Over 700 turnkey contracts carried out throughout Sweden!

Under åren som vi har varit verksamma har vi tagit ansvar för över 700 entreprenader där vi har projektlett och koordinerat entreprenadarbeten under hela byggprocessen. Vi har även drivit den kommunala processen från start till mål för våra kunder. Detta gör oss till en erfaren partner som kan ansvara för helheten i ert kommande husprojekt.

Being responsible for, running and project managing everything from the building permit process, coordinating contracts to ensuring that the budget is balanced in the end can easily become an overwhelming task if you don't have previous experience of similar work.

 

Även fast vi har kunder som väljer att ansvara för vissa delar av byggprocessen själva så väljer merparten av våra kunder ett av våra omfattande entreprenadpaket. Faktum är att vi har utfört över 700 entreprenadåtagande i hela Sverige och vi arbetar ständigt med att förbättra våra processer med ambitionen att alltid lämna en nöjd kund efter oss.

 

Läs mer om våra olika entreprenadpaket:

Vi har satt ihop tre entreprenadpaket som kan väljas beroende på hur mycket man önska att involvera sig med egen tid och sitt engagemang.

 

Här nedan kan ni läsa mer om dessa entreprenadpaket:

 

  • Installationspaketet. I detta paket ingår hantering av kommunprocessen med bygglov eller bygganmälan. Vi utför kran och transportkontroll samt projektleder och koordinerar transporten och kranlyftet så att huset kommer på plats. Den sista monteringen och färdigställande av huset utförs sedan av våra egna snickare.

We are responsible for contracting services such as HVAC connection, functional testing and heating cable installation. Electrical connection and insulation test according to the guidelines of the Electrical Safety Authority are also included in the package.

 

  • Stora entreprenadpaketet. I detta paket ingår hantering av kommunprocessen med bygglov eller bygganmälan. Vi utför kran och transportkontroll samt projektleder och koordinerar transporten och kranlyftet inför leveransen. En av våra entreprenadpartners för markarbeten gör ett tomtbesök och planeringen för rör, kulvert och markarbetet för vatten, avlopp och el görs. I nära anslutning till husleveransen sker detta arbete där även det övriga markarbetet utförs. Det innefattar en av grusad och packad yta där husgrunden ska placeras samt uppförande av den grundtyp som är beställt enligt avtal. Precis som i installationspaketet ingår även VVS-inkoppling, funktionsprovtryckning och installation av värmekabel samt El-inkoppling och funktionstest enligt elsäkerhetsverkets riktlinjer.

Our carpenters will complete and install all the details of the house, and liability insurance and a final inspection by a certified inspector are also included as standard in this large construction package.

 

  • Stora entreprenadpaketet – Fast pris. I det här paketet har vi fixerat och säkrat alla kostnader, inga extrakostnader kan tillkomma. Utöver det som ingår i Stora entreprenadpaketet så ingår även valutasäkring, fast pris på allt material, betalning vid leverans, färdigställandeförsäkring och nybyggnadsförsäkring.

 

Vår erfarenhet är att det tar mer tid och kraft än vad man först kan tro att driva, projektleda och koordinera sitt byggprojekt med entreprenader och arbeten själv. Även om man först har bestämt sig för att själv ansvara för vissa delar så går det självklart att ta en dialog med oss längre in i processen om man skulle ändra sig.

 

created:August 30, 2023

Årets bästa sommardeal!


Beställ ett hus idag och få 10% rabatt på hela huspriset!


Vid köp av ett Attefallshus eller Fritidshus under juni månad tillsammans med ett entreprenadspaket får du hela 10% rabatt på huspriset!

I would like to take advantage of this offer (registration of interest is not binding).

Årets bästa sommardeal!


Beställ ett hus idag och få 10% rabatt på hela huspriset!


Vid köp av ett Attefallshus eller Fritidshus under juni månad tillsammans med ett entreprenadspaket får du hela 10% rabatt på huspriset!

I would like to take advantage of this offer (registration of interest is not binding).