Tomtbesök

Under ett fysiskt tomtbesök på er tomt säkerställer vi att vi kan leverera ett hus till er tomt. Vi ser över tillgängligheten till fastigheten samt diskuterar vatten, avlopp och anslutningar med er. Vid själva besöket tar vi med oss utskrifter och på plats tittar vi på läget och möjligheterna för mobilkran eller kranbil att komma in samt ser över anslutningspunkterna för el och VA.. Vi dokumenterar allt med bilder för att våra underentreprenörer ska kunna räkna på arbetet och ge en så rättvis budgeterad offert som möjligt på projektet

 

Sammanfattningsvis är ett tomtbesök en nödvändig och viktig del av planeringen inför byggandet av ett nytt hus, då det ger viktig information om olika faktorer som måste beaktas för att lyckas med projektet samt att det är nödvändigt för att kunna lämna ett rättvist och budgeterat pris på projektet.

 

Vi vill i den mån det är möjligt och i ett så tidigt skede som det går kunna presentera ett komplett pris för de åtaganden som vi ska ansvara för. På så sätt blir det lättare att redan från början få en realistisk kalkyl så att inte budgeten spricker i slutändan.

Viktiga detaljer att tänka på

  • Även om någon av våra entreprenörer åker ut och undersöker markförhållanden samt vad som krävs för ett kranlyft, kan priset från den framställda offerten till dagen då arbetet ska utföras påverkas av olika faktorer. Det kan till exempel vara att sprängning blir nödvändigt eller att extra fyllnad krävs för att marken inte är tillräckligt hållfast. För att vara på den säkra sidan bör du alltid ta med extra kostnader i beräkningen för ditt byggprojekt, så att det finns en reserv ifall det skulle behövas.

Skicka intresseanmälan

Vi gör det enkelt och smidigt för dig att komma i kontakt med oss. Skicka in en intresseanmälan så tar vi kontakt med dig för att besvara dina frågor och funderingar.

Intresseanmälan misslyckades att skickas! Prova gärna igen eller kontakta oss på: info©husverket.se

Påsk Kampanj

Vid Vid beställning av valfritt Attefallshus eller Fritidshus under april månad bjuder vi på 30% på alla tillval i huset!.

Jag vill gladeligen ta del av detta erbjudande! (intresseanmälan är inte bindande)

Påsk Kampanj

Vid Vid beställning av valfritt Attefallshus eller Fritidshus under april månad bjuder vi på 30% på alla tillval i huset!.

Jag vill gladeligen ta del av detta erbjudande! (intresseanmälan är inte bindande)