Spørsmål og svar

Det er mye å tenke på når du skal bygge nytt hus, og det er mange regler som er gode å kjenne til før du bestemmer deg for hvilken hustype du vil bygge. Vi har listet opp noen av de vanligste spørsmålene og noen generelle regler og vilkår som gjelder for ulike hustyper.

Hvis du ikke finner svaret på spørsmålet ditt, kan du kontakte oss på info@husverket.se, så hjelper vi deg.

Midlertidig hus

Mange glemmer at et attefallshus kan påvirke vann- og strømnettet på eiendommen. Selv om du kanskje tror at huset ikke vil belaste disse installasjonene, har myndighetene og lovene en annen oppfatning. I denne artikkelen tar vi for oss hvordan du kan håndtere vann og strøm når du planlegger å bygge et attefallshus på eiendommen din, slik at du unngår problemer og overholder alle forskrifter og krav.

Myndigheter og lover planlegger for fremtidige behov når de vurderer nabolag og detaljplaner. Derfor er kravene til vann- og elektrisitetsinstallasjoner satt for å takle et mer avansert samfunn enn det vi har i dag.

Når det gjelder avløp, finnes det ulike alternativer avhengig av om du har eget avløpssystem, et felles avløpssystem med naboer eller et sameie, eller om du er tilknyttet kommunens avløpssystem. I begge tilfeller må du oppfylle kravene som myndighetene stiller.

Hvis du har eget avløpssystem, er du ansvarlig for avløpet og må sørge for at systemet ditt oppfyller gjeldende krav. Det kan være nødvendig å søke om tillatelse til å koble et attefallshus til avløpsanlegget. Hvis du har felles avløpsanlegg med naboene dine, kan du trenge tillatelse fra styreleder eller styret for å koble til et attefallshus. Hvis du er tilknyttet det kommunale vann- og avløpsnettet, vil kommunen vurdere hvordan det nye bygget skal håndteres. Det kan også være ekstra avgifter eller vurderinger å ta hensyn til.

Når det gjelder strømnettet, er det netteieren, for eksempel Vattenfall eller EON, som har ansvaret for å administrere all strøm. Du må sjekke om de eksisterende hovedsikringene har nok kapasitet til å forsyne en annen bygning med strøm. Hvis ikke, kan du enkelt oppgradere dem før eller etter at attefallshuset er bygget.

Det er viktig å huske at meldinger og godkjenninger for vann og avløp, samt strøm, er atskilt fra byggemelding og byggetillatelse. Du må sende inn separate søknader for disse installasjonene.

Du kan innledningsvis gå frem på to måter. Enten kontakter du oss via telefon eller en interessetilkendegivelse, og en prosjektleder tar kontakt med deg for å avtale et innledende møte. Hvis du allerede har funnet en modell, kan du begynne å bygge den i vårt online konstruksjonsverktøy. Når du fullfører byggingen på nettet, får du en pris direkte på skjermen basert på valgene dine, og kontaktinformasjonen din blir sendt til oss, og en prosjektleder ringer deg for å avtale et møte. Vi tilbyr visninger med eksisterende kunder, men du blir også invitert til vårt kontor i Farsta sentrum, der vi også har visningshus. Her får du muligheten til å oppleve vår høye kvalitet på råvarer og interiørvalg i virkeligheten. Du har et møte med selger som går gjennom dine behov og forutsetninger på tomten. Etter møtet får du et samlet og detaljert tilbud som tar hensyn til løfte- og transportforholdene på tomten din. Hvis alt føles bra, går du videre og signerer kontrakten for kjøpet. Etter dette er du alltid i gode hender hos prosjektledere og administratorer.

Et attefallshus er en frittliggende bygning som vanligvis brukes som et tillegg til en eksisterende hovedbygning på en tomt. Attefallshus reguleres ikke av detaljplaner, men av tilbyggsforskriften. Disse ble innført for å skape en enklere prosess for bygging av mindre boliger og tilbygg. Et attefallshus kan maksimalt ha et bygningsareal på 30 kvadratmeter, en takhelling på maksimalt 4 meter og plasseres minst 4,5 meter fra tomtegrensen. Hvis naboen din gir sitt skriftlige samtykke, er det mulig å plassere et attefallshus nærmere tomtegrensen enn 4,5 meter.

Det finnes to hovedkategorier av bygninger som kan oppføres som tilbygg, sekundærbolig og sekundærbygning. Et attefallshus er en selvstendig bolig som er beregnet på helårsbeboelse. For at huset skal kunne brukes som helårsbolig, må attefallshuset oppfylle Boverkets retningslinjer for komplementærboliger. Det betyr at attefallshuset må oppfylle de samme kravene til sikkerhet, isolasjon, konstruksjon, energiverdier, tilgjengelighetskrav og ventilasjon som et bolighus. En tilleggsbolig er en bygning som ikke brukes som permanent bolig. Det kan for eksempel være en garasje, et gjestehus eller en bod.

Ja, så lenge det ligger 4,5 meter fra nabogrensen. Hvis du ønsker å plassere huset nærmere enn 4,5 meter, må du ha samtykke fra naboen. Ligger naboen din på kommunal grunn? Da gjelder minsteavstanden på 4,5 meter.

Ja, men tilbygget krever byggetillatelse og regnes som hovedbygning på tomten. Det er mulig å gjøre om huset fra hovedbygning til en tilleggsbolig/tilbygg når du på et senere tidspunkt ønsker å bygge en større hovedbygning på tomten. Det finnes flere ulike varianter, ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

Ja, vi har utviklet flere modeller med kjeller eller kjelleretasje. Her er det viktig å gjøre en nøye vurdering og beregning på tomten for å velge riktig hus og løsning ut fra forholdene på tomten. Dette er en svært smart måte å utnytte reglene for attefallshus maksimalt og optimalisere boarealet på. Et attefallshus på 30 kvadratmeter med toppetasje eller kjeller blir plutselig dobbelt så stort, ca. 60 m2. Kontakt oss for mer informasjon. Du kan se nærmere på modellene våre her.
Feriebolig

Du kan innledningsvis gå frem på to måter. Enten kontakter du oss via telefon eller en interessetilkendegivelse, og en prosjektleder tar kontakt med deg for å avtale et innledende møte. Hvis du allerede har funnet en modell, kan du begynne å bygge den i vårt online konstruksjonsverktøy. Når du fullfører byggingen på nettet, får du en pris direkte på skjermen basert på valgene dine, og kontaktinformasjonen din blir sendt til oss, og en prosjektleder ringer deg for å avtale et møte. Vi tilbyr visninger med eksisterende kunder, men du blir også invitert til vårt kontor i Farsta sentrum, der vi også har visningshus. Her får du muligheten til å oppleve vår høye kvalitet på råvarer og interiørvalg i virkeligheten. Du har et møte med selger som går gjennom dine behov og forutsetninger på tomten. Etter møtet får du et samlet og detaljert tilbud som tar hensyn til løfte- og transportforholdene på tomten din. Hvis alt føles bra, går du videre og signerer kontrakten for kjøpet. Etter dette er du alltid i gode hender hos prosjektledere og administratorer.

Ja, vi har utviklet flere mindre modeller med kjeller og toppleiligheter. Modellene kan skaleres opp og tilpasses dine behov og ønsker. Her er det viktig å gjøre en nøye vurdering og beregning på tomten for å velge riktig hus og løsning. Kontakt oss for mer informasjon.

Det er ikke stor forskjell på byggeforskriftene for en permanent bolig og en fritidsbolig. Kravene til tilgjengelighet, energi og plass er imidlertid noe annerledes. Energikravene er lavere i en fritidsbolig, så det er mulig å påvirke arkitekturen uten å måtte ta for mye hensyn til energikravene. Når det gjelder plass, trenger du for eksempel ikke å ha en viss størrelse på kjøkkenet for at det skal bli godkjent. Det er heller ingen krav til tilgjengelighet og tilgjengelighetstilpasning i en fritidsbolig. Det betyr at du kan velge å ha et mindre bad eller soverom enn det som er tillatt i hus som brukes som permanent bolig.

En fritidsbolig brukes vanligvis til midlertidig opphold og ikke som permanent bolig. Mange bruker dem som sommerhus eller som et sted å tilbringe helger og ferier. De kan variere mye i stil og komfort, fra enkle hytter til luksuriøse feriehus.

Tilfluktsrom

Vår pris inkluderer en rekke alternativer og tilbud som passer dine behov og ønsker. Vi tilbyr modulbaserte eller prefabrikkerte bygningselementer, samt nøkkelferdige moduler. Du kan også velge mellom flere ulike planløsninger avhengig av hvordan du ønsker å bruke eneboligen din.

Transport til Stockholm og Karlshamn er allerede inkludert i husprisen. I tillegg kommer kostnaden for transport til tomten, som er inkludert når du signerer kontrakt med oss. Når du kjøper et nøkkelferdig hus eller et modulbasert klimaskall, er også montering av huset på grunnmuren og et standardløft av skuret fra tilhengeren inkludert. Hvis du velger å bruke prefabrikkerte bygningselementer, leveres disse til tomtegrensen. Koordineringen og kostnadene for løfting og montering av huset står du som kunde eller en tredjepart for.

Huset vårt kan leveres helt ferdig utvendig som en ferdig modul eller som prefabrikkerte bygningselementer. I begge tilfeller er modulen/bygningselementene isolert og innvendige vegger er klargjort i henhold til den modellen og planløsningen du har valgt. Du som kunde er selv ansvarlig for el- og VVS-installasjoner og innvendig etterbehandling. Hvis du velger vår totalentreprise, blir huset nøkkelferdig både utvendig og innvendig. Legger du til en av våre entreprenørpakker, kan du også få en totalløsning der vi tar ansvar for hele prosessen.

Vår pris inkluderer en rekke alternativer for å skape en skreddersydd løsning for deg. Vi forenkler prosessen ved å tilby transport- og monteringstjenester samt muligheten til å velge mellom ulike ferdige design. Vi er opptatt av å gi deg som kunde en best mulig opplevelse, og vi kan også tilby totalløsninger for å gjøre det enklere for deg. Velkommen til oss for å skape din drømmebod eller enebolig!

Ja, det er mulig.

Ja, det er det. Det er mulig å ha både bad og kjøkken.

Ja, du kan bygge en eller flere eneboliger. Det samlede bygningsarealet for alle eneboligene på tomten må imidlertid ikke overstige 15 m2. Den maksimale høyden fra bakken til takryggen må ikke overstige 3 meter.

En enebolig er en bygning som kan oppføres på tomten uten byggetillatelse eller byggemelding. En enebolig kan være maksimalt 15 m2 i bygningsareal og maksimalt 3 meter til mønet. Gapahuken må være plassert på en tomt der det står en enebolig eller tomannsbolig. Dessuten må bobilen være frittstående og kan ikke bygges sammen med en annen bygning. Hvis du ønsker å plassere bobilen nærmere enn 4,5 meter fra tomtegrensen, må naboen gi sitt samtykke. Boden kan plasseres på avmerket tomt og inngår ikke i det arealet på tomten din som kan bebygges.

Alternativer

Vi tilbyr tre ulike kontraktspakker for modulhusene våre, tilpasset dine ønsker og ditt engasjement. Du kan velge mellom følgende typer kontrakter:

Installasjonspakken.

Denne pakken inneholder:

 • Håndtering av den kommunale prosessen med byggetillatelser eller byggemeldinger.
 •  Vi utfører kran- og transportkontroller, og prosjektstyrer og koordinerer transport og kranløft for å få huset på plass.
 • Montering og ferdigstillelse av huset av våre egne snekkere.
 • Sluttsjekk av huset med vår veileder
 • Vi er ansvarlige for entreprenørtjenester som VVS-tilkobling, funksjonstesting og installasjon av varmekabler. Pakken inkluderer også elektrisk tilkobling og isolasjonstesting i henhold til Elsäkerhetsverkets retningslinjer.
Stor kontraktspakke. 

Denne pakken inneholder:

 • Håndtering av den kommunale prosessen med byggetillatelser eller byggemeldinger.
 • Vi utfører kran- og transportkontroller, og prosjektstyrer og koordinerer transport og kranløft for å få huset på plass.
 • En av våre samarbeidspartnere for grunnarbeid kommer på befaring, og det planlegges for rør, kulverter og grunnarbeid for vann, avløp og elektrisitet. I nær tilknytning til husleveransen foregår dette arbeidet der det øvrige grunnarbeidet også utføres. Det omfatter en gruset og komprimert overflate der husets grunnmur skal plasseres, og bygging av den grunnmurstypen som er bestilt i henhold til kontrakten.
 • Vi er ansvarlige for entreprenørtjenester som VVS-tilkobling, funksjonstesting og installasjon av varmekabler. Pakken inkluderer også elektrisk tilkobling og isolasjonstesting i henhold til Elsäkerhetsverkets retningslinjer.
 • Tømrerne våre ferdigstiller og monterer alle husets detaljer, og ansvarsforsikring og sluttkontroll av en sertifisert kontrollør er også inkludert som standard i denne store kontraktspakken.
Stor konstruksjonspakke - fast pris. 

Denne pakken inneholder:

 • Stor kontraktspakke som beskrevet ovenfor
 • Fast og sikker pris for levering av hus
 • Valutaforsikring
 • Ferdigstillelsesforsikring og forsikring av nybygg
For å få en pris på denne pakken kreves det en fullstendig undersøkelse der vi besøker stedet, innhenter tilbud og oppsummerer alt i et endelig tilbud. Vår erfaring er at det tar mer tid og krefter enn du kanskje tror å drive, prosjektere og koordinere byggeprosjektet ditt med kontrakter og arbeider selv. Selv om du først har bestemt deg for å stå for visse deler selv, er det selvsagt mulig å ha en dialog med oss senere i prosessen hvis du ombestemmer deg. De fleste av våre kunder velger den store byggepakken, og hvis du vil være 100 % sikker på kostnadene, velger du fastpris. I vår tjeneste byggonline kan du velge hvilken avtalepakke du ønsker.

Du kan velge å legge til i alle pakkene. 

 • Garbo-forsikring som forsikrer depositumet ditt frem til huset er overlevert.

Hvis husmodellen du ønsker ikke finnes i den størrelsen du ønsker, produserer vi gjerne et større hus for deg. Vi har tidligere spesialtilpasset flere hus for våre kunder, og det er ikke noe problem å ta en eksisterende modell og lage den i større målestokk. Kontakt oss og fortell oss hva du ønsker, så kan vi sammen utvikle et hus i henhold til dine krav til størrelse og andre ønsker.

Alle husene våre leveres grunnet én gang og ferdigbehandlet to ganger.

Ja, det er valgfritt, og du kan velge fliser og klinker etter egen smak og preferanser.

Absolutt! Noen av feriehusene våre har allerede badstue i planløsningen. Hvis du velger et hus med en planløsning uten badstue, kan vi alltid tegne om planløsningen og legge til en badstue.

Alle husene våre har elektriske radiatorer. Hvis du ønsker mer komfortabel oppvarming/kjøling, bør du velge en luftvarmepumpe. Hvis du bygger et fritidshus og har tenkt å bruke det til permanent opphold eller bo der mer enn 4 måneder i året, er energikravene annerledes. Da må du velge en avtrekksvarmepumpe med vannbårne radiatorer eller vannbåren gulvvarme.

Det er mulig å speile en planløsning. Du betaler ikke noe ekstra for det. Muligheten til å speile den valgte planløsningen er allerede inkludert i tilvalgene våre.

Vi har planløsninger som passer til alle slags formål. Hvis ingen av modellene våre passer deg, er det mulig å få huset arkitekttegnet og skreddersydd etter dine ønsker. Du kan legge til eller flytte vinduer og dører, tilpasse planløsningen og eksteriøret i sin helhet. I tillegg til disse mulighetene kan du enkelt sette ditt personlige preg på huset med tilvalg fra vårt store utvalg av produkter i vår online byggmester.
Den kommunale prosessen

Når det gjelder byggetillatelse, er kommunen lovpålagt å fatte vedtak innen 10 uker etter at alle dokumenter er komplette. Ofte kan det ta opptil 4 uker bare å bestille det nye bygningskartet fra kommunen. Vi pleier å anbefale at du regner med ca. 8-12 uker fra varselet starter. For byggetillatelser er ledetidene lengre, og kommunen har opptil 10 uker på seg til å komme tilbake med et vedtak eller supplerende opplysninger. Det kan variere veldig hvor lang tid det tar å få et startvarsel for en byggetillatelse, alt avhengig av sakens kompleksitet og hvor raskt eller sakte kommunen din behandler sakene sine.

Når du søker om konsesjon, må du i de fleste tilfeller oppgi hvem som skal være kontrollansvarlig for det du planlegger å gjøre. Den kontrollansvarlige hjelper til med å utarbeide kontrollplanen som byggherren deretter skal følge. Kontrolløren skal være en sertifisert sakkyndig som er uavhengig av tiltaket han eller hun kontrollerer. Du finner sertifiserte kontrollansvarlige på Boverkets hjemmeside, www.boverket.se. Det er vanligvis kommunens byggesaksbehandler som avgjør om det er behov for en kontrollør i en sak. Hvis du er usikker, kan du alltid kontakte kommunen for å få råd. Hvis du ønsker at vi skal organisere en kontrollansvarlig for deg, kan vi ordne dette til en kostnad på 13 995 - 24 995 SEK. Kostnaden avhenger av husets størrelse og areal.

Områdene som mer eller mindre dekkes av tomter og bygninger, reguleres vanligvis av en reguleringsplan. Hensikten med planen er å fastsette på forhånd hva som er mulig å bygge i området eller på eiendommen, og hvordan det kan bygges. Planene er juridisk bindende og regulerer dermed hvilke hus som kan bygges på en tomt med retningslinjer for utforming. For å finne ut mer om akkurat din tomt, anbefaler vi at du kontakter kommunen din og hører hva som står i detaljplanen. Detaljplanen angir hvor stort du kan bygge, høyder og avstander osv. Deretter kan vi ta en dialog om prosjektet ditt.

Først når du har fått et endelig vedtak fra kommunen, kan huset tas i bruk. Dette tar normalt opptil 4 uker etter at huset er levert, sluttbefaring er gjennomført og alle papirer er sendt inn til kommunen. Hvis kommunen har krevd en kontrollansvarlig, håndteres sluttmeldingen av denne personen, ellers av den ansvarlige prosjektlederen.

For en byggesøknad er kommunen lovpålagt å fatte vedtak innen 4 uker etter at alle dokumenter er komplett. Ofte kan det ta opptil 4 uker bare å bestille det nye bygningskartet fra kommunen. Vi anbefaler vanligvis at du regner med ca. 8-12 uker fra meldingens start. For byggetillatelser er ledetiden lengre, og kommunen har opptil 10 uker på seg til å komme tilbake med et vedtak eller supplerende opplysninger. Det kan variere veldig hvor lang tid det tar å få et startvarsel for en byggetillatelse, alt avhengig av sakens kompleksitet og hvor raskt eller sakte kommunen din behandler sakene sine.

Kontrakten heves, og vi får kompensasjon for medgått tid. Dette tilsvarer summen av forskuddsbetalingen på 30 000 SEK for en attefallsbolig og 50 000 SEK for en fritidsbolig.

Et nybyggingskart er et dokument som utarbeides i forbindelse med oppføring eller ombygging av bygninger og er en del av grunnlaget for søknad om byggetillatelse. Nybyggkartet danner grunnlag for utarbeidelse av situasjonsplanen. Nybyggingskartet viser eiendommens nøyaktige beliggenhet og dimensjoner, samt annen informasjon som eksisterende bygninger, grenser for byggerett, tilkoblingspunkter for vann og avløp, tilstøtende veier og gater og høyder. Matrikkelkartet utarbeides vanligvis av kommunen, men bygningsmyndigheten er til en viss grad forpliktet til å utarbeide et matrikkelkart mot betaling.
Levering

Prisen på huset inkluderer allerede en kostnad på 15000:- for en kran, noe som vanligvis dekker kostnaden for en standardkran hvis det ikke er behov for ekstra tiltak. Prosjektlederen som selger huset, vil gjøre en innledende vurdering og informere deg om det kan være nødvendig å bruke en større kran. Vi sender alltid ut et spesialisert kranfirma for å gjøre en grundig sjekk og innhente et spesifisert tilbud på det aktuelle kranløftet. Denne kostnaden vil deretter bli presentert og forklart av prosjektlederen under produksjonsmøtet for å sikre full åpenhet.

Ja, våre ferdige husmoduler lastes på en ferge sammen med en tilhenger og en kran som reiser til hver øy. Vi fortsetter med lastebil til øya og løfter huset på plass ved hjelp av mobilkranen. Det er også mulig å levere til øyer uten vei, men som kan nås fra sjøen. Fergen klarer en dybde på 1,5 meter og kommer ofte svært nær øya for å legge til kai. I slike tilfeller følger mobilkranen med fergen og kan løfte opp til 50 meter. Vi kan også levere huset prefabrikkert med helikopter og montere det på stedet. Kostnadene for sjøleveranser varierer en del, avhengig av øyas beliggenhet, om tomten kan nås fra sjøen, omlasting, veiforhold osv. Vanligvis er det likevel en god besparelse sammenlignet med et hus som bygges på stedet.

Vi samarbeider med flere store kranfirmaer som vi sender ut på befaring. Kranfirmaet kommer ut til deg og gjennomgår leveringsruten til deg og hvordan løfteforholdene ser ut på stedet. De ser på hvor de kan ha oppstillingsområdet sitt, hvor langt det er fra midten av kranen til midten av huset som skal løftes, og dette avgjør kranstørrelsen for løftet. Hvis veien er smal og vanskelig tilgjengelig, kan det være nødvendig med en lastebil. Hvis det er mykt underlag på tomten eller transportveien, kan det være nødvendig med kjøreplater. Kranfirmaet ser på helheten og gir oss et spesifisert tilbud.

Ovenfor er det beskrevet hvordan løftemulighetene beregnes og hvordan du får et tilbud på dette. Når det gjelder transport, er transportkostnaden allerede beregnet i kontrakten. På samme måte som med kranen sender vi en forespørsel om befaring til transportøren vår, som kontrollerer og sikrer at leveransen kan skje helt frem til husets grunnmur. Transportøren gjør også en vurdering av om det er behov for en forflytningsbil eller ikke. Oftest gjelder dette skarpe svinger som transportbilen ikke kan håndtere med huset, og da må det foretas en omlasting til en mindre lastebil eller skurvogn.

Vi finner ofte løsninger for å levere husene våre, også til vanskelig tilgjengelige steder. Det kan være leveringsbegrensninger i tilfeller der det er vanskelig tilgjengelige steder for mobilkraner og transport. Dette er vanligvis tilfelle når veiene er svært smale, svingene er skarpe og det noen ganger ikke er tilgang til tomten i det hele tatt. Det kan være nødvendig å tilpasse leveringsmåten eller byggemetoden, og da bygger vi i prefabrikkerte elementer i stedet for i moduler, ettersom prefabrikkerte bygningselementer kan leveres med smalere lastebiler. Men det kan også hende at du må klargjøre tomten mer enn det som er inkludert i pakkene våre, slik at vi kan levere huset. Dette gjennomgås nøye med prosjektlederen din, og vi besøker tomten om nødvendig. Vi har lang erfaring med å levere hus til alle mulige steder i Sverige og i utlandet. I årenes løp har vi blitt satt på prøve i en rekke ulike utfordringer der det meste har latt seg løse, og vi foretrekker å se løsninger fremfor begrensninger. Ikke nøl med å spørre oss hvis du er i tvil om prosjektet ditt, vi løser det meste.

Huset leveres ferdig bygget og transporteres på en lastebil med tilhenger hele veien fra fabrikken, via ferge og frem til tomten din. Huset løftes deretter på plass på fundamentet med en kran.
Tegnepakke

Når kjøpet er gjennomført, vil bestillingen bli sendt til oss, og en prosjektleder vil kontakte deg for å innhente ytterligere informasjon for å kunne gjennomføre bestillingen. Når tegningspakken er ferdigstilt, sendes den til den e-postadressen du har oppgitt, innen 10 virkedager.

Du kan selvfølgelig alltid ombestemme deg. Hvis du ønsker å kjøpe det samme huset som du søkte om byggetillatelse/byggemelding for, er det bare å ta kontakt med prosjektlederen som hjalp deg med tegningspakken, så hjelper han deg videre. Det første trinnet vil være å utarbeide et tilbud på den samme utvendige spesifikasjonen som du har fått byggetillatelse for, og deretter kan du sette ditt eget preg på interiøret og få en pris deretter.

Vi tilbyr tre ulike tegnepakker, så uansett hvilke behov du har, har vi en pakke som passer deg. De tre ulike pakkene med innhold er som følger: Standardpakke: Fasadetegninger. Plantegninger. Loftstegninger. Taktegninger. Seksjonstegninger. konstruksjonsdetaljer Medium pakke: Fasadetegninger. Plantegninger. Loftstegninger. Taktegninger. Seksjonstegninger. konstruksjonsdetaljer situasjonsplan Premium-pakke: Fasadetegninger. Plantegninger. Loftstegninger. Taktegninger. Seksjonstegninger. konstruksjonsdetaljer situasjonsplan energiberegning ventilasjonstegning utkast til inspeksjonsplan  

Hvis kommunen krever at du supplerer noen av tegningene vi har levert til deg, er vår suppleringshåndtering inkludert. Skulle kommunen derimot kreve ett eller flere helt nye dokumenter eller tegninger som ikke er inkludert i tegningspakken, kan du kontakte prosjektlederen din som vil hjelpe deg med å produsere det kommunen krever. Det er en fast kostnad for supplerende dokumenter eller tegninger som ikke opprinnelig var inkludert i pakken du kjøpte.

Du kan raskt og enkelt bestille den valgte tegningspakken via Klarna Checkout og velge mellom å betale hele beløpet direkte eller en 30-dagers faktura.
Andre spørsmål

Vi tilbyr ulike entreprenørpakker der kunden selv kan velge hva som skal inngå i prosjektet for å påvirke prisen. Det finnes også ulike alternativer for ferdigstillelse av huset, der du kan utføre visse oppgaver selv og dermed redusere kostnadene.

Det er noen faktorer som kan påvirke prisen fra kontraktsinngåelsen, og som krever en viss kontroll. Det gjelder f.eks. ledningskostnader, grunnarbeider og byggherrekostnader. Disse kostnadene er f.eks. avgifter som kommunen fastsetter, tilknytningsavgifter, byggetillatelser, anleggskart og kostnader til kvalitetsansvarlig. På produksjonsmøtet er som regel alle kontroller gjennomført, og byggetillatelsen eller byggemeldingen gir informasjon om eventuelle ekstrakostnader som kreves for å bygge huset du har søkt om byggetillatelse/byggemelding for. 

Vi er svært transparente og går gjennom alle mulige tilleggskostnader på kontraktstidspunktet, slik at kundene kan ta høyde for disse i budsjettet. 

Vi har også utviklet en fastprispakke der alt er inkludert for å gi kundene våre ekstra trygghet.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere mulige risikoer for merkostnader for ditt kommende byggeprosjekt.

Med vår betalingsplan kan du føle deg trygg gjennom hele kjøpsprosessen. Vi har strukturert betalingen i fire deler for å gi deg fleksibilitet og gjøre det enklere for deg som kunde.

Du betaler først et depositum 10 dager etter at du har signert kontrakten. Dette gir deg tid til å sette deg inn i kjøpet og forsikre deg om at du har gjort det riktige valget.

Når du har fått startbeskjed fra kommunen og produksjonen av huset ditt er planlagt, betales 50 % av kjøpesummen. Dette er et viktig skritt og et tegn på at alt er i rute og at huset ditt er i ferd med å bli en realitet.

På leveringsdagen må vi ha mottatt 45 % av kjøpesummen. For å unngå eventuelle forsinkelser og ekstra kostnader anbefaler vi at du betaler leveringsfakturaen noen dager før levering. 

Til slutt, etter at du har bestått den endelige inspeksjonen og før du overtar huset, betaler du de siste 5 % av kjøpesummen. Dette er den siste delen av betalingen og markerer at du offisielt eier ditt nye hjem.

For å sikre den økonomiske investeringen din ytterligere, tilbyr vi muligheten til å tegne en forsikring gjennom Garbo. Denne forsikringen dekker de innbetalingene du har gjort før du overtar boligen, noe som gir deg ekstra trygghet og beskyttelse.

Med vår betalingsplan og vår status som en stabil og pålitelig boligleverandør ønsker vi å gi deg den tryggheten du fortjener. Vi er her for å veilede og støtte deg gjennom hele kjøpsprosessen.

Leveringstiden for våre nøkkelferdige hus varierer avhengig av hvilket hus du velger. Nedenfor kan du se gjennomsnittlig leveringstid for våre nøkkelferdige husmodeller:

- Tilfluktsrom: ca. 10-14 uker.

- Andre hjem: ca. 16-24 uker.

- Feriehus: ca. 16-26 uker.

Ettersom leveransen krever komplisert koordinering mellom flere ulike entreprenører, fraktselskaper og kranfirmaer, kan vi ikke garantere en nøyaktig leveringsdato før det nærmer seg leveringstidspunktet. Ved produksjonsstart utarbeider vi en foreløpig leveringsuke, og når leveringsdatoen nærmer seg, kan vi gi mer detaljert informasjon om forventet leveringsuke og -dag.

Hvis det gjøres endringer i standardhusene våre, hvis du bestiller et spesialtilpasset hus eller hvis det legges til ekstrautstyr, kan leveringstiden være lengre enn for standardmodellene våre.

Vi gjør vårt beste for å holde leveringstiden så kort som mulig, men det kan være faktorer utenfor vår kontroll som påvirker leveringstiden. Det kan for eksempel være forsinkelser hos våre underleverandører eller problemer med fraktselskaper. Vi forstår at det kan være frustrerende å ikke få en nøyaktig leveringsdato på forhånd, men vi forsøker alltid å være så åpne som mulig og holde kundene våre oppdatert om eventuelle endringer eller forsinkelser som kan oppstå i løpet av leveringsprosessen.

Utstakingen gjøres før byggingen starter og innebærer at man markerer plasseringen av den nye bygningen på bakken. I forbindelse med utstikkingen markeres også høyden, for eksempel høyden på det ferdige gulvet. For å kontrollere at tiltaket faktisk har havnet på det tiltenkte stedet i plan og høyde, foretas det også en posisjonskontroll når tiltaket er påbegynt eller fullført. Det er alltid byggherren som er ansvarlig for at et tiltak havner på riktig sted, uavhengig av om det kreves byggetillatelse eller melding. Derfor anbefaler vi alltid at du velger å engasjere en landmåler til dette. I noen tilfeller krever kommunen at du har det for å kunne bygge.

Prosjektlederen din kontrollerer forholdene via bilder og videoer som du som kunde har sendt inn. Ved mer komplekse prosjekter eller ved den minste tvil om at grunnarbeidene som er inkludert i kontrakten, ikke er tilstrekkelige, sender vi vår grunnentreprenør på befaring. Han vil undersøke forholdene på tomten, og om nødvendig vil han foreslå tiltak og gi et tilbud på ekstraarbeid.

Med vår betalingsplan kan du føle deg trygg gjennom hele kjøpsprosessen. Vi har strukturert betalingen i fire deler for å gi deg fleksibilitet og gjøre det enklere for deg som kunde. Først betaler du en forskuddsbetaling 10 dager etter at avtalen er signert. Det gir deg tid til å sette deg inn i kjøpet og forsikre deg om at du har gjort det riktige valget. Når kommunen har godkjent søknaden om igangsetting og produksjonen av huset ditt er planlagt, betales 50 % av kjøpesummen før produksjonsstart. Dette er et viktig skritt og markerer at alt er på rett spor og at huset ditt er i ferd med å bli virkelighet. Innen leveringsdagen skal 45 % av den totale kjøpesummen være betalt til oss. For å unngå eventuelle forsinkelsesrenter og ekstra kostnader på grunn av sen betaling, anbefaler vi at du betaler leveringsfakturaen noen dager før levering. Til slutt, etter godkjent sluttbefaring og før du overtar huset, betaler du de siste 5 % av kjøpesummen. Dette er den siste delen av betalingen og markerer at du offisielt er eier av din nye bolig.

Absolutt! Vi kan gi tilbud på det meste innen bygg og anlegg. Kontakt oss, så kan vi utarbeide et tilbud på grunnarbeid sammen med vår grunnentreprenør. Det blir ofte billigere fordi du unngår doble etableringskostnader. Det sparer både penger og tid.

Vi gjør alltid en individuell vurdering basert på tomten din og forholdene der. Generelt anbefaler vi en isolert grunnmur til attefallshus som skal holde en høyde på maks. 4 meter over bakkenivå. Fordelene med en isolert grunnmur er mange. Den isolerer huset bedre, noe som gir et mer behagelig inneklima, spesielt på de kaldere dagene i året. For de som ønsker å bygge hus på fjell, men ikke vil sprenge, fungerer en sokkelfundamentering. Husene våre har et sokkelgulv med en cembrit windstopper-ekstremplate under som beskytter mot vær og vind. Vi kan også plassere husene våre på grunnmursplater i henhold til en ferdig sokkelplan for hvert enkelt hus.

Produksjonen vår foregår i to fabrikker som vi eier selv. Vi har en svensk fabrikk i Borlänge og en fabrikk i Litauen som har vært i drift siden starten. Det betyr at vi har full oversikt over produksjonskjeden vår, som styres av et egenkontrollprogram for å sikre kvaliteten i alle ledd i produksjonen. Alle husene våre bygges i henhold til svenske byggestandarder og forskrifter, slik at du kan føle deg trygg på at huset ditt holder høy standard. Fabrikkene våre har rundt 120 ansatte og en produksjonskapasitet på 25-30 hus i måneden.

Takkonstruksjonen vår tåler en snølast på 2,5 kn/m2. Hvis du ikke vet hvilken sone ditt område har, kan du søke etter området du ønsker å bygge huset i via denne lenken: https://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets-konstruktionsregler-eks/sa-har-anvander-du-eks/karta-med-snolastzoner/. Hvis det er behov for høyere snølastkrav på taket enn det vi har som standard, kan vi enkelt ordne det for deg. Det vil tilkomme en ekstra kostnad for ekstra forsterkning og dimensjonering av taket. Ta gjerne kontakt med en av våre prosjektledere for å få informasjon om eventuelle prisendringer basert på snølastområdet i ditt område.

Ja, prisen kan påvirkes av fraktkostnader, lokale forhold og prisen på byggearbeidene. Hvis du har oppgitt kommunen du skal bygge i på nettstedet, har du allerede fått riktig pris for frakt og bygging. Prisen kan også variere avhengig av hvilken snølastsone området ditt krever.

Ja, du kan få finansiert opptil hele beløpet gjennom vår samarbeidspartner Wasa Kredit. For å få innvilget hele boligkostnaden kreves det to søkere uten betalingsanmerkninger med en årsinntekt på minst 160 000 SEK hver. Du må også ha vært bosatt i Sverige i minst 3 år på vurderingstidspunktet. Hvis du er eneste søker, kan du få innvilget et lån på opptil 400 000 SEK. Vi har også et etablert samarbeid med SEB, som tilbyr både boliglånsrådgivning og byggekreditt. Du som kunde får, fra boligselger, en direkte kontaktvei til SEB og en tilbakemelding innen 24 timer. Kontakt boligselger for mer informasjon og kontaktinformasjon. Du begynner først å betale rentekostnader den dagen du begynner å bruke lånet.

Finner du ikke det du leter etter?

Kontakt oss i dag, så hjelper vi deg med å komme i gang med husprosjektet ditt!

Påskekampanje

Når du bestiller et tilbehørs- eller feriehus i april måned, gir vi 30 % på alle tilvalg i huset!

Jeg ønsker å benytte meg av dette tilbudet (interessetilmeldingen er ikke bindende).

Påskekampanje

Når du bestiller et tilbehørs- eller feriehus i april måned, gir vi 30 % på alle tilvalg i huset!

Jeg ønsker å benytte meg av dette tilbudet (interessetilmeldingen er ikke bindende).