Vår historia

Allt började med ett villaprojekt som gav idéer om hur hela flödet från köpprocess till nyckelfärdigt hus skulle kunna vidareutvecklas och förbättras. Ett paradigmskifte inom husbranschen var på gång!

Startskottet började med ett helt vanligt villaprojekt i södra Stockholm där tankar och idéer uppstod kring hur hela kedjan i ett byggprojekt skulle kunna vidareutvecklas och göras mer kundvänlig. Från att husbranschen varit sig ganska lik och stått stilla i sin utveckling tyckte våra grundare att det var dags för en förändring i husbranschen.

 

Svarsresultatet efter en marknadsundersökning visade att många medvetna husköpare önskade att få vara mer delaktiga i skapandet av sitt drömhus. Att få hjälp med bygglovsprocessen, projektledning och koordination av alla hantverkare var även något som stod högt upp på önskelistan.

 

För att känna en trygghet att budgeten skulle räcka till så var det viktigt att i ett tidigt skede få en samlad offert på kostnader för hela byggprojektet och möjliga extrakostnader som kan uppkomma. Att leverans och byggprocessen behövde utvecklas så att tiden från leverans till inflyttning skulle kunna förkortas, och att inte hela tomten skulle behöva förvandlas till en byggarbetsplats var andra önskemål.

 

En idé tog form hur man skulle kunna inspirera och visualisera husdrömmar med den senaste tekniken. Tänk om kunden själv skulle kunna bygga sitt hus i ett digitalt verktyg och se det i realtid. En offert med samtliga val skulle sedan auto genereras direkt via en hemsida baserat på det hus man byggt. Detta i kombination av en effektivisering av hela husproduktionen, nya paketeringar och en unik leveransprocess skulle vara ett vinnande koncept.

 

Bolaget bildades 2015 och startade direkt med att bygga upp en fabrik i Litauen från grunden. Samtidigt rekryterades ett fabriksteam, och arkitekter för att kunna hantera en produktion på 10 hus per månad.

 

Vid denna tid hade möjligheten för husägare att uppföra ett attefallshus på sin tomt klubbats igenom av regeringen. En kollektion av nyckelfärdiga attefallshus togs fram och en hemsida med möjlighet för kunder att bygga sitt hus direkt på hemsidan utvecklades och lanserades.

 

Vårt allra första år lyckades vi med god marginal, uppnå vårt ambitiösa mål på 100 sålda hus.

 

Under kommande år expanderade vi i ett så raskt tempo att vi behövde byta placering av huvudkontoret två gånger för att få plats med alla våra härliga medarbetare. Även fabrikslokalen blev för liten och vi fick flytta in i större och modernare lokaler för att kunna hantera en större produktion.

 

Vårt utbud av attefallshus och friggebodar har ständigt ökats och vi har idag det i särklass största sortimentet av nyckelfärdiga attefallshus. Under de senaste åren har vi även tagit fram flera kollektioner för fritidshus, villor och parhus.

 

Idag är vi den ledande leverantören av nyckelfärdiga modulhus för både attefallshus och fritidshus. Uppdateringar samt utökningar av vårt utbud görs kontinuerligt. Vi följer trender på marknaden och lyssnar på våra kunders önskemål. Möjligheten att få helt skräddarsydda hus har även utvecklats där vi kan projektleda mer extraordinära exklusiva villaprojekt som inkluderar ett helhetsåtagande.

 

Vi har under senare tid startat flera bolag med olika inriktningar inom byggbranschen samt bildat en huskoncern (Sterngruppen) där totalt 5 bolag förutom Husverket är inkluderad.

 

I ett bolag exploaterar vi både nya tomtområden och arbetar med bostadsutveckling i egen regi. Vi har även startat ytterligare en husfabrik, denna gång i Sverige som fungerar som ett komplement till vår litauiska fabrik. I den svenska produktionen tillverkar vi i första hand hus till våra egna bostadsprojekt men även till externa företagskunder och bostadsutvecklare.

 

Vårt senaste Brf-projekt ”Glimmerhusen” med totalt 18 bostäder bestående av arkitektritade parhus och attefallshus med källare beräknas att vara inflyttningsklart under första halvan av 2024.

 

Totalt beräknas omsättningen för samtliga bolag i koncernen uppgå till ca 250 miljoner med en påvisad god lönsamhet.

 

Vi vill fortsätta att göra skillnad och ständigt utveckla husbranschen och kundupplevelsen samt sprida vårt koncept och leverera hus till alla delar av världen!

skapad:13 juli, 2023

Årets bästa sommardeal!


Beställ ett hus idag och få 10% rabatt på hela huspriset!


Vid köp av ett Attefallshus eller Fritidshus under juni månad tillsammans med ett entreprenadspaket får du hela 10% rabatt på huspriset!

Jag vill gladeligen ta del av detta erbjudande! (intresseanmälan är inte bindande)

Årets bästa sommardeal!


Beställ ett hus idag och få 10% rabatt på hela huspriset!


Vid köp av ett Attefallshus eller Fritidshus under juni månad tillsammans med ett entreprenadspaket får du hela 10% rabatt på huspriset!

Jag vill gladeligen ta del av detta erbjudande! (intresseanmälan är inte bindande)