerad grund, markplattor eller plintgrund när man ska bygga ett attefallshus. Fördelarna med en isolerad grund är många. De isolerar exempelvis huset bättre vilket ger ett behagligare inomhusklimat framför allt under årets kallare månader. Markplattor räcker gott och väl till attefallshus och om du vill spara lite pengar är detta också ett bra alternativ. För dig som vill bygga huset på en bergsknalle men inte vill spränga fungerar det med en plintgrund. Våra hus har ett bottenbjälklag med cembrit windstopper extreme skiva på undersidan som skyddar från väder och vind oavsett grundalternativ.

Väljer du Husverkets totalentreprenad kan du känna dig trygg och luta dig tillbaka. Alla våra hus tillverkas i våra varma fabriker och levereras alltid med hög färdigställandegrad. Husen tillverkas inomhus i torr och skyddad miljö. När de lämnar fabriken är alla innerväggar, tak, vatten, el och avlopp färdiga och huset är nästintill helt färdigställt för inflyttning.

Med totalentreprenad tar vi även ansvar för grund- och markarbeten så du som kund inte behöver fundera över det. Vi lyfter huset på den förberedda grundkonstruktionen med lyftkran och kopplar in vatten, avlopp och el som förberetts innan leverans av Husverket. Nedan kan du se vad som ingår i en totalentreprenad förutom huset vilket levereras enligt slutlig beställning.

I Husverkets totalentreprenad ingår:

 • Personlig projektledare.
 • Bygganmälan/Bygglovshantering.
 • Hjälper till med sakkunniga vid särskilda krav från kommunen.
 • Kontrollera kranplats.
 • Tomtbesök med kund och entreprenörer.
 • Planering av rör och kulvert.
 • 30 meters ingrävning av vatten, el och avlopp från husgrunden.
 • Avsinglad yta 0,5–1 m runt grunden.
 • Montering av grund.
 • Inkoppling av el, vatten och avlopp.
 • Ansvarsförsäkring.
 • Slutkontroll av certifierad besiktningsman.

 

Vi kan lämna offert på det mesta inom bygg och anläggning. Hör av dig till oss så kan vi ta fram en gemensam offert för anläggningsarbeten. Ofta är det billigare då man undviker dubbla etableringskostnader och man får en byggare att kommunicera direkt med. Det sparar både pengar, missförstånd och tid.

Visa fler frågor och svar

Attefallshus med källare för alla!

Nu kan vi erbjuda ett attefallshus med källare för boende i 2 plan! Huset är optimalt planerat med en yta om ca 45 kvm boarea och ca 60 kvm bruttoarea. Varje kvadratmeter är noga genomtänkt och utnyttjas maximalt. Husen har en stilren och modern design med en gedigen kvalitet. Vi har designat alla våra attefallshus med stor omsorg för att kunna erbjuda dig som kund det allra bästa.

Attefallshusen hos oss på Husverket är färdiga och godkända att bo i som permanentbostad i enlighet med Boverkets regler enligt standardutförande.

Nedan finner du flera olika modeller av våra nyckelfärdiga attefallshus med källare. Du kan välja mellan nyckelfärdiga attefallshus med loft och utan loft. Vi erbjuder modernare stilar med raka linjer, ett modernt och minimalistiskt yttre.

I våra priser ingår ett nyckelfärdigt attefallshus inklusive transport till Stockholm eller Karlshamn samt en standard lyftkran för placering på din tomt.

Om ingen av våra modeller passar dig så finns det möjlighet att få huset arkitektritat enligt dina önskemål tillsammans med våra erfarna arkitekter.

Nyckelfärdigt. Nyckelfärdigt innebär att allt är färdigt för dig så att du kan flytta in. Allt är på sin plats och du slipper huvudvärken!

Klimatskal. Huset är stomrest & väderskyddat. Du behöver enbart bygga klart invändigt – vi lämnar de roligaste byggetapperna till dig!

Total-/delentreprenad. Vi hjälper dig med alla förarbeten som krävs. Vill du ansvara för vissa delar av entreprenaden själv? Vi är flexibla!

Anpassa. Välj mellan ett flertal varianter och utseenden! Husen går att anpassa efter era önskemål. Kanske vill ni flytta på fönster, dörrar eller ändra i planlösningen? Vi ger möjlighet till att kundanpassa utseendet på alla våra nyckelfärdiga attefallshus.

Skräddarsy. Om ingen av våra modeller faller dig i smaken är det möjligt att få husen arkitektritade enligt dina önskemål.

Kommunansökan. Vi bidrar alltid med vår expertis och hjälper dig med allt från myndighetshantering till husproduktion. Vi finns med er under hela resan och tänker ett steg längre för att garantera bästa möjliga resultat.

Läs mer

Klassisk

Klassisk svensk takstol. Taklutning 25 grader

Mansard

Brutet klassiskt mansardtak. Taklutning 20 + 20 grader

Pulpet

En enda lutning på taket. Taklutning 5 grader

Skicka intresseanmälan

Vi gör det enkelt och smidigt för dig, skicka in en intresseanmälan så tar vi kontakt med er för att besvara era frågor och funderingar. En intresseanmälan är helt förutsättningslös och du binder dig inte till något.

Hjälp oss att ge dig en bättre service genom att svara på dessa frågor?

Vart hittade du oss?

Har du en tomt eller fastighet?

Önskad tidsplan?

Finansiering?

Vad ska du använda huset till?

Intresseanmälan misslyckades att skickas! Prova gärna igen eller kontakta oss på: info©husverket.se