Över 700 totalentreprenader utförda i hela Sverige!

Under åren som vi har varit verksamma har vi tagit ansvar för över 700 entreprenader där vi har projektlett och koordinerat entreprenadarbeten under hela byggprocessen. Vi har även drivit den kommunala processen från start till mål för våra kunder. Detta gör oss till en erfaren partner som kan ansvara för helheten i ert kommande husprojekt.

Att ansvara, driva och projektleda allt från bygglovsprocess, koordinering av entreprenad till att samtidigt säkerställa att budgeten går ihop i slutändan kan lätt bli en övermäktig uppgift om man inte har erfarenhet av liknade arbete sedan tidigare.

 

Även fast vi har kunder som väljer att ansvara för vissa delar av byggprocessen själva så väljer merparten av våra kunder ett av våra omfattande entreprenadpaket. Faktum är att vi har utfört över 700 entreprenadåtagande i hela Sverige och vi arbetar ständigt med att förbättra våra processer med ambitionen att alltid lämna en nöjd kund efter oss.

 

Läs mer om våra olika entreprenadpaket:

Vi har satt ihop tre entreprenadpaket som kan väljas beroende på hur mycket man önska att involvera sig med egen tid och sitt engagemang.

 

Här nedan kan ni läsa mer om dessa entreprenadpaket:

 

  • Installationspaketet. I detta paket ingår hantering av kommunprocessen med bygglov eller bygganmälan. Vi utför kran och transportkontroll samt projektleder och koordinerar transporten och kranlyftet så att huset kommer på plats. Den sista monteringen och färdigställande av huset utförs sedan av våra egna snickare.

Vi ansvarar för entreprenadtjänster som VVS-inkoppling, funktionsprovtryckning och installation av värmekabel. Även El-inkoppling och isolationstest enligt elsäkerhetsverkets riktlinjer ingår i paketet.

 

  • Stora entreprenadpaketet. I detta paket ingår hantering av kommunprocessen med bygglov eller bygganmälan. Vi utför kran och transportkontroll samt projektleder och koordinerar transporten och kranlyftet inför leveransen. En av våra entreprenadpartners för markarbeten gör ett tomtbesök och planeringen för rör, kulvert och markarbetet för vatten, avlopp och el görs. I nära anslutning till husleveransen sker detta arbete där även det övriga markarbetet utförs. Det innefattar en av grusad och packad yta där husgrunden ska placeras samt uppförande av den grundtyp som är beställt enligt avtal. Precis som i installationspaketet ingår även VVS-inkoppling, funktionsprovtryckning och installation av värmekabel samt El-inkoppling och funktionstest enligt elsäkerhetsverkets riktlinjer.

Våra snickare färdigställer och monterar samtliga detaljer i huset och dessutom ingår ansvarsförsäkring och slutkontroll av en certifierad besiktningsman som standard i detta stora entreprenadpaket.

 

  • Stora entreprenadpaketet – Fast pris. I det här paketet har vi fixerat och säkrat alla kostnader, inga extrakostnader kan tillkomma. Utöver det som ingår i Stora entreprenadpaketet så ingår även valutasäkring, fast pris på allt material, betalning vid leverans, färdigställandeförsäkring och nybyggnadsförsäkring.

 

Vår erfarenhet är att det tar mer tid och kraft än vad man först kan tro att driva, projektleda och koordinera sitt byggprojekt med entreprenader och arbeten själv. Även om man först har bestämt sig för att själv ansvara för vissa delar så går det självklart att ta en dialog med oss längre in i processen om man skulle ändra sig.

 

skapad:30 augusti, 2023

Påsk Kampanj

Vid Vid beställning av valfritt Attefallshus eller Fritidshus under april månad bjuder vi på 30% på alla tillval i huset!.

Jag vill gladeligen ta del av detta erbjudande! (intresseanmälan är inte bindande)

Påsk Kampanj

Vid Vid beställning av valfritt Attefallshus eller Fritidshus under april månad bjuder vi på 30% på alla tillval i huset!.

Jag vill gladeligen ta del av detta erbjudande! (intresseanmälan är inte bindande)