Year 2022

Det låter som om Husverket hade ett framgångsrikt år 2022 trots utmaningarna inom byggsektorn. Att visa stark tillväxt, starta upp en ny husfabrik och bli utsedd till årets Gasellföretag för andra året i rad är imponerande prestationer. Rekryteringen av ytterligare personal för projekt och arbetsledning indikerar att företaget aktivt satsar på att hantera och leda fler och mer komplexa byggprojekt. Att vara ett Gasellföretag innebär vanligtvis att företaget har en hög och stabil tillväxt samt uppfyller andra kriterier som exempelvis lönsamhet. Denna utmärkelse är ofta ett tecken på att företaget är välskött och har goda utsikter för framtiden. Att starta upp en ny husfabrik är också ett betydande steg och kan indikera en ökad produktionskapacitet och möjligheten att möta en ökad efterfrågan på husbyggande. Sammanfattningsvis verkar Husverket ha hanterat de utmaningar som byggsektorn mötte under året på ett framgångsrikt sätt och positionerat sig för fortsatt tillväxt och framgång i framtiden.

Året har som helhet präglats mycket av Rysslands invasion av Ukraina, vilket gett stora konsekvenser för hela byggsektorn. Till följd av detta såg vi extremt stora ökningar av råvaru-, drivmedels- och elpriser. Detta har i sin tur inneburit att tillverkningskostnaderna för hus med en totalentreprenad har ökat markant.

 

Med en ökad inflation och ett högre ränteläge har intresseanmälningar under den senare delen av året minskat med ca 25%. Även konverteringstiden från inskickad intresseanmälan till signerat avtal har påverkats då kundens beslutsprocess samt säkerställande av finansieringslösningar tagit längre tid än tidigare.

 

Trots föregående utmaningar har Husverket haft en stark och fortsatt god tillväxt. Omsättningen har ökat med 35% och rörelseresultatet med hela 56% jämfört med föregående år.

 

Vi tror att den ökade tillväxten främst beror på den starka positionen som Husverket har på marknaden, inte minst genom visningar på nätet vid sökningar efter attefalls- och fritidshus. Att vi kan uppvisa ekonomisk stabilitet och trygghet är troligen även det en stark bidragande orsak till att kunder har valt oss framför andra leverantörer, som inte kan erbjuda samma trygghet.

 

För att kunna hantera fler och mer komplexa byggprojekt har personalstyrkan förstärkts inom projekt och arbetsledning och det nya affärssystemet och övriga digitala processer är nu implementerade i hela verksamheten. På så sätt säkerställer vi att inga detaljer missas under projektering, myndighetsförfarande, byggnation och färdigställande. Husverket kommer fortsätta att vidareutveckla och förfina systemet under 2023 för att förbättra kundnöjdheten ytterligare.

 

Under året har Husverket även utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och ledningen har nominerats till priset Årets företagare i Stockholm.

 

Svenska husfabriken i Borlänge etablerades under mars 2022 med totalt 15 anställda. Ett stort fokus har lagts på att kvalitetssäkra och effektivisera beställd produktion i fabriken. Husverket ser genom systerbolaget en stor utvecklingspotential där prefabricerade flerbostadshus samt smarta paketeringar kan öppna ytterligare möjligheter och nya affärsområden. Samarbeten med bostadsutvecklare i och utanför Sverige har påbörjats tillsammans med att en geografisk spridning av vår verksamhet till övriga Norden har startat.

 

 

 

Stern Bostad som är vårt tredje systerbolaget startades upp under 2022 och kommer i första hand bedriva sin verksamhet med exploatering av egna bostadsprojekt i BRF form. Ett antal avstyckningsbara tomter i Haninge förvärvades under andra delen av året och en BRF bildades med totalt 18 bostäder. Bostäderna är arkitektritade, moderna parhus och attefallshus med källare. Merparten av bostäderna såldes under 2022 och under Q2 2024 planeras bostäderna att vara inflyttningsklara.

 

 

skapad:29 augusti, 2023

Exklusiva tillval inkluderas vid beställning i februari.

Vid beställning av valfritt Attefallshus eller Fritidshus under februari månad bjuder vi på ett komplett tillvals-paket till ert nyckelfärdiga hus.

Paket inkluderar: Två fasadbelysningar, Kvalitativa invändiga träpaneler från Norrlandsträ, 1-stavs trägolv från Tarkett, Elgolvvärme i badrumet, Dimmers i hela huset, En designkommod & Ett spegelskåp

Jag vill gladeligen ta del av detta erbjudande! (intresseanmälan är inte bindande)

Exklusiva tillval inkluderas vid beställning i februari.

Vid beställning av valfritt Attefallshus eller Fritidshus under februari månad bjuder vi på ett komplett tillvals-paket till ert nyckelfärdiga hus.

Paket inkluderar: Två fasadbelysningar, Kvalitativa invändiga träpaneler från Norrlandsträ, 1-stavs trägolv från Tarkett, Elgolvvärme i badrumet, Dimmers i hela huset, En designkommod & Ett spegelskåp

Jag vill gladeligen ta del av detta erbjudande! (intresseanmälan är inte bindande)