• Du skickar en förfrågan till oss där du redogör för vad du vill göra, vilken adress det gäller samt övriga beskrivningar som vi behöver känna till.
  • Efter påskrivet avtal sköter vi all hantering av ansökningar till kommunen och andra myndigheter som exempelvis bygglov.
  • Vid behov av kompletterande information återkommer vi till dig med frågor.
  • När bygglov är beviljat och vi erhåller startbesked påbörjas byggnadsprocessen. Vi sköter hela byggprocessen och ser till att fastigheten färdigställs i enlighet med bygglovet. Vi projekterar, bygger och säljer därefter fastigheten.
  • Vi gör en noggrann analys och ser över huruvida detta är ett upplägg som vi har möjlighet att gå vidare med.
  • Avslutningsvis sker en slutkontroll och affären stängs därefter vid godkänd besiktning.
  • Om projektet är genomförbart och båda parter finner det attraktivt ingår vi ett avtal.

Fördelar med att bygga hus i moduler

Vad är egentligen skillnaden mellan att bygga i nyckelfärdiga moduler jämfört med det traditionella sättet där man platsbygger sitt hus?

Fördelarna är många.

 

Snabb och smidig leverans.

Lägre produktionskostnad jämfört med platsbyggda hus.

Säker byggprocess. Vi bygger våra husmoduler i varma, torra fabriker och slipper således väderpåverkan. För ett platsbyggt hus är risken stor att huset blir utsatt för nederbörd, något som innebär att fukt kan komma att byggas in i konstruktionen.

Ett klimatsmart sätt att bygga hus på. Då all produktion av det nyckelfärdiga huset sker i våra egna fabriker så krävs det endast en transport för att få det nyckelfärdiga huset på plats. Vid traditionella husbyggen krävs det många transporter av såväl hantverkare som material innan huset är färdigbyggt och på plats.

Enkel montering. Själva monteringen sker normalt sett på endast en arbetsdag. Vid större hus med fler moduler kan det tillkomma ett par dagar innan huset är helt färdigmonterat.