Du som är tomtägare, se hit!

Vill du göra en bra affär? Äger du en attraktiv tomt som du skulle vilja sälja men saknar tid, kunskap eller de pengar som krävs för att genomföra projektet? Det enda du behöver göra är att kontakta oss så tar vi tillsammans fram ett affärsförslag som blir attraktivt för oss båda. Vi tar sedan huvudansvaret där vi projekterar, bygger och säljer fastigheten. Så här går det till:

 • Du skickar en förfrågan till oss där du redogör för vad du vill göra, vilken adress det gäller samt övriga beskrivningar som vi behöver känna till.
 • Efter påskrivet avtal sköter vi all hantering av ansökningar till kommunen och andra myndigheter som exempelvis bygglov.
 • Vid behov av kompletterande information återkommer vi till dig med frågor.
 • När bygglov är beviljat och vi erhåller startbesked påbörjas byggnadsprocessen. Vi sköter hela byggprocessen och ser till att fastigheten färdigställs i enlighet med bygglovet. Vi projekterar, bygger och säljer därefter fastigheten.
 • Vi gör en noggrann analys och ser över huruvida detta är ett upplägg som vi har möjlighet att gå vidare med.
 • Avslutningsvis sker en slutkontroll och affären stängs därefter vid godkänd besiktning.
 • Om projektet är genomförbart och båda parter finner det attraktivt ingår vi ett avtal.

Hyra ut ditt attefallshus eller fritidshus?

De må vara små, men trots sina ynka 25-30 kvadratmeter är möjligheterna stora!

Attefallshusen föddes ur en lagändring. Dåvarande civil- och bostadsminister Stefan Attefall initierade husformen och den nya lagen trädde i kraft den 2 juli 2014. Detta skapade möjligheten att bygga en extra byggnad om 25 kvm på din tomt utan att ansöka om bygglov. Denna lagändring skulle hjälpa till att lösa ett av vår tids största samhällsproblem, nämligen bostadsbristen. Ett annat syfte var också att förenkla för villa- och sommarstugeägare att lösa sina vardagsproblem. Eller som Attefall själv sa ”Om du vill hitta en plats för kontoret, en bostad för tonåringen som vill flytta hemifrån, den äldre släktingen, kanske en student, då är attefallshuset något för dig!”

Från och med första mars 2020 så är det även tillåtet att uppföra ett attefallshus på 30 kvm. Attefallshuset måste då uppfylla samtliga krav för en bostad.

Husen är, till skillnad från sommarstugan, avsedda för tätort snarare än landet och för gemenskap snarare än ödemark. Attefallshuset är ett måttbeställt hem som är här för att stanna!

Huskategorier

Friggebod: 10-15 kvm

Attefallshus: 25-30 kvm

Minivilla: 35-50 kvm

Fritidshus: 60-130 kvm

Regler och villkor

Nedan finner du regler för respektive typ av byggnad.

Regler som rör fritidshus och villa
 • Detaljplanen styr hur stort du får bygga.
 • Är det jordbruksmark eller saknar området detaljplan är möjligheterna att bygga ofta goda.
 • Ofta tillåts både huvudbyggnad och komplementbyggnad/gästhus.
 • Olika regler gäller beroende på hur stor del av året du bor i huset.
Regler som rör attefallshus
 • Högsta tillåtna storlek är 30 kvm i byggnadsyta. Kvadratmetern räknas ut med husets yttermått.
 • Ett attefallshus är tillåtet att byggas på prickad mark.
 • Med grannmedgivande kan du placera huset ca 1,0 m från tomtgränsen. Utan grannmedgivande gäller 4,5 m.
 • Maxhöjden på huset får vara max 4,0 m upp till taknock.
Regler som rör friggebod
 • Högsta tillåtna totalt sammanlagda husstorlek är 15 kvm i byggnadsyta. Kvadratmetern räknas ut med husets yttermått.
 • Det krävs inget tillstånd av kommunen för att uppföra en friggebod.
 • Med grannmedgivande kan du placera huset ca 1,0 m från tomtgräns. Utan grannmedgivande gäller 4,5 m.
 • Maxhöjden på huset får vara max 3,0 m från mark upp till taknock.

Finansiering

Vi har ett etablerat samarbete med storbanken SEB som erbjuder både bolånerådgivning och byggnadskreditiv. Ni som kund får, av er hussäljare, en direkt kontaktväg in till SEB och en återkoppling inom 24 h. Kontakta din hussäljare för mer information samt kontaktuppgifter.

Du börjar betala räntekostnader den dag du börjar använda lånet.

Wasa Kredit är ett finansbolag som erbjuder leasing- och avbetalningsfinansiering. Wasa Kredit ägs av Länsförsäkringar Bank. Länsförsäkringsbolagen äger gemensamt Länsförsäkringar AB, där Länsförsäkringar Bank ingår som ett dotterbolag. Du kan alltid använda lånet som ett tillfälligt lån eller långsiktigt utan att betala några extra ränteavgifter. 

Krav för finansiering
 • Du ska ha minst 160 000 kr i årlig inkomst.
 • Max finansiering uppgår till 350 000 kr/person/hus. Du kan enkelt gå ihop med familj eller närstående för att få ihop lånet.
 • Du ska inte ha några förekommande betalningsanmärkningar vid kreditupplysning.
 • Du ska ha varit bosatt och folkbokförd i Sverige i minst 3 år.
 • Wasa Kredit gör en kreditupplysning precis som alla andra banker innan de beviljar något lån.
 • Medarbetare på Husverket kan hjälpa dig att få snabbt besked om du blir beviljad finansiering redan samma dag.
Frågorsvar Husdrömmar Attefallshus Fritidshus Husverket

Frågor & svar

Det finns en del regler som är bra att känna till innan du bestämmer dig för vilket typ av hus du vill bygga. Nedan har vi listat några av de generella regler och villkor som gäller vid olika typer av hus.

Ja, du kan få upp till 700 000 kronor finansierat via vår samarbetspartner Wasa Kredit. För att få hela huskostnaden beviljad krävs det två personer som sökande, utan betalningsanmärkningar med en årsinkomst på minst 160 000 kr vardera. Ni behöver även ha varit bosatta i Sverige under minst 3 år vid prövningstillfället. Är du ensam sökande kan du bli beviljad lån på upp till 350 000 kr.

Ja, däremot får  du dra av 20% av årsintäkten i omkostnader. Utöver det får du även göra ett schablonavdrag på 40 000 kr. Den resterande summan ska du sedan betala 30% i skatt (inkomst av kapital). Detta görs i samband med deklarationen. Så i praktiken innebär det att om din hyra inte överstiger 50 000 kr/år så behöver du inte betala någon skatt.

Exempel: Får du in hyra på 10 000 kr/mån så behöver du betala 1400 kr i skatt/mån.

Så här har vi räknat:
Årsinkomsten: 10 000 x 12= 120 000 kr.
För småhus får man göra avdrag med 20% av hyresintäkten. 120 000 x 0,20 = 24 000 kr.
Schablonavdrag: 40 000 kr. 120 000 – 24 000 – 40 000 = 56 000 kr
Inkomster som överstiger avdragen ska tas upp och redovisas som inkomst av kapital i deklarationen.
Skatten är 30 procent av vinsten. 56 000 x 0,3 = 16 800 kr
Årsinkomst: 120 000 – 16 800 (skatt) = 103 200 kr
Månadsinkomst efter avdragen skatt: 8600 kr/mån.

Kontrollera alltid senaste nytt hos skatteverket: https://skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/svarpavanligafragor/rantorochutdelning/privatrantorfaq/jagharhyrtutminbostadhurbeskattasdet.5.18e1b10334ebe8bc8000118317.html

Du kan bli skyldig att registrera dig och betala moms när du hyr ut din bostad tillfälligt till olika hyresgäster på ett sätt som liknar hotellverksamhet. Tex om du hyr ut via Airbnb. Momsen är 12%.

Du ska betala moms om du svarar ja på alla följande frågor:
– Hyr du ut en eller flera möblerade bostäder som finns i Sverige i eget namn, det vill säga det är du som är hyresvärd?
– Hyr du ut bostaden under högst fyra månader till varje hyresgäst (tillfällig logi)?
– Marknadsför du din uthyrning till dygnspris, veckopris eller erbjuder du tjänster som till exempel städning, byte av sänglinne och annan gästservice?
– Har bostaden varit uthyrd under sammanlagt mer än 16 veckor, det vill säga minst 113 dygn, och den totala hyran för bostaden är mer än 50 000 kronor exklusive moms (eller 56 000 kronor inklusive moms) under beskattningsåret?

Kontrollera alltid senaste nytt hos skatteverket: https://skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/hyrautbostad/momsvidtillfalliguthyrningavmobleradbostad.4.5c281c7015abecc2e2068b6.html?q=uthyrning+av+bostad

För att få hyra ut huset året runt som ett permanentboende så behöver huset vara klassificerat som en komplementbostad.

Vi har planlösningar som passar för alla typer av ändamål. Om ingen av våra modeller passar dig är det möjligt att få huset arkitekt ritat i enligt dina önskemål. tillsammans med våra erfarna arkitekter kan vi tillsammans ta fram den lösningen du letat efter men inte funnit ännu! Tillsammans med oss kan du lägga till eller flytta på fönster och dörrar, anpassa planlösningen och exteriören i sin helhet. Utöver dessa möjligheter kan du enkelt sätta din personliga prägel på huset med tillval utifrån vårt sortiment på respektive husprofilsida. Utförliga beskrivningar finner du i informationen om respektive hus. Vi vill att du ska finna Fritidshuset du alltid fantiserat om vi bygger hus för alla sinnen.

Visa fler frågor och svar

Skicka intresseanmälan

Vi gör det enkelt och smidigt för dig. Skicka in en intresseanmälan så tar vi kontakt med er för att besvara era frågor och funderingar. Intresseanmälan är förutsättningslös och du  binder dig inte till något genom att anmäla ditt intresse.

Hjälp oss att ge dig en bättre service genom att svara på dessa frågor?

Vart hittade du oss?

Har du en tomt eller fastighet?

Önskad tidsplan?

Finansiering?

Vad ska du använda huset till?

Intresseanmälan misslyckades att skickas! Prova gärna igen eller kontakta oss på: info©husverket.se