År 2015-2017

Bolaget bildades 2015 efter att våra grundare tyckte att det var dags för en förändring i husbranschen. Att hela kedjan i ett byggprojekt skulle kunna vidareutvecklas och bli mer kundvänlig, samt att byggprocessen skulle kunna göras effektivare födde idéer som inte gick att släppa.

En marknadsundersökning gjordes och de upplevelser som våra grundare själva hade upplevt och idéer om förbättringar verkade stämma väl överens med vad fler personer hade upplevt och önskade lösningar på. Allt talade för att det var dags för ett paradigmskifte inom husbranschen.

 

2016 togs beslutet att starta upp en fabrik från grunden med fokus på produktion av nyckelfärdiga husmoduler. Upphandlingar och avtal med välkända leverantörer och varumärken gjordes för att kunna säkerställa en kvalitativ produkt som skulle uppfylla samtliga Svenska normer och regelverk. Ett partnerskap med en tidigare affärsrelation inleddes och arbetet med att bygga upp en fabrik i Litauen påbörjades. Samtidigt rekryterades ett fabriksteam, och arkitekter för att kunna hantera en produktion på 10 hus per månad.

 

Vid denna tid hade möjligheten för husägare att uppföra ett attefallshus på sin tomt klubbats igenom av regeringen. En kollektion av nyckelfärdiga attefallshus togs fram och en hemsida med möjlighet för kunder att bygga sitt hus direkt på hemsidan utvecklades.

 

2017 i februari lanserades hemsidan där försäljning och en ”byggonlinefunktion” av nyckelfärdiga attefallshus direkt via hemsidan var möjlig. Dessutom erbjöds en färdig paketering med en totalentreprenad inklusive hjälp med den kommunala bygglovsprocessen inom hela Sverige.

 

Marknaden svarade positivt på vårt erbjudande om ett ”allt i ett paket” och efter att försäljningen av nyckelfärdiga hus påbörjades så ökades försäljningen succesivt månad för månad.

Parallellt effektiviserades alla produktions-flöden inom fabrik och organisation för att fungera så effektivt som möjligt.

 

Bolaget lyckades med god marginal nå målet med över 100 sålda hus under 2017. Detta gjordes med inledningsvis tämligen begränsade personella resurser, vilka hanterat allt ifrån bygganmälan/bygglovs\-processer, koordinering av entreprenadarbeten och leveranser samt marknadsföring i egen regi.

 

Under verksamhetsåret har bolagets organisation succesivt stärkts för att kunna möta den ökade efterfrågan. Bolaget har lyckats rekrytera ytterligare kompetenta medarbetare med över 20 års erfarenhet inom branschens olika nyckelområden.

 

Redan efter knappt ett år fattades även beslut om att flytta in i större och modernare fabrikslokaler för att kunna hantera en större produktion inför kommande år.

Den ökade produktionskapaciteten skapar möjligheter att framgent inte bara leverera hus till privatpersoner utan även att sälja hus till företag i större volymer.

Bolaget har också utvecklat fler än 20 nya husmodeller, vilket på sikt kommer föra med sig ett 50-tal olika hus för kunden att välja mellan.

 

Husförsäljningen har under 2017 varit fokuserad på den svenska marknaden, vilket bidragit till goda erfarenheter och nätverkande.

Från detta tar bolaget med sig erfarenheter av myndighetsprocesser i över 45 kommuner runt om i landet.

 

Bolaget har under året som gått uppmärksammats i media vid flera tillfällen. Det huvudsakliga intresset har avsett bolagets nyckelfärdiga huslösningar i stort. Representanter har blivit tillfrågade att medverka i intervjuer, reportage och TV-program, bland annat tillsammans med svenska bostadsministern. Bolaget har även blivit nominerat till utmärkelser i en rad olika tävlingar, bland annat årets startupbolag. I slutet av året påbörjas även rekrytering av mer personal i samtliga flöden för att kunna hantera kommande byggprojekt och leveranser inför 2018.

 

skapad:29 augusti, 2023

Årets bästa sommardeal!


Beställ ett hus idag och få 10% rabatt på hela huspriset!


Vid köp av ett Attefallshus eller Fritidshus under juni månad tillsammans med ett entreprenadspaket får du hela 10% rabatt på huspriset!

Jag vill gladeligen ta del av detta erbjudande! (intresseanmälan är inte bindande)

Årets bästa sommardeal!


Beställ ett hus idag och få 10% rabatt på hela huspriset!


Vid köp av ett Attefallshus eller Fritidshus under juni månad tillsammans med ett entreprenadspaket får du hela 10% rabatt på huspriset!

Jag vill gladeligen ta del av detta erbjudande! (intresseanmälan är inte bindande)