Regler for feriehus og villaer

Hvis du tenker på å bygge et nytt hus på eiendommen din, har du som de fleste andre sikkert mange spørsmål. Nedenfor gir vi deg svar på de vanligste spørsmålene som kan være nyttige å vite før du setter i gang med prosjektet.

Hva kan jeg bygge, og hvor stort kan jeg bygge?

 

Områdene som mer eller mindre dekkes av tomter og bygninger, reguleres vanligvis av en reguleringsplan. Hensikten med planen er å fastsette på forhånd hva som er mulig å bygge i området eller på eiendommen, og hvordan det kan bygges. Planene er juridisk bindende og regulerer hvilke hus som kan bygges på en tomt med retningslinjer for utforming. For å finne ut mer om akkurat din tomt, anbefaler vi at du kontakter kommunen din og hører hva som står i detaljplanen. I detaljplanen står det hvilke typer bygninger du har lov til å bygge, hvor stort du har lov til å bygge, høyder og avstander osv. Ofte er det tillatt å bygge både en hovedbygning og en tilleggsbygning/gæstebolig. Det er også ulike regler avhengig av hvor stor del av året du har tenkt å bruke huset ditt, dvs. om det skal brukes som fritidsbolig eller permanent bolig.

 

Hvor langt fra tomtegrensen krever forskriften at et hus skal plasseres?

 

Hovedregelen er at et hus skal bygges minst 4,5 meter fra nabogrensen. Huset kan imidlertid plasseres nærmere grensen hvis du får samtykke fra naboen. Huset kan da plasseres helt ned til en halv meter fra grensen.

Hvis tomtegrensen grenser til kommunal grunn, er det som regel ikke mulig å få en plassering nærmere enn 4,5 meter. Det er også spesielle regler for hvor nær offentlig vei eller jernbane et hus kan bygges, og det ordinære strandvernet gjelder også for denne typen bygninger.

 

Hva gjelder utenfor det regulerte området?

 

Hvis du eier en landbrukseiendom eller en eiendom utenfor et regulert område, er vilkårene for å bygge vanligvis enda bedre, ettersom det ikke er noen regler for hva du kan bygge eller hvor stort du kan bygge.

opprettet:30. august 2023

Bestill et hus i dag og få 60-80 000 pund i ekstrautstyr


Ved kjøp av feriehus eller fritidsbolig i løpet av mai tilbyr vi: Gulvvarme på bad, Design kommode, Speilskap, Dusjvegger, Kvalitets innvendig trepanel fra Norrland til en verdi av ca 60 - 80 000kr avhengig av størrelsen på huset.

Jeg ønsker å benytte meg av dette tilbudet (interessetilmeldingen er ikke bindende).