Control officer

Does your municipality require the use of an inspection officer for your construction project? Don't worry, we are here to help you! Our expertise includes multi-stakeholder reviews and the selection of reliable partners that we are happy to recommend, no matter where in the country you plan to build.

 

Kommunens krav

En kontrollansvarig krävs ofta av kommunen vid ansökan om bygg-, mark- och rivningslov. Det är viktigt att notera att den kontrollansvariga som anlitas måste vara certifierad. Detta krav är i enlighet med EU:s tjänstedirektiv och innebär att endast certifierade individer är behöriga att utföra de uppgifter som en kontrollansvarig är ansvarig för. I vissa fall kan kommunen ha krav på kontrollansvarig vid bygganmälan, även om det är ovanligt.

 

Rollen som kontrollansvarig

En kontrollansvarig har en central roll i att säkerställa att ditt byggprojekt följer alla nödvändiga regler och säkerhetsstandarder. Deras ansvar inkluderar att ta fram en noggrann kontrollplan och se till att den följs. Den kontrollansvarige närvarar vid tekniskt samråd, utför besiktningar och andra viktiga kontroller. Alla besök på byggplatsen dokumenteras noggrant, och eventuella iakttagelser som kan vara av betydelse för den avslutande utvärderingen antecknas omsorgsfullt. Den kontrollansvarige skriver även ett utlåtande som utgör underlag för byggnadsnämndens slutliga beslut.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Vår erfarenhet och nätverk av kompetenta kontrollansvariga gör oss till den perfekta partnern för ditt byggprojekt. Oavsett var i landet du planerar att bygga kan vi erbjuda dig de bästa rekommendationerna och stödet du behöver för att säkerställa att ditt projekt utförs smidigt och i enlighet med alla krav.

 

Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan vara till hjälp med att anlita en kompetent kontrollansvarig för ditt kommande byggprojekt. Vi ser fram emot att vara din pålitliga partner på den här resan!

created:August 29, 2023

Order a house today and get 60-80 000kr in options


When buying an Attefallshus or Fritidshus during May, we offer: Underfloor heating in bathrooms, Design commode, Mirror cabinet, Shower walls, Quality interior wood paneling from Norrland to a value of about 60 - 80 000kr depending on the size of the house.

I would like to take advantage of this offer (registration of interest is not binding).