Regler for tilleggsbygninger

Hvis du, som de fleste andre, vurderer å bygge et attefallshus på tomten din, har du sikkert mange spørsmål. Nedenfor gir vi deg svar på de vanligste spørsmålene som kan være nyttige å vite før du setter i gang med prosjektet.

Hvor stort kan et attefallshus være?

Maksimumsstørrelsen på en tilleggsbygning som oppføres som en tilleggsbolig er 30 kvadratmeter. Med tilleggsbolig menes en type tilleggsbygning som er innredet som en selvstendig bolig. Den kan brukes enten som fritidsbolig eller som permanent bolig.

Et tilbygg som oppføres som en tilleggsbygning, kan ikke være større enn 30 kvadratmeter. Med tilleggsbygning menes at huset for eksempel kan brukes som gjestehus, garasje, carport, bod, badstue eller naust.

Den maksimale høyden fra eksisterende bakkenivå til takryggen kan ikke overstige 4 meter.

 

Trenger du byggetillatelse for å bygge et attefallshus?

Grunntanken bak reglene om attefallshus er å gjøre det enklere å bygge små boliger som kan bidra til å redusere boligmangelen i store deler av landet. Du trenger derfor ikke å søke om byggetillatelse for å bygge et attefallshus, men du må sende inn en byggemelding.

En byggemelding er i utgangspunktet det samme som en søknad om byggetillatelse, men saksbehandlingstiden er noe kortere og kostnadene er lavere. Regelen om midlertidig hus gjør det også mulig å bygge et hus på en tomt som er regulert, uavhengig av hvor mye du har utnyttet byggeretten din.

 

Kan alle grunneiere bygge et attefallshus?

I prinsippet ja, men det finnes noen unntak. Det kreves strandbeskyttelsestillatelse hvis huset skal bygges nærmere enn 100 meter fra strandkanten. I historisk verdifulle områder er det ikke tillatt å bygge attefallshus, verken som komplementærboliger eller komplementærbygg.

I områder som er av nasjonal interesse for totalforsvaret, flyplasser, øvings- og skytefelt kan det ikke bygges attefallshus som er komplementærboliger, men det er mulig å bygge komplementærbygg. Hvis du er usikker på hva som gjelder i ditt område, kan du kontakte bygningsrådet i din kommune.

 

Hvor langt fra tomtegrensen krever reglene at et attefallshus skal plasseres?

Hovedregelen er at et attefallshus skal bygges minst 4,5 meter fra nabogrensen. Huset kan imidlertid plasseres nærmere grensen hvis du får samtykke fra naboen. Da kan huset plasseres helt ned til en halv meter fra grensen.

Hvis tomtegrensen grenser til kommunal grunn, er det som regel ikke mulig å få en plassering nærmere enn 4,5 meter. Det er også spesielle regler for hvor nær offentlig vei eller jernbane et attefallshus kan bygges, og det ordinære strandvernet gjelder også for denne typen bygninger.

 

Hvilken funksjon kan et attefallshus ha?

Et attefallshus kan, i motsetning til en enebolig, også brukes som selvstendig helårsbolig. Det kan selvsagt også brukes som fritidsbolig, gjestehus, garasje, uthus eller bod. Hvis huset skal brukes som helårsbolig, må det være tilgjengelig, noe som innebærer at visse funksjonelle mål må være oppfylt.

opprettet:30. august 2023

Bestill et hus i dag og få 60-80 000 pund i ekstrautstyr


Ved kjøp av feriehus eller fritidsbolig i løpet av mai tilbyr vi: Gulvvarme på bad, Design kommode, Speilskap, Dusjvegger, Kvalitets innvendig trepanel fra Norrland til en verdi av ca 60 - 80 000kr avhengig av størrelsen på huset.

Jeg ønsker å benytte meg av dette tilbudet (interessetilmeldingen er ikke bindende).