År 2015-2017

Selskapet ble dannet i 2015 etter at grunnleggerne mente det var på tide med en endring i boligbransjen. At hele kjeden i et byggeprosjekt kunne videreutvikles og bli mer kundevennlig, og at byggeprosessen kunne effektiviseres, ga opphav til ideer som ikke kunne slippes.

Det ble gjennomført en markedsundersøkelse, og gründernes erfaringer og ideer til forbedringer så ut til å stemme godt overens med det flere hadde opplevd og ønsket løsninger på. Alt tydet på at det var på tide med et paradigmeskifte i boligbransjen.

 

I 2016 ble det besluttet å starte en fabrikk fra bunnen av med fokus på produksjon av nøkkelferdige husmoduler. Det ble gjort innkjøp og inngått avtaler med kjente leverandører og varemerker for å sikre et kvalitetsprodukt som oppfyller alle svenske standarder og forskrifter. Et samarbeid med en tidligere forretningsforbindelse ble innledet, og arbeidet med å bygge en fabrikk i Litauen ble påbegynt. Samtidig ble det rekruttert et fabrikkteam og arkitekter for å håndtere en produksjon på 10 hus i måneden.

 

På dette tidspunktet hadde myndighetene godkjent muligheten for huseiere til å bygge attefallshus på tomten sin. Det ble utviklet en samling nøkkelferdige attefallshus og en nettside med mulighet for kundene til å bygge huset sitt direkte på nettsiden.

 

I 2017 ble nettstedet lansert i februar, noe som gjorde det mulig å selge og bygge nøkkelferdige attefallshus direkte via nettstedet. I tillegg ble det tilbudt en komplett pakke med totalentreprise, inkludert hjelp med den kommunale byggesaksbehandlingen i hele Sverige.

 

Markedet reagerte positivt på vårt "alt i en pakke"-tilbud, og etter at salget av nøkkelferdige hus startet, økte salget gradvis måned for måned.

Parallelt ble all produksjonsflyt i fabrikken og organisasjonen strømlinjeformet for å fungere så effektivt som mulig.

 

Selskapet lyktes med god margin i å nå målet om over 100 solgte boliger i 2017. Dette ble gjort med i utgangspunktet ganske begrensede menneskelige ressurser, som håndterte alt fra byggemelding/byggeløyveprosesser, koordinering av byggearbeider og leveranser til markedsføring i egen regi.

 

I løpet av regnskapsåret ble selskapets organisasjon gradvis styrket for å møte den økte etterspørselen. Selskapet har lykkes i å rekruttere flere kompetente medarbeidere med over 20 års erfaring innen bransjens ulike nøkkelområder.

 

Etter mindre enn ett år ble det besluttet å flytte inn i større og mer moderne fabrikklokaler for å kunne håndtere en større produksjon de kommende årene.

Den økte produksjonskapasiteten skaper muligheter til ikke bare å levere hus til privatpersoner, men også til å selge hus til bedrifter i større volum.

Selskapet har også utviklet mer enn 20 nye husmodeller, som til slutt vil gi kundene rundt 50 forskjellige hus å velge mellom.

 

I 2017 var boligsalget fokusert på det svenske markedet, noe som bidro til gode erfaringer og nettverksbygging.

Dette gir selskapet erfaring med offentlige prosesser i over 45 kommuner rundt om i landet.

 

I løpet av det siste året har selskapet blitt omtalt i media ved flere anledninger. Hovedinteressen har vært rettet mot selskapets nøkkelferdige boligløsninger generelt. Representanter for selskapet har blitt bedt om å delta i intervjuer, reportasjer og TV-programmer, blant annet med den svenske boligministeren. Selskapet har også blitt nominert til priser i en rekke ulike konkurranser, blant annet som årets oppstartsbedrift. På slutten av året starter rekrutteringen av flere medarbeidere i alle ledd for å håndtere fremtidige byggeprosjekter og leveranser i 2018.

 

opprettet:29. august 2023

Påskekampanje

Når du bestiller et tilbehørs- eller feriehus i april måned, gir vi 30 % på alle tilvalg i huset!

Jeg ønsker å benytte meg av dette tilbudet (interessetilmeldingen er ikke bindende).

Påskekampanje

Når du bestiller et tilbehørs- eller feriehus i april måned, gir vi 30 % på alle tilvalg i huset!

Jeg ønsker å benytte meg av dette tilbudet (interessetilmeldingen er ikke bindende).