Vi tillverkar ditt fritidshus med omsorg!

Vi hjälper dig med hela processen från första kontakten med kommunen till slutleverans och inflyttning!

Fritidshus

Vi erbjuder optimalt planerade fritidshus och parhus mellan 40-105 m². Våra hus präglas av en modern design och gedigen kvalitet. Vi lanserar fortlöpande fler planlösningar och större husmodeller där varje kvadratmeter är noga genomtänkt och utnyttjad till fullo. Fram till sommaren kommer vi att lansera flera husmodeller varje månad! Alla materialval i våra fritidshus är valda med stor omsorg och är självfallet anpassade för åretruntboende i vårt nordiska klimat.

Fritidshusen hos oss på Husverket är färdiga att bo i som permanentbostad och vi har även planlösningar där fokus ligger på antal sovrum eller andra funktioner som exempelvis ett större badrum med bastu och relax. Våra fritidshus passar perfekt in i skidbacken som vår idylliska svenska skärgård.

Våra fritidshus byggs i nyckelfärdiga husmoduler i en varm och torr fabrik. För att sedan fraktas till slutdestination och lyfts därefter på plats. Våra hus passar perfekt för både privatpersoner och bostadsutvecklare. Vi erbjuder nyckelfärdiga modeller som utan problem kan anpassas till parhus och kedjehus för uppförande av bostadsrättsföreningar.

Visa mer

Filtrera sökning

Fler filter
40m2 - 100m2
Fler filter
Uppdatera

Filtrera sökning

40m2 - 100m2
Fler filter
Uppdatera
Kopiera länk

Klassisk K6.100

Visa mer

Parhuset Klassisk K6.100 är vårt största hus som sätts ihop med 4 nyckelfärdiga moduler. Detta möjliggör att huset kan göras inflyttningsklart redan 2 veckor efter leverans. Huset går självklart att använda både som ett delat fritidshus eller som ett permanentboende. Vi erbjuder två spännande planlösningar och flera exteriöra designalternativ. Detta gör att du flexibelt kan anpassa huset helt efter den stil du önskar.

Ni kan välja mellan planlösningar med antingen tre eller fyra sovrum utifrån era behov. I bägge alternativen erbjuds en öppen och luftig planlösning mellan kök och vardagsrum som bjuder in till stora middagar. Tack vare de stora fönsterpartierna och en rejäl takhöjd kan du njuta av ett ljuvligt ljusflöde i hela huset.

En välkomnade hall där gott om förvaring erbjuds i form av separat klädkammare/förråd samt plats för en garderobsvägg. Två badrum med praktisk placering på vardera våningsplan varav det på nedervåningen är utrustat med en lyxig bastu.

Ett snyggt hus som kan passa lika bra som ett parhus, ett sommarhus i skärgården eller varför inte som ett mysigt fjällhus. Vi hjälper er gärna med att ta fram rätt materialval och färger så att det passar väl in i den miljö där du vill placera ditt drömhus.

Önskar ni ett större hus? Vi kan självklart göra större hus med att addera till ytterligare moduler, kontakta oss så designar vi ett hus tillsammans.

Storlek:
105m² +105m²
Mått:
12,5m x 8,5m x 7m
Nyckelfärdig:
4 799 900 kr
Klimatskal:
3 071 900 kr
Ritningar:
13 995 kr
Inga hus hittades för din sökningTesta justera dina filter och uppdatera för att göra en ny sökning!
Fritidshus & Villa FAQ

Vi har planlösningar som passar för alla typer av ändamål. Om ingen av våra modeller passar dig är det möjligt att få huset arkitektritat enligt dina önskemål. Tillsammans med våra erfarna arkitekter kan vi tillsammans ta fram den lösningen du letat efter men inte funnit ännu! Du kan lägga till eller flytta på fönster och dörrar, anpassa planlösningen och exteriören i sin helhet. Utöver dessa möjligheter kan du enkelt sätta din personliga prägel på huset med tillval utifrån vårt sortiment på respektive husprofilsida. Utförliga beskrivningar finner du i informationen om respektive hus. Vi bygger hus för alla sinnen.

Spegelvänt alternativ är möjligt. Du betalar ingenting extra för det. Detta alternativ finns i början på tillvalen.

Inget om du inte vill, utöver att bestämma vilken modell du vill ha och var du vill placera huset. Anlitar du oss för en totalentreprenad så sköter vi all kommunhantering med bygganmälan/ansökan om bygglov, markberedning, grund, schaktning, anslutning av vatten, avlopp och el. Om du föredrar att göra dessa arbeten själv så går det också bra, då får du instruktioner med ritningar på hur vi vill ha det förberett.

De områden som mer eller mindre täcks av tomter och byggnation regleras i allmänhet genom en detaljplan. Syftet med planen är att på förhand avgöra vilka byggnationer som är tänkbara inom området eller fastigheten och hur det får byggas. Planerna är juridiskt bindande och reglerar således vilka hus som får uppföras på en tomt med riktlinjer på utformning. För att veta mer om just din tomt rekommenderar vi att du kontaktar din kommun. Därefter kan vi föra en dialog kring ditt projekt.

Det är inte så stor skillnad i byggreglerna för ett permanentboende och ett fritidshus. Men kraven på tillgänglighet, energi och utrymme skiljer sig en del. Energikraven är lägre på ett fritidshus så här är det möjligt att påverka arkitekturen utan att behöva ta för mycket hänsyn till energikraven. När det gäller utrymme så behöver du t.ex. inte ha en viss storlek på köket för att det ska bli godkänt. Det finns inte heller några krav på tillgänglighet och handikappanpassning i ett fritidshus. Det gör att du kan välja att ha ett mindre badrum eller sovrum än vad som vanligen tillåts.

I alla våra fritidshus ingår oljefyllda elradiatorer. Vill du ha mer komfortvärme/kyla bör du välja till en luftvärmepump. Ska huset användas för permanentboende eller boende mer än 4 månader på ett år är energikraven annorlunda. Då behöver man välja till en frånluftsvärmepump med vattenburna radiatorer alternativt vattenburen golvvärme.

Ja, vi har tagit fram ett utförande just för detta. Är du den händiga typen och har mycket egen tid? Vill du organisera olika hantverkare? Väljer du hus med klimatskalsutförande levereras huset helt färdigt utvändigt och monteras på grunden. Invändigt behöver du dra el, vatten och avlopp, stänga väggarna, måla alternativt tapetsera, montera kök, bygga badrum mm. Du kan spara flera tusen kronor genom det här alternativet.

En bygglovsansökan ska alltid skickas in i samband med att du vill bygga ett hus. Det är ett tillstånd som krävs vid nybyggnation. Handläggningstiden för ett bygglov skall maximalt ta 10 veckor från komplett inskickat ärende. Vad som ska skickas in till kommunen varierar från kommun till kommun men ofta är det samma handlingar som krävs i dem flesta kommuner och regleras i boverkets föreskrifter. Bland annat krävs för det mesta en situationsplan med höjdskillnader som kan ta upp till 2–4 veckor att beställa ut. Vi brukar räkna med 16–20 veckor från inskickat ärende till godkänt bygglov och utfärdat startbesked. Vi hanterar denna process åt våra kunder vid val av totalentreprenad. Väljer du enbart att köpa huset utav oss utan entreprenad tillkommer en avgift för kommunhantering och arkitekttimmar.

Beroende på om du vill anlita oss för en totalentreprenad eller inte så är det olika kostnader som kan tillkomma. Givetvis påverkas priset av hur din tomt ser ut, hur stort hus du ska bygga och vilken kommun det gäller.

Vid totalentreprenad kan dessa kostnader tillkomma:

I priset för huset ingår transport och lyftkranskostnader för ca 50 000 kr. Men i vissa fall räcker inte detta. Om vägen är smal eller har mycket skarpa kurvor så kan modulerna behöva lastas om. Ska modulen/modulerna lyftas mer än ca 10-14 meter så kan en större lyftkran behövas, detta styrs även av vilket hus man väljer och vilka tillval man väljer pga dessa val påverkar husets vikt.

I en totalentreprenad så ingår markarbetet för husgrunden. För de flesta så räcker det med vad som ingår. Men vi kan aldrig veta vad som finns under markytan. Skulle det behövas sprängning eller andra anpassningar såsom borttagning av sten, rötter och träd för att kunna dra fram rören till vatten och avlopp så kan kostnader tillkomma för detta. Kan inte framkomlighet ske för grävmaskin så behövs handgrävning. Dräneringskrav från markentreprenör kan behövas om din tomt är utsatt för dagvatten. Alla punkter som vi kan se utan att behöva gräva i marken offereras tidigt i försäljningsstadiet. Uppstår det situationer som ovan informerar vi alltid dig för att du ska kunna ta ställning angående de olika alternativ.

VVS- och EL-arbeten: I totalentreprenaden ingår 30 meter utvändig dragning av vatten, avlopp och el. Om avloppet ligger högre än attefallshuset så kan en pumplösning behövas. Om din el-central har nått sin maxkapacitet så kan en utbyggnad behövas av el-centralen.

Andra kostnader som kan tillkomma och som kommunen kan kräva:

– Kontrollansvarig.
– Mättekniker.
– Marklov eller handläggning av andra lov.
– Energiberäkning.
– Avgifter för olika ansökningar.
– Avgifter för ev. tomtkarta för att rita ut situationsplanen på.
– Avgifter för anslutning av vatten, avlopp och el.

I förekommande fall så kan sotarintyg krävas (om du ska ha kamin eller har en imkanal ), strandskyddsansökan (om du ligger innanför strandskyddet). Ev vattenreningslösningar vid eget vatten om kommunen kräver det. Majoriteten av kostnaderna ovan kan vi uppskatta och ge pris på innan avtalsskrivning. Däremot rekommenderar vi alltid att ha en reservbudget på minimum 50 000 kr vid byggnation av ett fritidshus.

Om du inte väljer Husverkets totalentreprenad ökar du risken för fel, lägre garantitider och längre byggprocess. Tillkommande kostnader som du kommer behöva projektleda i detta fall är kommunhantering, arkitektkostnader, markarbeten, grundarbeten, el-inkoppling, vatten och avloppsinkoppling samt alla nödvändiga tester för dessa samt all dokumentation som krävs för slutanmälan.

Ja, dock blir attefallshuset bygglovspliktigt och räknas som huvudbyggnad på tomten. Det är möjligt att omvandla huset från huvudbyggnad till komplementbostad/attefallshus när man vill bygga en större huvudbyggnad på tomten vid ett senare skede. Här finns flera olika varianter, rådfråga oss gärna vid funderingar.

Nej, kommunen behöver lämna ett slutbesked innan huset kan tas i bruk. Detta tar normalt sett 1–4 veckor efter att huset är levererat och slutbesiktningen är genomförd och alla papper är inlämnade. Har kommunen krävt en kontrollansvarig hanteras slutanmälan av denna, i annat fall av ansvarig säljare.

För det mesta när du ansöker om lov måste du ange vem som ska vara kontrollansvarig för det du planerar att göra. Kontrollansvarig ska hjälpa till att upprätta den kontrollplan som byggherren sedan ska följa. Kontrollansvarig måste vara en certifierad, sakkunnig person som är självständig gentemot den åtgärd han eller hon ska kontrollera. Du hittar certifierade kontrollansvariga på Boverkets webbplats, www.boverket.se. Det är alltid kommunens bygglovshandläggare som avgör om det behövs en kontrollansvarig i ett ärende. Om du är osäker kan du alltid kontakta din kommun för rådgivning.

Vår produktion sker i svenskägda fabriker i Litauen, Estland och Borlänge. Det innebär att vi har full insyn i verksamheten och produktionen till skillnad från många andra aktörer. All produktion sker med ett egenkontrollprogram för att säkerställa kvalité i varje produktionssteg. Våra fabriker sysselsätter ca 120 personer och kan producera ca 25-30 hus varje månad.

Alla våra hus levereras grundmålade en gång och färdigstrukna två gånger.

Vår takkonstruktion klarar av en snölast på 2,5 kn/m2. Sök upp området du vill uppföra huset på genom denna länk https://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets-konstruktionsregler-eks/sa-har-anvander-du-eks/karta-med-snolastzoner/.

Är lastkraven högre än vad våra hus klarar av så tillkommer en tilläggskostnad för förstärkning och dimensionering av taket.

Ja, priset kan påverkas av fraktkostnaden, de lokala förutsättningarna och priset för entreprenadarbeten.

Vägen behöver minst vara 3 m och beroende på husets bredd och höjd behöver dessa mått vara frisatta från grenar och andra väghinder som kan förekomma. Fråga oss, vi kontrollerar alltid detta under processens gång.

4,5 m är fri höjd på svenska vägar om inget annat är angivet med skyltning. Även om en luftledning är monterad i rätt höjd kan kabeln hänga ner med tiden. Dessa går att höja med hjälp av käppar eller liknande vid leverans. Man kan även kontakta leverantör för justering. Detta tittar vi på vid lyftkranskontroll.

Det kan uppstå leveransbegränsningar i de fall där det är svåråtkomliga platser för mobilkran och transportmedel. Ofta är vägarna väldigt smala med skarpa kurvor alternativt ingen framkomlig väg fram till tomten. Vi har ställts inför stora utmaningar men det mesta går att lösa. Lyckas vi inte leverera i moduler kan vi även erbjuda prefab alternativt platsbyggnation. Tveka inte på att fråga oss, vi löser det mesta.

Ja, man kan alltid ställa våra moduler på plintar om det inte är allt för snöbelastade zoner. Detta regleras ofta i detaljplanen för tomten. Är byggnadshöjderna strikt begränsade kan man behöva jämna av bergstopparna för att få till rätt höjd på byggnaden. Fråga oss så hjälper vi till för att hitta bästa lösningen för ert husprojekt.

Ja, på tomter som ligger nära en väg på ön kan vi också leverera våra modulhus. Våra färdiga husmoduler lastas på färja tillsammans med trailer som åker ut till respektive ö, vi kör vidare med lastbil på ön och lyfter modulen på plats med en mobilkran som vi också tar med färjan. Det går även att leverera till öar utan väglag som går att nås från sjön. Färjan klarar av 1,5 m djup och kommer ofta väldigt nära ön och lägger till. Med mobilkran som också följer med färjan kan man lyfta upp emot 50 meter. Vi kan även leverera delar av huset med helikopter och färdigställa huset på plats. Kostnaderna för sjöleveranser varierar ganska mycket beroende på vart ön ligger, om tomten går att nås från sjön, omlastning, väglag mm. Oftast är det fortfarande en god besparing jämfört med platsbyggt.

Huset levereras som en nyckelfärdig bostad. Eftermontering av hängrännor ombesörjs av oss. Har du beställt totalentreprenad så kommer en elektriker att koppla in el och en rörmokare kopplar in vatten och avlopp i huset. När huset är på plats och allt är inkopplat genomförs en slutkontroll/besiktning. När alla punkter är avbockade i protokollet samlas all nödvändig dokumentation gällande husbygget av kontrollansvarige som sedan skickar in handlingarna till din kommun för att få ett slutbesked. Detta hanteras av våra säljare om kommunen inte kräver en kontrollansvarig. När slutbeskedet är mottaget kan du börja inreda och flytta in i huset.

Utstakningen görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget av den nya byggnaden märks ut på marken. Ofta görs även utmärkning av höjden, t.ex. höjden på färdigt golv, i samband med utstakning. För att kontrollera att åtgärden verkligen hamnat på avsedd plats i plan och höjd görs även en lägeskontroll när åtgärden påbörjats eller är klar. Det är alltid byggherren som är ansvarig för att en åtgärd hamnar på rätt plats, oavsett om bygglov eller anmälan krävs eller inte. Därför rekommenderar vi alltid att man väljer att ta in en mättekniker för detta.

Isolerad grund är en typgodkänd grundkonstruktion som är bland de säkraste grunderna på marknaden idag. Det finns många fördelar. Astma-, allergi-, och radonsäkrad husgrund, torra byggelement, ingen platsgjutning, fuktsäker, åtkomst under huset för service/installation av vvs, uppfyller boverkets krav. Läs mer om isolerad grund och jämförelser kring dem olika grunderna här: https://isolergrund.se/jamfor-husgrunder/

Det kostar inget att boka ett förutsättningslöst möte med en av våra säljare för att börja planera dina husdrömmar.

Avtalet hävs och vi erhåller ersättning för nedlagd tid, oftast motsvarar detta handpenningen på 30 000 kr.

Ja, det finns flera alternativ att välja mellan.

Ja, det kan man göra. Tveka inte på att höra av dig och skicka dina ritningar så kikar vi djupare på möjligheter kring detta.

Alla våra hus tillverkas i våra varma fabriker och levereras alltid med hög färdig-ställandegrad. Husen tillverkas inomhus i torr och skyddad miljö, när de lämnar fabriken är alla innerväggar, tak, vatten, el och avlopp färdiga, nästan helt färdigställda för inflyttning.

Med totalentreprenad tar vi även ansvar för grund och markarbeten så du som kund inte behöver fundera över det. Vi lyfter huset på den förberedda grundkonstruktionen med lyftkran och kopplar in vatten, avlopp och el som förberetts innan leverans av Husverket. Nedan kan du se vad som ingår i en total-entreprenad förutom huset, vilket levereras enligt slutlig beställning.

I Husverkets totalentreprenad ingår:

Personlig projektledare, bygganmälan/bygglovshantering, vi hjälper till med sakkunniga vid särskilda krav från kommunen, kontrollerar kranplats, tomtbesök med kund och entreprenörer, planering av rör och kulvert, 30 meters ingrävning av vatten, el och avlopp från husgrunden, avsinglad yta 0,5–1 m runt grunden, montering av grund, inkoppling av el, Inkoppling av vatten & avlopp, ansvarsförsäkring, slutkontroll av certifierad besiktningsman.

 

Vi kan lämna offert på det mesta inom bygg och anläggning. Hör av dig till oss så kan vi ta fram en gemensam offert för anläggningsarbeten. Ofta är det billigare då man undviker dubbla etableringskostnader och får en byggare att kommunicera med. Det sparar både pengar, missförstånd och tid.

Fundera igenom vad ni vill använda huset till och vilka behov som behöver mötas. Prata gärna med våra säljande projektledare som har stor erfarenhet av att ta hänsyn till olika aspekter som exempelvis vilka krav kommunen har.

 

Vad har ni för budget? Har ni eget kapital eller behöver ni ta ett lån? Ta reda på vilket utrymme ni har så kan vi informera på ett ungefär hur stort hus ni har möjlighet att bygga. Vi har finansieringsalternativ om ni har behov för det. Prata med oss!

 

Hur stort hus får jag bygga på tomten? Vad säger byggrätten? Din kommun kan svara på dessa frågor om ni inte har den informationen.

 

Var på tomten vill ni placera ert fritidshus eller villa? Om du vill placera huset närmare än 4,5 meter från tomtgränsen så behöver du få grannens godkännande. Placerar ni huset närmare än 8 meter från en annan byggnad kan ev. brandskyddskrav behöva uppfyllas.

 

Vad finns det för tillgång till el, vatten och avlopp? Ofta brukar el, vatten och avlopp vara framdraget till tomtgräns men om det inte är etablerat så finns det flera olika alternativ. Det går till exempel att borra en brunn för att få vatten. När det gäller avlopp så är det vanligaste att anlägga en trekammarbrunn eller ett minireningsverk. Ibland kan kommunen ha åsikter om vilken avloppslösning som ska finnas. Finns det ingen el i närheten eller andra hinder och begränsningar för att anlägga ett avlopp så kan vi även lösa detta. Ett alternativ skulle kunna vara solceller samt en förbränningstoalett som inte kräver något avlopp.

Vi har planlösningar som passar för alla ändamål. Ska du bygga en permanentbostad så är regelverket mycket reglerat angående vilka lagar som ska följas. Flexibiliteten kring fritidshus är mycket större. Om ingen av våra modeller passar dig, så är det möjligt att få huset arkitektritat enligt dina önskemål. Tillsammans med våra erfarna arkitekter kan vi tillsammans ta fram den lösningen du letat efter, men ännu inte funnit!

 

Tillsammans med oss kan du lägga till eller flytta på fönster och dörrar, anpassa planlösningen och exteriören i sin helhet. Utöver dessa möjligheter kan du enkelt sätta din personliga prägel på ditt fritidshus eller villa med tillval utifrån vårt sortiment på respektive husprofilsida. Utförliga beskrivningar finner du i informationen om respektive hus. Vi vill att du ska finna fritidshuset eller din villa som du alltid fantiserat om! Vi bygger hus för alla sinnen.

Finns inte den storlek på hus som ni önskar på vår hemsida så tar vi gärna fram ett större hus till er. Vi har tidigare skräddarsytt flertalet hus till våra kunder. Hör av dig och berätta vad ni önskar så kan vi tillsammans ta fram ett hus enligt era krav på storlek och övriga önskemål.

Ja, vi har tagit fram flera modeller som har källare och suterrängvåning. Här är det viktigt att göra en noggrann bedömning och beräkning på tomten för att välja rätt hus och lösning. Kontakta oss för mer information. Du kan titta närmare på våra modeller här

Ja, det finns som tillval. Se på våra planritningar med bastu.

Vi hjälper er gärna att göra allt som ni inte vill göra själv! Men det är bra om ni bestämmer vilken modell ni vill ha och vart huset ska placeras. Vill du ha ett helt nyckelfärdigt fritidshus eller en villa så ska du anlita oss för en totalentreprenad. Vi sköter då all kommunhantering med bygganmälan/ansökning om bygglov, markberedning, grund, schaktning, anslutning av vatten, avlopp och el. Om ni föredrar att göra mark, grund, el, vatten och avloppsarbetena själva så går det också bra, då får ni instruktioner med ritningar på hur vi vill ha allt förberett. Observera att ansvar koordination och försäkring ändras om ni själva ansvarar för någon entreprenadform.

Vi har två olika utföranden. Vid val av nyckelfärdigt utförande, är våra hus kompletta och redo för inflyttning. Här kan ni även välja mellan flera olika planlösningar för olika användningsområden. Det ni behöver lägga till är vitvaror för att huset ska vara komplett. Väljer ni utförandet ”klimatskal” är huset helt färdigställt utvändigt. Ytterväggarna är isolerade men har ingen innervägg för att ni lätt ska komma åt att göra nödvändiga kabeldragningar. Ladda gärna ner mer information om våra två utföranden under respektive husprofil.

50 000 kr i handpenning efter avtalsskrivning.
50% när kommunen gett startbesked och huset ska skickas till produktion.
45% när huset är klart och ska levereras till din grund på din tomt.
5% när huset är har slutkontrollerats av en certifierad besiktningsman.

När du bestämt dig för vilken modell du vill köpa från oss är det dags att skriva ett avtal. Efter att avtalet är skrivet så behöver du beställa en tomtkarta alternativt ge oss en fullmakt att göra det åt dig. Därefter ritar våra arkitekter in huset på en så kallad situationsplan som vi skickar in till kommunen tillsammans med övriga handlingar som krävs. Kommunen har enligt lag tio veckor på sig att handlägga en bygglovsansökan. Men vår erfarenhet är att det brukar ta längre tid. Det är bra att påbörja processen i god tid innan du vill ha ditt hus levererat. När kommunen har godkänt ditt ärende så utfärdar de ett startbesked vilket innebär att vi kan påbörja produktionen av huset till dig. Huset produceras i fabriken och när det är färdigt levereras huset till din grund som vi eller du har förberett. Efter att huset lyfts på plats och kopplats in så görs en slutkontroll. Därefter skickas nödvändiga handlingar till kommunen för att få ett slutbesked. När kommunen ger klartecken får du börja använda ditt hus.

Ja, alla våra hus är isolerade och klarar av åretruntboende för det nordiska klimatet. För att kunna använda huset som åretruntboende måste villan följa Boverkets riktlinjer avseende permanentbostäder vad det gäller bland annat säkerhet, isolering, byggnadskonstruktion, energivärden, tillgänglighetskrav och ventilationsflöden. Våra fritidshus har lika mycket isolering som en villa men en fritidsbostad behöver inte uppfylla kraven ovan.

Ja, du kan göra vilka entreprenadarbeten du vill. Har du kunskap och tid att projektleda så kan du spara några
tusen på att göra det själv. Det är viktigt att de arbeten som behövs utförs korrekt och klarar de krav som ställs.
Respektive entreprenad har även totalansvaret för respektive område och kommunen kräver att egenkontroller görs och lämnas in för att senare kunna få ett slutbesked. Vid en totalentreprenad så erbjuder Husverket 5 års garanti. Vid leverans av enbart hus så är garantitiden 2 år.

Beroende på vilket hus du väljer så har vi olika lång leveranstid på våra nyckelfärdiga hus. Väljer du ett klimatskal så går det snabbare att få det. Nedan är normaltiden av förväntad leverans för våra nyckelfärdiga hus.

Friggebod: ca 10–14 veckor.
Attefallshus: ca 16–24 veckor.
Fritidshus : ca 16-26 veckor.

Nej, om det finns prickad mark på din tomtkarta så får den inte bebyggas med ett fritidshus eller en villa över 30 m². Vill du placera huset närmare än 4,5 meter från någon tomtgräns behöver du ett medgivande från grannen du angränsar till.

Ja, det är i regel möjligt att omvandla huset från huvudbyggnad till komplementbostad/attefallshus i ett senare skede, om man skulle vilja bygga en större huvudbyggnad på tomten. Här finns flera olika varianter, rådfråga oss gärna vid funderingar.

Skillnaderna mellan ett fritidshus och ett bostadshus är stora. Ett bostadshus ger dig rätten att bo i ditt hus året om till skillnad från ett fritidshus. För att kunna använda huset som ett åretruntboende måste huset följa Boverkets riktlinjer för bostadshus. Det innebär tillräcklig säkerhet, isolering, konstruktion, energivärden, tillgänglighetskrav, ventilation och de funktioner som krävs.

 

Fritidshus får inte användas som permanentboende utan endast som gästhus/fritidshus och har betydligt lägre krav på sig. Kraven på tillgänglighet, energi och utrymme skiljer sig en del. Energikraven är lägre på ett fritidshus som gör det möjligt att påverka arkitekturen utan att behöva ta för mycket hänsyn till energikraven. När det gäller storleken så behöver du t.ex. inte ha en viss storlek på köket för att det ska bli godkänt. Det finns inte heller några krav på tillgänglighet och handikappanpassning i ett fritidshus. Det gör att du kan välja att ha ett mindre badrum eller sovrum än vad som vanligen tillåts. Du kan även välja att ha annan höjd på taket mellan två våningar.

 

Det många inte vet är att man egentligen inte får bo i fritidshus permanent eller hyra ut det i längre tidsperioder. Det kan medföra sanktionsavgifter för dig som privatperson om kommunen får reda på detta.

Nej, kommunen behöver lämna ett slutbesked innan huset kan tas i bruk. Detta tar normalt sett 1–4 veckor efter att huset är levererat och slutbesiktningen är genomförd samt att alla papper är inlämnade. Har kommunen krävt en kontrollansvarig hanteras slutanmälan av denna, i annat fall av ansvarig projektledare hos Husverket.

Vi har ett etablerat samarbete med storbanken SEB som erbjuder både bolånerådgivning och byggnadskreditiv. Ni som kund får, av er hussäljare, en direkt kontaktväg in till SEB och en återkoppling inom 24 h. Kontakta din hussäljare för mer information samt kontaktuppgifter.

Du börjar betala räntekostnader den dag du börjar använda lånet.

Wasa Kredit är ett finansbolag som erbjuder leasing- och avbetalningsfinansiering. Wasa Kredit ägs av Länsförsäkringar Bank. Länsförsäkringsbolagen äger gemensamt Länsförsäkringar AB, där Länsförsäkringar Bank ingår som ett dotterbolag. Du kan alltid använda lånet som ett tillfälligt lån eller långsiktigt utan att betala några extra ränteavgifter.

För att få hyra ut huset året runt så behöver huset vara klassificerat som en bostad där man kan leva och bo permanent. Ett fritidshus får hyras ut men inte som ett permanentboende utan max 4 månader per år.

Ja, däremot får dra av 20% av årsintäkten i omkostnader och du får även göra ett schablonavdrag på 40 000 kr. Den resterande summan ska du sedan betala 30% i skatt för inkomst av kapital. Detta görs i samband med deklarationen. Så i praktiken innebär det att om din hyra inte överstiger 50 000 kr/år så behöver du inte betala någon skatt.

 

Exempel: Får du in hyra på 10 000 kr/mån så behöver du betala 1400 kr i skatt/mån.

 

Såhär har vi räknat:

 

Årsinkomsten: 10 000 x 12= 120 000 kr.
För småhus får man göra avdrag med 20% av hyresintäkten. 120 000 x 0,20 = 24 000 kr.
Schablonavdrag: 40 000 kr. 120 000 – 24 000 – 40 000 = 56 000 kr
Inkomster som överstiger avdragen ska tas upp och redovisas som inkomst av kapital i deklarationen.
Skatten är 30 % av vinsten. 56 000 x 0,3 = 16 800 kr
Årsinkomst: 120 000 – 16 800 (skatt) = 103 200 kr
Månadsinkomst efter avdragen skatt: 8 600 kr/mån. 

 

Kontrollera alltid senast nytt hos skatteverket då vi inte alltid känner till alla ändringar:

https://skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/rantorochutdelning/privatrantorfaq/jagharhyrtutminbostadhurbeskattasdet.5.18e1b10334ebe8bc8000118317.html

Du kan bli skyldig att registrera dig och betala moms när du hyr ut din bostad tillfälligt till olika hyresgäster på ett sätt som liknar hotellverksamhet. Exempelvis om du hyr ut via Airbnb, momsen ligger då på 12%.

 

Om du svarar ja på alla följande frågor ska du betala moms:


Hyr du ut en eller flera möblerade bostäder som finns i Sverige i eget namn, det vill säga det är du som är hyresvärd?

 


Hyr du ut bostaden under högst fyra månader till varje hyresgäst (tillfällig logi)?

 


Marknadsför du din uthyrning till dygnspris, veckopris eller erbjuder du tjänster som t.ex. Städning, byte av sänglinne och annan gästservice?

 


Har bostaden varit uthyrd under sammanlagt mer än 16 veckor, det vill säga minst 113 dygn, och den totala hyran för bostaden är mer än 50 000 kronor exklusive moms (eller 56 000 kronor inklusive moms) under beskattningsåret? 

 

Kontrollera alltid senaste nytt hos skatteverket: https://skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/hyrautbostad/momsvidtillfalliguthyrningavmobleradbostad.4.5c281c7015abecc2e2068b6.html?q=uthyrning+av+bostad

Visa fler frågor och svar

Villa & Fritidshus

Vi erbjuder fritidshus från 40-100 m² med snygg design och gedigen kvalitet. Vi lanserar fortlöpande fler planlösningar och större husmodeller där varje kvadratmeter är noga genomtänkt och utnyttjad till fullo. Alla materialval i våra fritidshus är valda med stor omsorg och husen är anpassade för åretruntboende i vårt nordiska klimat.

Fritidshusen hos oss på Husverket är färdiga att bo i som permanentbostad men vi har även planlösningar där fokus istället kan ligga på sov yta eller andra funktioner som exempelvis ett större badrum med bastu och relax.

Nedan finner du flera olika modeller av våra nyckelfärdiga fritidshus. Ni kan välja med loft, utan loft eller med dubbelloft för större familjer.

Vi har planlösningar som passar för alla typer av ändamål. Exteriört finns det möjlighet att välja mellan en klassisk stil med sadeltak alternativt mansardtak eller en modernare stil med pulpettak eller ett rakt tak.

Om ingen av våra modeller skulle passa dig finns det möjligt att få huset arkitektritat enligt dina önskemål. Tillsammans med våra erfarna arkitekter kan vi gemensamt ta fram den lösningen du letat efter men inte ännu funnit!

Nyckelfärdigt. Nyckelfärdigt innebär att allt är färdigställt så att du kan flytta in och slippa huvudvärken!

Klimatskal. Huset är stomrest & väderskyddat. Du behöver enbart bygga klart invändigt- vi lämnar de roligaste byggetapperna till dig!

Total-/delentreprenad. Vi hjälper dig med alla förarbeten som krävs. Vill du ansvara för vissa delar i entreprenaden själv? Vi är flexibla!

Anpassa. Tillsammans med oss kan du lägga till eller flytta på fönster och dörrar. Du kan också anpassa såväl planlösningen som interiören och exteriören i sin helhet.

Skräddarsy. Utöver dessa anpassningsmöjligheter kan du även enkelt sätta din personliga prägel på huset. Spana in vårt sortiment av tillval på din husprofilsida.

Läs mer

Välj mellan flera planlösningsalternativ!

På alla våra fritidshus och bostadshus har vi många olika planlösningar att erbjuda. Vi har planlösningar för permanentboende, välj antal sovrum och kanske ett loft, eller ett extra badrum med integrerad bastu.

Har ni ytterligare idéer på spännande planlösningar och kombinationer mellan olika funktioner i våra hus? Hör av dig, för oss är inget omöjligt.

 

  1. Välj utseende
  2. Välj planlösning
  3. Börja bygg ditt hus online och få en snabb offert.

Skicka intresseanmälan

Vi gör det enkelt och smidigt för dig, skicka in en intresseanmälan så tar vi kontakt med er för att besvara era frågor och funderingar. En intresseanmälan är helt förutsättningslös och du binder dig inte till något.

Hjälp oss att ge dig en bättre service genom att svara på dessa frågor?

Vart hittade du oss?

Har du en tomt eller fastighet?

Önskad tidsplan?

Finansiering?

Vad ska du använda huset till?

Intresseanmälan misslyckades att skickas! Prova gärna igen eller kontakta oss på: info©husverket.se