Levering til hjemmet

Dagen er kommet, huset er levert! Tømrerne våre starter dagen med å komme til byggeplassen, presentere seg for deg og forklare dagens agenda. Tømrerne sjekker husets grunnmur en siste gang og tilgjengeligheten for transport og levering. Kranfirmaet etablerer seg før løftet, og ved omlasting skjer dette på et forhåndsvalgt og egnet sted i nærheten av eiendommen. Transporten ankommer byggeplassen og stiller seg opp på anvist sted, hvor det foretas en visuell kontroll av huset. Tømrerne kontrollerer også at løfteutstyret er riktig montert før huset løftes på plass på fundamentet. Deretter gjennomføres en innvendig og utvendig inspeksjon. Det avtales et tidspunkt for sluttkontroll, og deretter starter tømrerne arbeidet med å ferdigstille huset. Når tømrerne er ferdige, gjennomføres sluttbefaringen sammen med deg, og sluttbefaringen signeres og eventuelle punkter som må utbedres, noteres. Tidligst dagen etter, eller vanligvis innen en uke etter at huset er levert, gjør elektrikerne og rørleggerne sine tilkoblinger. Alle egenkontrollene samles inn av prosjektlederen din og overleveres til administratoren for søknaden om endelig godkjenning.

Viktige detaljer å ta hensyn til

  • På overleveringsdagen er det mye som skjer, og mange trinn som skal synkroniseres. Tømrerne våre er fokusert på å løfte huset på plass og ferdigstille det så raskt som mulig. Derfor har de sjelden tid til mer enn en briefing om morgenen, og hvis det blir bestemt at det skal gjennomføres en sluttbefaring på ettermiddagen, gjøres det sammen med den ansvarlige tømreren. Hvis det dukker opp spørsmål og bekymringer i løpet av dagen, er det prosjektlederen du skal kontakte.

Send en interessetilkendegivelse

Vi gjør det enkelt for deg å komme i kontakt med oss. Send oss en interessetilkendegivelse, så kontakter vi deg for å svare på dine spørsmål og bekymringer.

Interessetilkendegivelsen ble ikke sendt! Vennligst prøv igjen eller kontakt oss på: info©husverket.se

Påskekampanje

Når du bestiller et tilbehørs- eller feriehus i april måned, gir vi 30 % på alle tilvalg i huset!

Jeg ønsker å benytte meg av dette tilbudet (interessetilmeldingen er ikke bindende).

Påskekampanje

Når du bestiller et tilbehørs- eller feriehus i april måned, gir vi 30 % på alle tilvalg i huset!

Jeg ønsker å benytte meg av dette tilbudet (interessetilmeldingen er ikke bindende).