Retningslinjer for personopplysninger og informasjonskapsler
  • Personvernforordningen og vår håndtering av personopplysninger. Personvernforordningen (GDPR) er en ny EU-forordning som trådte i kraft i hele EU 25. mai 2018. GDPR erstatter den svenske personopplysningsloven (PuL) og er utformet for å styrke den enkeltes rettigheter. Husverket AB er behandlingsansvarlig for personopplysninger som oppgis før eller i forbindelse med oppfyllelse av kontraktsforpliktelsen. Slike personopplysninger kan suppleres med opplysninger fra eksterne kilder og fra private og offentlige registre. Personopplysninger kan også overføres til Husverket fra underleverandører som er engasjert for å oppfylle kontrakten. Personopplysningene kan videre brukes som grunnlag for Husverkets markeds- og kundeanalyser, forretnings- og metodeutvikling, statistikk og risikostyring. Personopplysningene kan også brukes til markedsføringsformål, blant annet i sosiale medier og på nettsider, både i tekst og med bilder og videomateriale. Husverket overfører ikke personopplysningene dine til andre for markedsføringsformål. Husverket behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, for eksempel personvernforordningen (EU 2016/679). Personopplysninger lagres ikke lenger enn nødvendig.