Välj rätt värmepump till ditt attefallshus eller fritidshus

Du som har ett attefallshus eller fritidshus är oftast endast i behov av underhållsvärme när huset står tomt under vintern. Undvik fukt- eller köldskador med ett effektivt värmesystem som dessutom gör huset beboeligt året om. Beroende på vilket värmesystem du har ska du välja en anpassad värmepump som sänker din energiförbrukning.

Luft-luftvärmepumpar bäst lämpade för ditt attefallshus

Eftersom attefallshus i regel värms upp med direktverkande el är en luft-luftvärmepump ofta det bästa alternativet. För det första är de betydligt billigare än andra typer av värmepumpar och för det andra är de ett utmärkt komplement för att sänka dina elkostnader. Luft-luftvärmepumpar hämtar värmeenergi från utomhusluften och frigör den inomhus. De är mindre än andra värmepumpar och därmed både smidigare och enklare att installera. Om attefallshuset står tomt under stora delar av vinterhalvåret vill du förmodligen endast behålla grundvärme i huset för att förhindra fukt- eller köldskador. Välj då en värmepump som fungerar för inomhustemperaturer från 10 °C. Många av modellerna kräver högre inomhustemperaturer för att avfrostningen av utomhusdelen av pumpen ska fungera. Dessa resulterar således i onödiga energikostnader när du ändå inte använder ditt attefallshus.

 

På hemsidan Hus.se kan du jämföra priser på värmepumpar till attefallshus och fritidshus.

 

Värmepumpar för fritidshus med vattenburet värmesystem

Fritidshus är ofta större än ett attefallshus och kräver således en effektivare uppvärmning för att hålla nere kostnaderna och samtidigt skydda huset från fukt- eller köldangrepp under vintern. Om ditt fritidshus har ett vattenburet värmesystem, eller om du planerar att investera i ett sådant, kan du glädjas åt betydligt fler valmöjligheter när du köper värmepump. Till skillnad från luftvärmepumparna värmer dessa även upp vattnet i hushållet. Trots att investeringen blir större med ett vattenburet värmesystem är det oftast lönsamt i längden, samt fördelaktigt ur miljösynpunkt.

 

Frånluftsvärme eller luft-vattenvärme?

Med en luft-vattenvärmepump tar du åter vara på värmeenergin i luften utomhus, men till skillnad från luftvärmepumpar tillförs energin i ett vattenburet värmesystem, i stället för rakt ut i luften. Även en frånluftsvärmepump värmer upp kranvattnet i huset, men istället för att ta vara på värmeenergi från utomhusluften återvinner den värmen från ventilationsluften. Värmen sprids därefter i huset via det vattenburna värmesystemet. Både investeringen och besparingarna är i regel något större med en luft-vattenvärmepump, men för hus som har rustats och anpassats för frånluftsvärme kan det vara ett minst lika bra alternativ för uppvärmning av ditt fritidshus.

skapad:19 februari, 2021

Påsk Kampanj

Vid Vid beställning av valfritt Attefallshus eller Fritidshus under april månad bjuder vi på 30% på alla tillval i huset!.

Jag vill gladeligen ta del av detta erbjudande! (intresseanmälan är inte bindande)

Påsk Kampanj

Vid Vid beställning av valfritt Attefallshus eller Fritidshus under april månad bjuder vi på 30% på alla tillval i huset!.

Jag vill gladeligen ta del av detta erbjudande! (intresseanmälan är inte bindande)