Grunnarbeid

En av våre grunnarbeidsentreprenører vil kontakte deg for å avtale et oppstartsmøte før grunnarbeidet starter. Hvis du har tenkt på flere ting som du ønsker å få utbedret, er dette en perfekt anledning til å ta opp disse for å få et tilbud før arbeidet starter. Arbeidet begynner ca. 1-2 uker etter oppstartsmøtet med grunnentreprenøren, og arbeidet er vanligvis ferdig noen uker før huset overleveres.

Viktige detaljer å ta hensyn til

  • Her er det viktig å forstå forskjellen mellom hva som inngår i standard grunnarbeid og eventuelle ekstra grunnarbeider som kreves på grunn av tomtens beskaffenhet eller hvis kommunen har krevd noe ekstra, for eksempel en steinkasse, kloakkpumpe eller lignende. Hvis du selv ønsker at det skal utføres ekstra grunnarbeid mens vi fortsatt er på stedet, går du også gjennom ønskene dine på oppstartsmøtet med tomteentreprenøren. Hvis det ikke allerede er utarbeidet et tilbud på dette ekstraarbeidet, vil det bli utarbeidet et tilbud på det arbeidet som er mulig å vurdere uten å starte grunnarbeidet. Det er alltid entreprenørens ansvar å utføre arbeidet på en profesjonell måte. Hvis det f.eks. kreves mer fyllmasse fordi grunnen der fundamentet skal bygges ikke er sterk, kan det påløpe ekstra kostnader.

Send en interessetilkendegivelse

Vi gjør det enkelt for deg å komme i kontakt med oss. Send oss en interessetilkendegivelse, så kontakter vi deg for å svare på dine spørsmål og bekymringer.

Interessetilkendegivelsen ble ikke sendt! Vennligst prøv igjen eller kontakt oss på: info©husverket.se

Påskekampanje

Når du bestiller et tilbehørs- eller feriehus i april måned, gir vi 30 % på alle tilvalg i huset!

Jeg ønsker å benytte meg av dette tilbudet (interessetilmeldingen er ikke bindende).

Påskekampanje

Når du bestiller et tilbehørs- eller feriehus i april måned, gir vi 30 % på alle tilvalg i huset!

Jeg ønsker å benytte meg av dette tilbudet (interessetilmeldingen er ikke bindende).