Vi tillverkar ditt fritidshus med omsorg!

Vi hjälper dig med hela processen från första kontakten med kommunen till slutleverans och inflyttning!

589900kr

Delbetala från 4 381kr/mån

Fritidshus

Vi erbjuder fritidshus från 40-100 m² med snygg design och gedigen kvalitet. Vi lanserar fortlöpande fler planlösningar och större husmodeller där varje kvadratmeter är noga genomtänkt och utnyttjad till fullo. Alla materialval i våra fritidshus är valda med stor omsorg och husen är anpassade för åretruntboende i vårt nordiska klimat.

Fritidshusen hos oss på Husverket är färdiga att bo i som  permanentbostad men vi har även planlösningar där fokus istället kan ligga på sovyta eller andra funktioner som exempelvis ett större badrum med bastu och relax.

Visa mer

Filtrera sökning

Fler filter
40m2 - 100m2
Fler filter
Uppdatera

Filtrera sökning

40m2 - 100m2
Fler filter
Uppdatera
Inga hus hittades för din sökningTesta justera dina filter och uppdatera för att göra en ny sökning!
Fritidshus & Villa FAQ

Vi har planlösningar som passar för alla typer av ändamål. Om ingen av våra modeller passar dig är det möjligt att få huset arkitektritat i enligt dina önskemål. tillsammans med våra erfarna arkitekter kan vi tillsammans ta fram den lösningen du letat efter men inte funnit ännu! Tillsammans med oss kan du lägga till eller flytta på fönster och dörrar, anpassa planlösningen och exteriören i sin helhet. Utöver dessa möjligheter kan du enkelt sätta din personliga prägel på huset med tillval utifrån vårt sortiment på respektive husprofilsida. Utförliga beskrivningar finner du i informationen om respektive hus. Vi vill att du ska finna Fritidshuset du alltid fantiserat om vi bygger hus för alla sinnen.

Spegelvänt alternativ är möjligt. Du betalar ingenting extra för det. Detta alternativ finns längre ner i början på tillvalen.

Inget om du inte vill, utöver att bestämma vilken modell du vill ha och var du vill placera huset. Anlitar du oss för en totalentreprenad så sköter vi all kommunhantering med bygganmälan/ansökning om bygglov, markberedning, grund, schaktning samt anslutning av vatten, avlopp och el. Om du föredrar att göra dessa arbeten själv så går det också bra, då får du instruktioner med ritningar på hur vi vill ha det förberett.

De områden som mer eller mindre täcks av tomter och byggnation regleras i allmänhet genom en detaljplan. Syftet med planen är att på förhand avgöra vilka byggnationer som är tänkbara inom området eller fastigheten och hur det får byggas. Planerna är juridiskt bindande och reglerar således vilka hus som en tomt byggnader som får uppföras på en inköpt tomt med riktlinjer på utformning. För att veta mer om just din tomt rekommenderar vi att du kontakta din kommun. Därefter kan vi föra en dialog kring ditt projekt.

Det är inte så stor skillnad i byggreglerna för ett permanentboende och ett fritidshus. Men kraven på tillgänglighet, energi och utrymme skiljer sig en del. Energikraven är lägre på ett fritidshus så här är det möjligt att påverka arkitekturen utan att behöva ta för mycket hänsyn till energikraven. När det gäller utrymme så behöver du tex inte ha en viss storlek på köket för att det ska bli godkänt. Det finns inte heller några krav på tillgänglighet och handikappanpassning i ett fritidshus. Det gör att du kan välja att ha ett mindre badrum eller sovrum än vad som vanligen tillåts.

I alla våra fritidshus ingår oljefyllda elradiatorer. Vill du ha lite mer komfort värme och kyla bör du välja till en luftvärmepump. Skall huset användas för permanentboende eller boende mer än 4 månader på ett år är energikraven annorlunda. Då behöver man välja till en frånluftsvärmepump med vattenburna radiatorer alternativt vattenburen golvvärme.

Ja, vi har tagit fram ett utförande just för detta.  Är du den händiga typen och har mycket egen tid? Vill organisera olika hantverkare? Väljer du hus med klimatskalsutförande levereras huset helt färdigt utvändigt och monteras på grunden.  Invändigt behöver du dra el, vatten och avlopp, stänga väggarna, mål alternativt tapetsera, montera kök, bygga badrum mm. Du kan spara flera tusen kronor genom detta alternativ.

En Bygglov ska alltid skickas in i samband med att du vill bygga ett Hus. Det är ett tillstånd som krävs vid nybyggnation. Handläggningstiden för ett bygglov skall maximalt ta 10 veckor från komplett inskickat ärende. Vad som ska skickas in till kommunen varierar från kommun till kommun men ofta är det samma handlingar som krävs i dem flesta kommuner och reglerar i boverkets föreskrifter. Bland annat krävs för det mesta en situationsplan med höjdskillnader som kan ta upp till 2–4 veckor att beställa ut. Vi brukar räkna med 16–20 veckor från inskickat ärende till godkänt bygglov och utfärdat startbesked. Vi hanterar denna process åt våra kunder vid val av totalentreprenad. Väljer du enbart att köpa huset utav oss utan entreprenad tillkommer en avgift för kommunhantering och arkitekttimmar.

Beroende på om du vill anlita oss för en totalentreprenad eller inte så är det olika kostnader som kan tillkomma. Givetvis påverkas priset av hur din tomt ser ut, hur stort hus du ska bygga och vilken kommun det gäller.

Vid totalentreprenad kan dessa kostnader tillkomma:

I priset för huset ingår transport och lyftkranskostnader för 50 000 kr. Men i vissa fall räcker inte detta. Om vägen är smal eller har mycket skarpa kurvor så kan modulerna behöva lastas om. Ska modulen/modulerna lyftas mer än ca 10-14 meter så kan en större lyftkran behövas, detta styrs även av vilket hus man väljer och vilka tillval man väljer som påverkar husets vikt.

I en totalentreprenad så ingår markarbetet. För de flesta så räcker det med vad som ingår. Men vi kan aldrig veta vad som finns under markytan. Skulle det behövas sprängning eller andra anpassningar såsom borttagning av  sten, rötter och träd för att kunna dra fram rören till vatten och avlopp så kan kostnader tillkomma för detta. Kan inte framkomlighet ske för grävmaskin så behövs handgrävning. Dräneringskrav från markentreprenör kan behövas om din tomt är utsatt för dagvatten. Alla punkter som vi kan se utan att behöva gräva i marken offereras tidigt i försäljningsstadiet. Uppstår det sitationer som ovan informerar vi alltid dig för att du skall kunna ta ställning angående olika alternativ.

VVS och EL-arbeten: I totalentreprenaden ingår 30 meter utvändig dragning av vatten, avlopp och el ingår. Om avloppet ligger högre än Attefallshuset så kan en pumplösning behövas för ca 25 000 kr-35 000kr. Om din el-central har nått sin maxkapacitet så kan en utbyggnad behövas av el-centralen.

Andra kostnader som kan tillkomma och som kommunen kan kräva:

-Kontrollansvarig
-Mättekniker
-Marklov eller handläggning av andra lov.
-Energiberäkning
-Avgifter för olika ansökningar
-Avgifter för ev. tomtkarta för att rita ut situationsplanen på.
-Avgifter för anslutning av vatten, avlopp och el.

I förekommande fall så kan sotarintyg krävas (om du ska ha kamin eller har en imkanal ) , strandskyddsansökan (om du ligger innanför strandskyddet). Ev vattenreningslösningar vid eget vatten om så kommunen kräver. Majoriteten av kostnaderna ovan kan vi uppskatta och ge pris på innan avtalsskrivning. Däremot rekommenderar vi alltid att ha en reservbudget på minimum 50 000 kr vid byggnation av ett fritidshus.

Om du inte väljer Husverkets totalentreprenad ökar du risken för fel, lägre garantitider och längre byggprocess. Tillkommande kostnader som du kommer behöva projektleda i detta fall är Kommunhantering, arkitektkostnader, markarbeten, grundarbeten, el inkoppling, vatten och avloppsinkoppling samt alla nödvändiga tester för dessa samt all dokumentation som krävs för slutanmälan. Ett bra riktmärke att utgå från på detta är ett totalpris på ca 130 000 kr – 200 000 kr, främst beroende på vilken typ av grund du vill ha.

Ja, dock blir Attefallshuset bygglovspliktigt och räknas som huvudbyggnad på tomten. Det är möjligt att omvandla huset från huvudbyggnad till komplementbostad/Attefallshus i ett senare skede om man vill bygga en större huvudbyggnad på tomten vid ett senare skede. Här finns flera olika varianter, rådfråga oss gärna vid funderingar.

Nej, kommunen behöver lämna ett slutbesked innan huset kan tas i bruk. Detta tar normalt sett 1–4 veckor efter att huset är levererat och slutbesiktningen är genomförd och alla papper är inlämnade. Har kommunen krävt en kontrollansvarig hanteras slutanmälan av denna, i annat fall av ansvarig säljare.

För det mesta när du ansöker om lov måste du ange vem som ska vara kontrollansvarig för det du planerar att göra. Kontrollansvarig ska hjälpa till att upprätta den kontrollplan som byggherren sedan ska följa, och måste vara en certifierad, sakkunnig person som är självständig gentemot den åtgärd han eller hon ska kontrollera. Du hittar certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats, www.boverket.se. Det är alltid kommunens bygglovshandläggare som avgör om det behövs en kontrollansvarig i ett ärende. Om du är osäker kan du alltid kontakta din kommun för rådgivning.

Spegelvänt alternativ är möjligt. Du betalar ingenting extra för det. Detta alternativ finns längre ner i början på tillvalen.

Ja, våra hus är i grunden byggda för att vara permanentbostäder, vill du utföra en del egna arbeten kan du välja vårt hus i klimatskalsutförande. Här levereras husmodulen med öppna väggar invändigt redo för el och vvs arbeten. Huset levereras med ett tätt klimatskal och färdigställt utvändigt.

Vår produktion sker i svenskägda fabriker i Litauen. Det innebär att vi har full insyn i verksamheten och produktionen till skillnad från många andra aktörer. All produktion sker med ett egenkontrollprogram för att säkerställa kvalité i varje produktionssteg.  Våra fabriker sysselsätter ca 120 personer och kan producera ca 25 hus varje månad.

 

Ja, är du händig och har tid? Känner till lokala entreprenörer och trivs med att projektleda? Då är detta alternativ optimalt för dig. Du slipper krångla med konstruktion och fukt, huset kommer helt vädertätt och utvändigt färdigställt. Invändigt behöver du dra el, vatten och avlopp, stänga väggarna, måla alternativt tapetsera, montera kök, bygga badrum mm. Du kan spara flera tusen kronor genom detta alternativ.

Alla våra hus levereras grundmålade en gång och färdigstrukna två gånger.

Vår takkonstruktion klarar av snölast 2,0 kn/m2. Sök upp området du vill uppföra huset på genom denna länk https://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets-konstruktionsregler-eks/sa-har-anvander-du-eks/karta-med-snolastzoner/ . Är lastkraven högre än vad våra hus klarar av tillkommer tilläggskostnad för förstärkning och dimensionering av taket.

 

Ja, vi har tagit fram ett utförande just för detta.  Är du den händiga typen och har mycket egentid? Vill organisera olika hantverkare? Väljer du hus med klimatskalsutförande levereras huset helt färdigt utvändigt och monteras på grunden.  Invändigt behöver du dra el, vatten och avlopp, stänga väggarna, mål alternativt tapetsera, montera kök, bygga badrum mm. Du kan spara flera tusen kronor genom detta alternativ.

Ja, priset kan påverkas av fraktkostnaden, de lokala förutsättningarna och priset för entreprenadarbeten.

Vägen behöver minst vara 3m och beroende på husets bredd och höjd behöver dessa mått vara frisatta från grenar och andra väghinder som kan förekomma. Fråga oss, vi kontrollerar alltid detta under processens gång.

4,5 m är fri höjd på svenska vägar om inget annat är angivet med skyltning. Även om en luftledning är monterad i rätt höjd kan kabeln hänga ner med tiden. Dessa går att höja med hjälp av käppar eller liknande vid leverans. Man kan även kontakta leverantör för justering. Detta tittar vi på vid lyftkranskontroll.

Det kan uppstå leveransbegränsningar i de fall där det är svåråtkomliga platser för mobilkran och transportmedel. Ofta är vägarna väldigt smala med skarpa kurvor alternativt ingen framkomlig väglag fram till tomten. Vi har ställts inför stora utmaningar men det mesta går att lösa.  Lyckas vi inte leverera i moduler kan vi även erbjuda prefab alternativt platsbyggnation. Tveka inte på att fråga oss, vi löser det mesta.

Ja, man kan alltid ställa våra moduler på plintar om det inte är allt för snöbelastade zoner. Detta regleras ofta i detaljplanen för tomten. Är byggnadshöjderna strikt begränsade kan man behöva jämna av bergstopparna för att få till rätt höjd på byggnaden. Fråga oss så hjälper vi till för att hitta bästa lösningen för ert husprojekt.

Ja, På tomter som ligger nära en väg på ön kan vi också leverera våra modulhus. Våra färdiga husmoduler lastas på färja tillsammans med trailer som åker ut till respektive ö, vi kör vidare med lastbil på ön och lyfter modulen på plats med en mobilkran som vi också tar med färjan. Det går även att leverera till Öar utan väglag som går att nås från sjön. Färjan klarar av 1,5 m djup och kommer ofta väldigt nära ön och lägger till. Med mobilkran som också följer med färjan kan man lyfta upp emot 50 meter. Vi kan även leverera delar av huset med helikopter och färdigställa huset på plats. Kostnaderna för sjöleveranser varierar ganska olika beroende på vart ön ligger, om tomten går att nås från sjön, omlastning, väglag mm. Oftast är det fortfarande en god besparing jämfört med platsbyggt.

Huset levereras som en nyckelfärdig bostad. Eftermontering av hängrännor ombesörjs av oss. Har du beställt totalentreprenad så kommer en elektriker att koppla in el och en rörmokare kopplar in vatten och avlopp i huset. När huset är på plats och allt är inkopplat genomförs en slutkontroll/besiktning. När alla punkter är av bockade i protokollet samlas all nödvändig dokumentation gällande husbygget av kontrollansvarige som sedan skickar in handlingarna till din Kommun för att få ett slutbesked. Detta hanteras av Husverket säljare om kommunen inte kräver en kontrollansvarig. När slutbeskedet är mottaget kan du börja inreda och flytta in i huset.

  1. Beroende på om du vill anlita oss för en totalentreprenad eller inte så är det olika kostnader som kan tillkomma. Givetvis påverkas priset av hur din tomt ser ut, hur stort hus du ska bygga och vilken kommun det gäller.

Vid totalentreprenad kan dessa kostnader tillkomma:

I priset för huset ingår transport och lyftkranskostnader för 50 000 kr. Men i vissa fall räcker inte detta. Om vägen är smal eller har mycket skarpa kurvor så kan huset behöva lastas om. Ska huset lyftas mer än ca 10-14 meter så kan en större lyftkran behövas, detta styrs även av vilket hus man väljer och vilka tillval man väljer som påverkar husets vikt.

I en totalentreprenad så ingår markarbetet. För de flesta så räcker det med vad som ingår. Men vi kan aldrig veta vad som finns under markytan. Skulle det behövas sprängning eller andra anpassningar såsom borttagning av  sten, rötter och träd för att kunna dra fram rören till vatten och avlopp så kan kostnader tillkomma för detta. Kan inte framkomlighet ske för grävmaskin så behövs handgrävning. Dräneringskrav från markentreprenör kan behövas om din tomt är utsatt för dagvatten. Alla punkter som vi kan se utan att behöva gräva i marken offereras tidigt i försäljningsstadiet. Uppstår det sitationer som ovan informerar vi alltid dig för att du skall kunna ta ställning angående olika alternativ.

VVS och EL-arbeten: I totalentreprenaden ingår 30 meter utvändig dragning av vatten, avlopp och el ingår. Om avloppet ligger högre än Attefallshuset så kan en pumplösning behövas för ca 25 000 kr-35 000kr. Om din el-central har nått sin maxkapacitet så kan en utbygnad behövas av el-centralen.

Andra kostnader som kan tillkomma och som kommunen kan kräva:

-Kontrollansvarig
-Mättekniker
-Marklov eller handläggning av andra lov.
-Energiberäkning
-Avgifter för olika ansökningar
-Avgifter för ev. tomtkarta för attt rita ut situationsplanen på.
-Avgifter för anslutning av vatten, avlopp och el.

I förekommande fall så kan sotarintyg krävas (om du ska ha kamin eller har en imkanal ) , strandskyddsansökan (om du ligger innanför strandskyddet). Ev vattenreningslösningar vid eget vatten om så kommunen kräver. Majoriteten av kostnaderna ovan kan vi uppskatta och ge pris på innan avtalsskrivning. Däremot rekomennderar vi alltid att ha en reservbudget på minimum 50 000kr vid byggnation av Attefallshus.

Om du inte väljer Husverkets totalentreprenad ökar du risken för fel, lägre garantitider och längre byggprocess. Tillkommande kostnader som du kommer behöva projektleda i detta fall är Kommunhantering, arkitektkostnader, markarbeten, grundarbeten, el inkoppling, vatten och avloppinkoppling samt alla nödvändiga tester för dessa samt all dokumentation som krävs för slutanmälan. Ett bra riktmärke att utgå från på detta är ett totalpris på ca 130 000 kr – 200 000 kr, främst beroende på vilken typ av grund du vill ha.

Utstakningen görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget av den nya byggnaden märks ut på marken. Ofta görs även utmärkning av höjden, till exempel höjden på färdigt golv, i samband med utstakning. För att kontrollera att åtgärden verkligen hamnat på avsedd plats i plan och höjd görs även en lägeskontroll när åtgärden påbörjats eller är klar. Det är alltid byggherren som är ansvarig för att en åtgärd hamnar på rätt plats, oavsett om bygglov eller anmälan krävs eller inte. Därför rekommenderar vi alltid att man väljer att ta in en mättekniker för detta.

Isolergrund är en typgodkänd grundkonstruktion som är bland de säkraste grunderna i marknaden idag. Många fördelar finns. Astma-, allergi-, och radonsäkrad husgrund, Torra byggelement, ingen platsgjutning, fuktsäker, åtkomst under huset för service/installation av vvs, uppfyller boverkets krav. Läs mer om isolergrund och jämförelser kring dem olika grunderna här: https://isolergrund.se/jamfor-husgrunder/

Det kostar inget att boka ett förutsättningslöst möte med någon av våra säljare för att börja planera på dina husdrömmar.

Avtalet hävs och vi erhåller ersättning för nedlagd tid, oftast motsvarar detta handpenningen på 25 000kr.

Ja, finns som tillval.

Ja, är du händig och har tid? Känner till lokala entreprenörer och trivs med att projektleda? Då är detta alternativ optimalt för dig. Du slipper krångla med konstruktion och fukt, huset kommer helt vädertätt och utvändigt färdigställt. Invändigt behöver du dra el, vatten och avlopp, stänga väggarna, måla alternativt tapetsera, montera kök, bygga badrum mm. Du kan spara flera tusen kronor genom detta alternativ.

Ja, det kan man göra. Tveka inte på att höra av dig och skicka dina ritningar så kikar vi djupare på möjligheter kring detta.

Vi gör alltid en individuell bedömning utifrån just din tomt och dina förutsättningar men generellt sett rekommenderar vi isolergrund i 9 fall av 10. Fördelarna med en isolergrund är många, att den isolerar huset bättre vilket ger ett behagligare inomhusklimat, framförallt under årets kallare dagar. För dig som vill bygga huset på en bergsknalle men inte vill spränga funkar det med plintgrund. Våra hus har ett bottenbjälklag med cembrit windstopper extreme skiva undertill som skyddar från väder och vind.

Väljer du Attefallsverkets totalentreprenad kan du känna dig trygg och luta dig tillbaka. Alla våra hus tillverkas i våra varma fabriker och levereras alltid med hög färdig-ställandegrad. Husen tillverkas inomhus i torr och skyddad miljö, när de lämnar fabriken är alla innerväggar, tak, vatten, el och avlopp färdiga, nästan helt färdigställda för inflyttning.

Med totalentreprenad tar vi även ansvar för grund och markarbeten så du som kund inte behöver fundera över det. Vi lyfter huset på den förberedda grundkonstruktionen med lyftkran och kopplar in vatten, avlopp och el som förberetts innan leverans av Husverket. Nedan kan du se vad som ingår i en total-entreprenad förutom huset, vilket levereras enligt slutlig beställning.

I Attefallsverkets totalentreprenad ingår:

Personlig projektledare, Bygganmälan/Bygglovshantering, Hjälper till med sakkunniga vid särskilda krav från kommunen, Kontrollera kranplats och ta ansvar, tomtbesök med kund och entreprenörer, planering av rör och kulvert, 30 meters ingrävning av vatten, el och avlopp från husgrunden, Avsinglad yta 0,5–1 m runt grunden, Montering av grund, Inkoppling av El, Inkoppling av vatten & avlopp, Ansvarsförsäkring, Slutkontroll av certifierad besiktningsman

 

Vi kan lämna offert på det mesta inom bygg och anläggning. Hör av dig till oss så kan vi ta fram en gemensam offert för anläggningsarbeten. Ofta är det billigare då man undviker dubbla etableringskostnader och får en byggare att kommunicera med. Det sparar både pengar, missförstånd och tid.

Fundera igenom vad ni vill använda huset till och vilka behov som behöver mötas. Prata gärna med våra säljande projektledare som har stor erfarenhet av att ta hänsyn till olika aspekter som exempelvis vilka krav kommunen har.

 

Vad har ni för budget? Har ni eget kapital eller behöver ni ta ett lån? Ta reda på vilket utrymme ni har så kan vi informera på ett ungefär hur stort hus ni har möjlighet att bygga. Vi har finansieringsalternativ om ni har behov för det. Prata med oss!

 

Hur stort hus får jag bygga på tomten? Vad säger byggrätten? Din kommun kan svara på dessa frågor om ni inte har den informationen.

 

Var på tomten vill ni placera ert fritidshus eller villa? Om du vill placera huset närmare än 4,5 meter från tomtgränsen så behöver du få grannens godkännande. Placerar ni huset närmare än 8 meter från en annan byggnad kan ev. brandskyddskrav behöva uppfyllas.

 

Vad finns det för tillgång till el, vatten och avlopp? Ofta brukar el, vatten och avlopp vara framdraget till tomtgräns men om det inte är etablerat så finns det flera olika alternativ. Det går till exempel att borra en brunn för att få vatten. När det gäller avlopp så är det vanligaste att anlägga en trekammarbrunn eller ett minireningsverk. Ibland kan kommunen ha åsikter vilken avloppslösning som ska finnas. Finns det ingen el i närheten eller andra hinder och begränsningar för att anlägga ett avlopp så kan vi även lösa detta. Ett alternativ skulle kunna vara solceller samt en förbränningstoalett som inte kräver något avlopp.

Vi har planlösningar som passar för alla typer av ändamål. Ska du bygga en permanentbostad så är regelverket mycket reglerat angående vilka lagar som ska följas. Flexibiliteten kring fritidshus är mycket större.  Om ingen av våra modeller passar dig, så är det möjligt att få huset arkitektritat enligt dina önskemål. Tillsammans med våra erfarna arkitekter kan vi tillsammans ta fram den lösningen du letat efter, men ännu inte funnit!

 

Tillsammans med oss kan du lägga till eller flytta på fönster och dörrar, anpassa planlösningen och exteriören i sin helhet. Utöver dessa möjligheter kan du enkelt sätta din personliga prägel på ditt fritidshus eller villa med tillval utifrån vårt sortiment på respektive husprofilsida. Utförliga beskrivningar finner du i informationen om respektive hus. Vi vill att du ska finna fritidshuset eller din permanentbostad som du alltid fantiserat om! Vi bygger hus för alla sinnen.

Finns inte den storlek på hus som ni önskar på vår hemsida så tar vi gärna fram ett större hus till er. Vi har tidigare skräddarsytt flertalet hus till våra kunder. Hör av dig och berätta vad ni önskar så kan vi tillsammans ta fram ett hus enligt era krav på storlek och övriga önskemål.

Ja, du kan spegelvända huset både på längden och på tvären utan tillkommande kostnad. Det går att göra på alla våra hus. Både på våra friggebodar, attefallshus, fritidshus och våra villor. Faktum är att du kan göra det direkt på hemsidan och ladda ner ett produktblad med alla uppgifter och priser.

Ja, vi har både klinker på golv och helkaklade väggar som standard i våra attefallshus, Fritidshus och villor. Det går dessutom att välja till Design kakel som extra tillval.

Ja, är du händig och har tid så kan du färdigställa huset själv. Känner du till lokala entreprenörer och trivs med att projektleda? Då är detta alternativ optimalt för dig. Du slipper krångla med konstruktion och fukt, huset kommer helt vädertätt och utvändigt färdigställt. Invändigt behöver du dra el, vatten och avlopp, stänga väggarna, måla, alternativt tapetsera, montera kök, och bygga badrum mm. Du kan spara flera tusen kronor genom detta alternativ men bär även huvudansvaret för samtliga arbeten och anslutningar.

Ja, vi har tagit fram flera modeller som har källare  suterrängvåning. Här är det viktigt att göra en noggrann bedömning och beräkning på tomten för att välja rätt hus och lösning. Kontakta oss för mer information. Du kan titta närmare på våra modeller här

Ja, skicka in din ritning så kan vi ge dig ett kostnadsförslag. Var tydlig med vad det är ni är ute efter så kan vi vara mer relevanta och beräkna priset korrekt.

Ja, det finns som tillval. Se på våra planritningar med bastu.

Vi hjälper er gärna att göra allt som ni inte vill göra själv! Men det är bra om ni bestämmer vilken modell ni vill ha och vart huset ska placeras. Vill du ha ett helt nyckelfärdigt fritidshus eller en villa så ska du anlita oss för en totalentreprenad. Vi sköter då all kommunhantering med bygganmälan/ansökning om bygglov, markberedning, grund, schaktning samt anslutning av vatten, avlopp och el. Om ni föredrar att göra mark, grund, el, vatten och avloppsarbetena själva så går det också bra, då får ni instruktioner med ritningar på hur vi vill ha allt förberett. Observera att ansvar koordination och försäkring ändras om ni själva ansvarar för någon entreprenadform.

Vi har två olika utföranden. Vid val av nyckelfärdigt utförande, är våra hus kompletta och redo för inflyttning. Här kan ni även välja ett flertal olika planlösningsalternativ för olika användningsområden. Det ni behöver lägga till är vitvaror för att huset ska vara komplett. Väljer ni utförandet ”Klimatskal” är huset helt färdigställt utvändigt. Ytterväggarna är isolerade men har ingen innervägg för att ni lätt ska komma åt att göra nödvändiga kabeldragningar. Ladda gärna ner mer information om våra två utföranden under respektive husprofil.

25 000 kr i handpenning efter avtalsskrivning.
50% när kommunen gett startbesked och huset ska skickas till produktion.
45% när huset är klart och ska levereras till din grund på din tomt.
5% när huset är har slutkontrollerats av en certifierad besiktningsman.

När du bestämt dig för vilken modell du vill köpa från oss är det dags att skriva ett avtal.  Efter att avtalet är skrivet så behöver du beställa en tomtkarta alternativt ge oss en fullmakt att göra det åt dig. Därefter ritar våra arkitekter in huset på en så kallad situationsplan som vi skickar in till kommunen tillsammans med övriga handlingar som krävs. Kommunen har enligt lag tio veckor på sig att handlägga en bygglovsansökan. Men vår erfarenhet är att det brukar ta längre tid på sig. Det är bra att börja processen i god tid innan du vill ha ditt hus levererat. När kommunen har godkänt ditt ärende så utfärdar de ett startbesked vilket innebär att vi kan påbörja produktionen av huset till dig. Huset produceras i fabriken och när det är färdigt levereras huset till din grund som vi eller du har förberett. Efter att huset lyfts på plats och kopplats in så görs en slutkontroll. Därefter skickas nödvändiga handlingar till kommunen för att få ett slutbesked. När kommunen ger klartecken får du börja använda ditt hus.

Ja, alla våra hus är isolerade och klarar av åretruntboende för det nordiska klimatet. För att kunna använda huset som åretruntboende måste villan följa Boverkets riktlinjer avseende permanentbostäder vad det gäller bland annat säkerhet, isolering, byggnadskonstruktion, energivärden, tillgänglighetskrav och ventilationsflöden. Våra fritidshus har lika mycket isolering som en villa men en fritidsbostad behöver inte uppfylla kraven ovan.

Alla våra hus levereras grundmålade en gång och färdigstrukna två gånger. Så du kan lugnt luta dig tillbaka och slappna av i många år framöver.

Vår takkonstruktion klarar av en snölast på 2,5m² .Vet du inte vilken zon ditt område har så sök upp området du vill uppföra huset på, genom denna länk: https://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets-konstruktionsregler-eks/sa-har-anvander-du-eks/karta-med-snolastzoner/

 

Krävs det högre snölastkrav på taket än vad vi har som standard så kan vi enkelt ordna det åt dig. Det tillkommer då en tilläggskostnad för förstärkning och dimensionering av taket. Kontakta oss för mer information.

I våra fritidshus och villor upp till 50m² ingår anpassade elradiatorer i samtliga rum och en handdukstork i badrummet. På våra större fritidshus och villor från 60m² och uppåt så ingår även en luftvärmepump som standard. Ska huset användas för permanentboende eller som ett boende i mer än 4 månader på ett år, så ökar energikraven från kommunen. I dessa fall behöver du välja till en frånluftsvärmepump med vattenburna radiatorer alternativt vattenburen golvvärme som vi har som tillval.

Ja, priset kan påverkas av fraktkostnaden, de lokala förutsättningarna och priset för entreprenadarbeten. Har ni fyllt i vilken kommun ni ska bygga i på hemsidan så har ni redan fått det korrekta priset för frakt och entreprenad. Beroende på vilken snölastzon just ert område har så kan vi anpassa takkonstruktionen efter detta. Kontakta Husverkets projektledare för att få information om eventuella prisförändringar som kan uppkomma.

Beroende på om du vill anlita oss för en totalentreprenad eller inte så är det olika kostnader som kan tillkomma. Givetvis påverkas priset av hur din tomt ser ut, hur stort hus du ska bygga och vilken kommun det gäller.

 

Vid totalentreprenad kan dessa kostnader tillkomma:

 

I priset för fritidshuset eller villan, ingår transport och lyftkranskostnader för 50 000 kr. Men i vissa fall räcker inte detta. Om vägen är smal eller har mycket skarpa kurvor så kan huset behöva lastas om. Beroende på hur långt huset ska lyftas in på tomten så kan en större lyftkran behövas. Valet av kran påverkas av husets vikt, vilket varierar med storlek och tillval.

 

I en totalentreprenad ingår markarbetet  och grundläggningen. För VVS och EL-arbeten ingår 30 meter utvändig dragning av vatten, avlopp och el. För de flesta räcker det med vad som ingår. Men vi kan aldrig veta vad som finns under markytan. Skulle det behövas sprängning eller andra anpassningar såsom borttagning av  sten, rötter och träd för att kunna dra fram rören till vatten och avlopp så kan kostnader tillkomma för detta. Kan inte framkomlighet ske för grävmaskin så behövs handgrävning. Dräneringskrav från markentreprenör eller kommun kan behövas om din tomt är utsatt för mycket dagvatten. Alla punkter som vi kan se utan att behöva gräva i marken offereras tidigt i försäljningsstadiet. Uppstår det situationer som ovan informerar vi alltid dig för att du skall kunna ta ställning angående olika alternativ.

 

Om avloppet ligger högre än huset så kan en pumplösning behövas för ca 25 000 kr – 35 000 kr. Om din el-central har nått sin maxkapacitet så kan en utbyggnad behövas av el-centralen.

 

Om ni ska bygga på en obebyggd tomt kan även kostnader för byggel, fasadmätarskåp samt vattenmätare (vid ny anslutning) mm.

 

Andra kostnader som exempelvis kan tillkomma och som kommunen kan kräva:

 

Kontrollansvarig
Mättekniker
Marklov eller handläggning av andra lov.
Energiberäkning
Färdigställandeförsäkring
Avgifter för olika ansökningar
Avgifter för ev. tomtkarta för att rita ut situationsplanen på.
Avgifter för anslutning av vatten, avlopp och el.

 

I förekommande fall så kan sotarintyg krävas (om du ska ha kamin, bastu eller har en imkanal), strandskyddsansökan (om du ligger innanför strandskyddet). Eventuellt vattenreningslösningar om du har egen brunn om så kommunen kräver. Majoriteten av kostnaderna ovan kan vi uppskatta och ge pris på innan avtalsskrivning. Däremot rekommenderar vi alltid att ha en reservbudget på minimum 50 000 kr vid byggnation av ett hus.

 

Om du inte väljer Husverkets totalentreprenad ökar du risken för fel, lägre garantitider och längre byggprocess. Tillkommande kostnader och arbetstid som kan uppkomma är: projektledning, kommunhantering, arkitektkostnader, markarbeten, grundarbeten, el-inkoppling, vatten, avloppsinkoppling och alla nödvändiga tester för dessa samt den dokumentation som krävs för en slutanmälan till kommunen. I priset för en totalentreprenad från Husverket så ingår allt detta, men priset kan även förändras beroende på vilken typ av grund du vill ha och vilken storlek på hus du har valt.

Beroende på vilken mark du har på din tomt så kan olika grunder vara olika bra, men generellt sett rekommenderar vi alltid en isolergrund som är typgodkänd när man ska bygga ett fritidshus eller en villa. Fördelarna med en isolergrund är många, den isolerar huset bättre vilket ger ett behagligare inomhusklimat, framförallt under årets kallare månader. För dig som vill bygga huset på en bergsknalle men inte vill spränga kan det även fungera med en plintgrund. Våra hus har ett bottenbjälklag med cembrit windstopper extremeskiva på undersidan som skyddar från väder och vind.

Isolergrund är en typgodkänd grundkonstruktion som är bland de säkraste grunderna i marknaden idag. Många fördelar finns. Det är en astma-, allergi-, och radonsäkrad husgrund, torra byggelement, ingen platsgjutning, fuktsäker, åtkomst under huset för service/installation av vvs. Den uppfyller alla Boverkets krav. Läs mer om isolergrund och jämförelser kring de olika grunderna här: https://isolergrund.se/jamfor-husgrunder/

Ja, man kan alltid ställa våra moduler på plintar om det inte är alltför snöbelastade zoner. Detta regleras ofta i detaljplanen för tomten. Är byggnadshöjderna strikt begränsade kan man behöva jämna av bergstopparna för att få till rätt höjd på byggnaden. Fråga oss så hjälper vi till för att hitta bästa lösningen för ert husprojekt.

Väljer du Husverkets totalentreprenad kan du känna dig trygg och luta dig tillbaka. Alla våra hus tillverkas i våra varma fabriker och levereras alltid kvalitativt färdigställda. Husen tillverkas inomhus i torr och skyddad miljö, när de lämnar fabriken är alla innerväggar, tak, vatten, el och avlopp färdiga, nästan helt färdigställda för inflyttning.

Med totalentreprenad tar vi även ansvar för grund och markarbeten och inkoppling av el, vatten och avlopp så du som kund inte behöver fundera över det. Vi lyfter över huset på den förberedda grundkonstruktionen med lyftkran och kopplar in vatten, avlopp och el som har förberetts innan leverans av Husverket. Nedan kan du se mer detaljerat vad som ingår i en totalentreprenad förutom huset, vilket levereras enligt slutlig beställning.

 

I Husverkets totalentreprenad ingår:

 

Personlig projektledare, bygglovshantering, hjälp av sakkunniga vid särskilda krav från kommunen, kontroll av kranplats och tomtbesök av entreprenör, planering av rör och kulvert, 30 meters grävning av vatten, el och avlopp från husgrunden, avsinglad yta 0,5–1 m runt grunden, montering av grund, inkoppling av el, vatten & avlopp, ansvarsförsäkring, slutkontroll av certifierad besiktningsman, samt hjälp med att få slutbesked från kommunen.

Vi kan lämna offert på det mesta inom bygg och anläggning. Hör av dig till oss så kan vi ta fram en gemensam offert för anläggningsarbeten. Ofta är det billigare och lättare då man undviker dubbla etableringskostnader och man behöver inte samordna flera olika entreprenörer. Det sparar både tid och pengar.

Ja, du kan göra vilka entreprenadarbeten du vill. Har du kunskap och tid att projektleda så kan du spara några
tusen på att göra det själv. Det är viktigt att de arbeten som behövs utförs korrekt och klarar de krav som ställs.
Respektive entreprenad har även totalansvaret för respektive område och Kommunen kräver att
egenkontroller görs och lämnas in för att senare kunna få ett slutbesked. Vid en totalentreprenad så erbjuder
Husverket 5 års garanti. Vid leverans av enbart hus så är garantitiden 2 år.

Utstakningen görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget av den nya byggnaden märks ut på marken. Ofta görs även utmärkning av höjden, till exempel höjden på färdigt golv, i samband med utstakning. För att kontrollera att åtgärden verkligen hamnat på avsedd plats i plan och höjd görs även en lägeskontroll när åtgärden påbörjats eller är klar. Det är alltid byggherren som är ansvarig för att en åtgärd hamnar på rätt plats, oavsett om bygglov eller anmälan krävs eller inte. Därför rekommenderar vi alltid att man väljer att ta in en mättekniker för detta. I vissa fall så kräver kommunen att man ska ha det för att få bygga.

Huset kommer färdigbyggt i en eller flera moduler med färja och sedan transporteras huset med en trailer. Därefter lyfts huset på plats med en lyftkran. I våra priser ingår en 55 tons lyftkran med ett maxbelopp på 10 000 kronor. Den klarar av att lyfta ett hus på 25m² ca 10–12 m beroende på omständigheterna. Ett större och tyngre hus något kortare. Givetvis kan vi uppgradera mobilkranens storlek och lyfta upp till 45–50 m, dock tillkommer extra avgifter för detta. Vi skickar alltid ut lyftkransfirman som gör en kontroll så tidigt som möjligt i processen för att få en bild över eventuella tillkommande kostnader.

Vägen behöver minst vara 3 meter för trailern som fraktar huset och beroende på husets bredd och höjd behöver dessa mått vara fria från grenar och andra väghinder som kan förekomma. För att nå hela vägen fram krävs det att vägen är minst 3 meter bred och har en svängradie på minst 5 meter. Är det en smalare väg eller någon tvär kurva så kan en omlastning till en mindre lastbil behöva göras för att klara av den sista biten in mot tomten. Fråga oss, vi kontrollerar alltid detta under processens gång.

Lyftkranen som ingår kan lyfta ca 10–12 m beroende på vilket hus du valt och vilka tillval du gör på ditt hus som kan påverka vikten. Men skulle vi behöva lyfta längre så går det att ordna med en större lyftkran. Ca 50 meter går det att lyfta mot tilläggskostnad. Längden på lyftet räknas från mitten av lyftkranen till mitten av huset.

Vägen till din tomt behöver klara ett axeltonstryck på 13 ton. Platsen där lyftkranen ska stå behöver klara ett axeltonstryck på ???## ton. Om det behövs extra förstärkning så kan man lägga ut körplåtar för att stabilisera marken.

4,5 m är fri höjd på svenska vägar om inget annat är angivet med skyltning. Även om en luftledning är monterad i rätt höjd kan kabeln hänga ner med tiden. Dessa går att höja med hjälp av käppar eller liknande vid leverans. Man kan även kontakta en leverantör för justering. Detta tittar vi på vid lyftkranskontrollen.

Det kan uppstå leveransbegränsningar i de fall det är svåråtkomliga platser för transportmedel och mobilkran. Ofta gäller det när vägarna är väldigt smala och kanske har mycket skarpa kurvor eller ingen framkomlig väg till tomten. Vi har ställts inför stora utmaningar med det mesta går att lösa. Lyckas vi inte leverera i våra vanliga moduler kan vi erbjudna andra lösningar som tar mindre plats, alternativt platsbyggnation. Tveka inte att fråga oss, vi löser det mesta.

Ja, våra färdiga husmoduler lastas på färja tillsammans med trailer och lyftkran som åker ut till respektive ö. Vi kör vidare med lastbil på ön och lyfter modulen på plats med hjälp av mobilkranen. Det går även att leverera till öar utan vägar men som går att nås från sjön. Färjan klarar av 1,5 meters djup och kommer ofta väldigt nära ön för att lägga till. Med mobilkran som följer med på färjan kan man lyfta upp emot 50 meter. Vi kan även leverera delar av huset med helikopter och färdigställa huset på plats. Kostnaderna för sjöleveranser varierar ganska olika beroende på vart ön ligger, om tomten går att nås från sjön, omlastning, väglag mm. Oftast är det fortfarande en god besparing jämfört med platsbyggt.

Beroende på vilket hus du väljer så har vi olika lång leveranstid på våra nyckelfärdiga hus. Väljer du ett klimatskal så går det snabbare att få det. Nedan är normaltiden av förväntad leverans för våra nyckelfärdiga hus.

Friggebod: ca 10–14 veckor
Attefallshus: ca 16–24 veckor
Fritidshus : ca 16-26 veckor

Huset levereras som en nyckelfärdig bostad om du valt det alternativet. Eventuell montering av flera delar monteras ihop på plats. Eftermontering av hängrännor ombesörjs av oss. Har du beställt totalentreprenad så kommer en elektriker att koppla in el och en rörmokare som kopplar in vatten och avlopp i huset. När huset är på plats och allt är inkopplat genomförs en slutkontroll och besiktning. När alla punkter är kontrollerade i protokollet samlas all nödvändig dokumentation gällande husbygget in av kontrollansvarig som sedan skickar in handlingarna till din kommun för att få ett slutbesked. Detta hanteras av Husverket säljare om kommunen inte kräver en kontrollansvarig. När slutbeskedet är mottaget kan du börja inreda och flytta in i huset.

En bygglovsansökan ska alltid skickas in i samband med att du vill bygga ett fritidshus eller en villa. Vad som ska skickas in till kommunen kan skilja sig från olika kommuner dock är majoriteten av handlingar är detsamma. Det är Boverkets föreskrifter som reglerar detta. För det mesta krävs en situationsplan med höjdskillnader, plan och fasadritningar, konstruktionsritningar, brandskyddsintyg, tekniska beskrivningar, energiberäkning, ventilationsbeskrivning och en kontrollplan. Väljer du en totalentreprenad genom oss så ingår all handläggning gentemot kommunen. Väljer du enbart att köpa huset utav oss utan entreprenad tillkommer en avgift för kommunhantering och slutkontroll av certifierad besiktningsman.

De områden som mer eller mindre täcks av tomter och byggnation regleras i allmänhet genom en detaljplan. Syftet med planen är att på förhand avgöra vilka byggnationer som är tänkbara inom området eller fastigheten och hur det får byggas. Planerna är juridiskt bindande och reglerar således vilka hus som får uppföras på den   aktuella tomten samt riktlinjer på utformning. För att veta mer om just din tomt rekommenderar vi att du kontaktar din kommun. Därefter kan vi föra en dialog kring ditt planerade projekt.

 

 

Vi sköter hela processen med att göra en bygglovsansökan åt dig. För att få bygga ett fritidshus eller en villa måste en bygglovsansökan göras och bli beviljad. När kommunen har givit sitt tillstånd till det, ett så kallad startbesked så är det tillåtet att börja bygga huset.

 

Handläggningstiden för ett bygglov ska maximalt ta 10 veckor från komplett inskickat ärende. Det betyder att tiden för handläggning inte startar förrän man har lämnat in de olika kompletteringar som kommunen kräver. Utöver detta har kommunen rätt att förlänga handläggningstiden med ytterligare 10 veckor. Vad som ska skickas in till kommunen varierar ofta från kommun till kommun. Grundläggande så ska situationsplan, olika typer av ritningar och tekniska beskrivningar när det gäller husets säkerhet, isolering, byggnadskonstruktion, energivärden, tillgänglighetskrav och ventilationsflöden mm lämnas in. För att kunna göra en situationsplan så kräver kommunen att huset ska ritas in på en karta som visar din tomt. Vissa kommuner kräver en nybyggnadskarta medan andra kommuner tycker att det räcker med en baskarta. Ofta är baskartan gratis medan en nybyggnadskarta kostar mer.

 

Beroende på om ansökan gäller fritidshus eller en villa som ska användas som permanentbostad så kräver kommunen att olika lagar ska följas. En bostad har mycket strängare krav på vilka funktioner som ska finnas och att tillgänglighetskraven måste uppfyllas. Det innebär är de krav på höjd och bredd i olika rum för att det ska uppnå en standard för ett permanent boende. Exempelvis innebär det tillräckligt stort utrymme i badrummet för att det ska kunna vara handikappanpassat och att det ska finnas tillgång till tvättmaskin och torktumlare.

 

Beroende på var du väljer att placera ditt hus på tomten så kan olika anpassningar behöva göras för att kommunen ska godkänna din ansökan. Enligt lagen ska huset placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Men om din granne tillåter det så kan du placera den 1 meter från tomtgränsen. Är din granne en allmän plats eller väg så kan det vara svårare att få ett bygglov beviljat då kommunen sällan ger tillstånd att placera huset närmare än 4,5 meter. Eventuellt kan det då krävas ett bygglov istället.

 

Placerar du fritidshuset eller villan närmare än 8 meter från en annan byggnad så kan du behöva uppfylla olika brandkrav. Detta är en vanlig och enkel åtgärd men prata med Husverkets projektledare så hjälper vi dig så att det blir rätt.

 

När kommunen givit sitt startbesked så kan de ha särskilda krav som ska uppfyllas innan huset får börja användas. Detta varierar stort från fall till fall. Ett vanligt krav som kommunen brukar ha är att ärendet ska ha en kontrollansvarig samt att huset måste sättas ut av en mättekniker på tomten.

 

När huset är levererat, inkopplat och kontrollerat så ska alla nödvändiga handlingar lämnas till kontrollansvarige (eller Husverkets säljare om inte kommunen krävt en kontrollansvarig). Den kontrollansvarige kontrollerar dokumentationen och skickar sedan in handlingarna till kommunen. Kommunen godkänner sedan allt och utfärdar ett slutbesked. Därefter får du som kund börja använda huset.

 

Avtalet hävs och vi erhåller ersättning för nedlagd tid, motsvarar maximalt summan av handpenningen på 25 000 kr.

Nej, om det finns prickad mark på din tomtkarta så får den inte bebyggas med ett fritidshus eller en villa över 30m². Vill du placera huset närmare än 4,5 meter från någon tomtgräns behöver du ett medgivande från grannen du angränsar till.

Ja, det är i regel möjligt att omvandla huset från huvudbyggnad till komplementbostad/attefallshus i ett senare skede, om man skulle vilja bygga en större huvudbyggnad på tomten. Här finns flera olika varianter, rådfråga oss gärna vid funderingar.

Skillnaderna mellan ett fritidshus och ett bostadshus är stora. Ett bostadshus ger dig rätten att bo i ditt hus året om till skillnad från ett fritidshus. För att kunna använda huset som ett åretruntboende måste huset följa Boverkets riktlinjer för bostadshus. Det innebär tillräcklig säkerhet, isolering, konstruktion, energivärden, tillgänglighetskrav, ventilation och de funktioner som krävs.

 

Fritidshus får inte användas som permanent boende utan endast som gästhus/fritidshus och har betydligt lägre krav på sig. Kraven på tillgänglighet, energi och utrymme skiljer sig en del. Energikraven är lägre på ett fritidshus som gör det möjligt att påverka arkitekturen utan att behöva ta för mycket hänsyn till energikraven. När det gäller storleken så behöver du till exempel inte ha en viss storlek på köket för att det ska bli godkänt. Det finns inte heller några krav på tillgänglighet och handikappanpassning i ett fritidshus. Det gör att du kan välja att ha ett mindre badrum eller sovrum än vad som vanligen tillåts. Du kan även välja att ha annan höjd på taket mellan två våningar.

 

Det många inte vet är att man egentligen inte får bo i fritidshus permanent eller hyra ut det i längre tidsperioder. Det kan medföra sanktionsavgifter för dig som privatperson om kommunen får reda på detta.

För det mesta när du ansöker om lov måste du ange vem som ska vara kontrollansvarig för det du planerar att göra. Kontrollansvarig ska hjälpa till att upprätta den kontrollplan som byggherren sedan ska följa, och det måste vara en certifierad, sakkunnig person som är självständig gentemot den åtgärd han eller hon ska kontrollera.

 

Du hittar certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats, www.boverket.se. Det är alltid kommunens bygglovshandläggare som avgör om det behövs en kontrollansvarig i ett ärende. Ansöker du om att bygga en villa så kräver kommunen alltid att du har en kontrollansvarig. Bygger du ett fritidshus så varierar det om kommunen kräver en kontrollansvarig. Om du är osäker kan du alltid kontakta din kommun för rådgivning.

Nej, kommunen behöver lämna ett slutbesked innan huset kan tas i bruk. Detta tar normalt sätt 1–4 veckor efter att huset är levererat och slutbesiktningen är genomförd samt att alla papper är inlämnade. Har kommunen krävt en kontrollansvarig hanteras slutanmälan av denna, i annat fall av ansvarig projektledare hos Husverket.

Vår produktion sker i våra egna två fabriker i Litauen. Det innebär att vi har full insyn i verksamheten och produktionen till skillnad från många andra aktörer. All produktion sker med ett egenkontrollprogram för att säkerställa kvalité i varje produktionssteg. Alla våra hus byggs efter svenska standardregler så att du kan känna dig trygg med att hela ditt hus håller en hög standard. Våra fabriker sysselsätter ungefär 120 personer och kan producera cirka 25 hus varje månad.

Vi kan erbjuda finansiering upp till 700 000 kronor via vår samarbetspartner Wasa Kredit. I det fallet krävs det två personer som sökande, utan betalningsanmärkningar med en årsinkomst på minst 160 000 kr vardera. Ni behöver även ha varit bosatta i Sverige under minst 3 år vid prövningstillfället. Är du ensam sökande kan du bli beviljad lån på upp till 350 000 kr.  Vi har även många andra finansieringssamarbeten på gång så kontakta oss så kan vi se hur vi kan hjälpa er.

För att få hyra ut huset året runt så behöver huset vara klassificerat som en bostad där man kan leva och bo permanent. Ett fritidshus får hyras ut men inte som ett permanentboende utan max 4 månader per år.

Ja, däremot får dra av 20% av årsintäkten i omkostnader och du får även göra ett schablonavdrag på 40 000 kr. Den resterande summan ska du sedan betala 30% i skatt för inkomst av kapital. Detta görs i samband med deklarationen. Så i praktiken innebär det att om din hyra inte överstiger 50 000 kr/år så behöver du inte betala någon skatt.

 

Exempel: Får du in hyra på 10 000 kr/mån så behöver du betala 1400 kr i skatt/mån.

 

Såhär har vi räknat:

 

Årsinkomsten: 10 000 x 12= 120 000 kr.
För småhus får man göra avdrag med 20% av hyresintäkten. 120 000 x 0,20 = 24 000 kr.
Schablonavdrag: 40 000 kr. 120 000 – 24 000 – 40 000 = 56 000 kr
Inkomster som överstiger avdragen ska tas upp och redovisas som inkomst av kapital i deklarationen.
Skatten är 30 % av vinsten. 56 000 x 0,3 = 16 800 kr
Årsinkomst: 120 000 – 16 800 (skatt) = 103 200 kr
Månadsinkomst efter avdragen skatt: 8600 kr/mån. 

 

Kontrollera alltid senast nytt hos skatteverket då vi inte alltid känner till alla ändringar:

https://skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/rantorochutdelning/privatrantorfaq/jagharhyrtutminbostadhurbeskattasdet.5.18e1b10334ebe8bc8000118317.html

Du kan bli skyldig att registrera dig och betala moms när du hyr ut din bostad tillfälligt till olika hyresgäster på ett sätt som liknar hotellverksamhet. Exempelvis om du hyr ut via Airbnb, momsen ligger då på 12%.

 

Om du svarar ja på alla följande frågor ska du betala moms:


Hyr du ut en eller flera möblerade bostäder som finns i Sverige i eget namn, det vill säga det är du som är hyresvärd?

 


Hyr du ut bostaden under högst fyra månader till varje hyresgäst (tillfällig logi)?

 


Marknadsför du din uthyrning till dygnspris, veckopris eller erbjuder du tjänster som till exempel städning, byte av sänglinne och annan gästservice?

 


Har bostaden varit uthyrd under sammanlagt mer än 16 veckor, det vill säga minst 113 dygn, och den totala hyran för bostaden är mer än 50 000 kronor exklusive moms (eller 56 000 kronor inklusive moms) under beskattningsåret? 

 

Kontrollera alltid senaste nytt hos skatteverket: https://skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/hyrautbostad/momsvidtillfalliguthyrningavmobleradbostad.4.5c281c7015abecc2e2068b6.html?q=uthyrning+av+bostad

Ja, vi kan hjälpa dig att få upp till 700 000 kronor finansierat via vår samarbetspartner Wasa Kredit. I det fallet krävs det två personer som sökande, utan betalningsanmärkningar med en årsinkomst på minst 160 000 kr vardera. Ni behöver även ha varit bosatta i Sverige under minst 3 år vid prövningstillfället. Är du ensam sökande kan du bli beviljad lån på upp till 350 000 kr.  

Det kostar inget att boka ett förutsättningslöst möte med någon av våra säljare för att börja planera på dina husdrömmar.

Visa fler frågor och svar

Villa & Fritidshus

Vi erbjuder fritidshus från 40-100 m² med snygg design och gedigen kvalitet. Vi lanserar fortlöpande fler planlösningar och större husmodeller där varje kvadratmeter är noga genomtänkt och utnyttjad till fullo. Alla materialval i våra fritidshus är valda med stor omsorg och husen är anpassade för åretruntboende i vårt nordiska klimat.

Fritidshusen hos oss på Husverket är färdiga att bo i som permanentbostad men vi har även planlösningar där fokus istället kan ligga på sov yta eller andra funktioner som exempelvis ett större badrum med bastu och relax.

Nedan finner du flera olika modeller av våra nyckelfärdiga fritidshus. Ni kan välja med loft, utan loft eller med dubbelloft för större familjer.

Vi har planlösningar som passar för alla typer av ändamål. Exteriört finns det möjlighet att välja mellan en klassisk stil med sadeltak alternativt mansardtak eller en modernare stil med pulpettak eller ett rakt tak.

Om ingen av våra modeller skulle passa dig finns det möjligt att få huset arkitektritat enligt dina önskemål. Tillsammans med våra erfarna arkitekter kan vi gemensamt ta fram den lösningen du letat efter men inte ännu funnit!

Nyckelfärdigt. Nyckelfärdigt innebär att allt är färdigställt så att du kan flytta in och slippa huvudvärken!

Klimatskal. Huset är stomrest & väderskyddat. Du behöver enbart bygga klart invändigt- vi lämnar de roligaste byggetapperna till dig!

Total-/delentreprenad. Vi hjälper dig med alla förarbeten som krävs. Vill du ansvara för vissa delar i entreprenaden själv? Vi är flexibla!

Anpassa. Tillsammans med oss kan du lägga till eller flytta på fönster och dörrar. Du kan också anpassa såväl planlösningen som interiören och exteriören i sin helhet.

Skräddarsy. Utöver dessa anpassningsmöjligheter kan du även enkelt sätta din personliga prägel på huset. Spana in vårt sortiment av tillval på din husprofilsida.

Läs mer

Välj mellan flera planlösningsalternativ!

På alla våra fritidshus och bostadshus har vi många olika planlösningar att erbjuda. Vi har planlösningar för permanentboende, välj antal sovrum och kanske ett loft, eller ett extra badrum med integrerad bastu.

Har ni ytterligare idéer på spännande planlösningar och kombinationer mellan olika funktioner i våra hus? Hör av dig, för oss är inget omöjligt.

 

  1. Välj utseende
  2. Välj planlösning
  3. Börja bygg ditt hus online och få en snabb offert.

Skicka intresseanmälan

Vi gör det enkelt och smidigt för dig, skicka in en intresseanmälan så tar vi kontakt med er för att besvara era frågor och funderingar. En intresseanmälan är helt förutsättningslös och du binder dig inte till något.