Mer plass på land til den store familien?

Er det ikke vanskelig å flytte fra noe man er glad i fordi familien har vokst eller behovene har endret seg? En løsning på dette er det byggetillatelsesfrie attefallshuset, som er tilgjengelig for alle grunneiere....

Er det ikke vanskelig å flytte fra noe man er glad i fordi familien har vokst eller behovene har endret seg? En løsning på dette er attefallshus uten byggetillatelse, som alle tomteeiere med en eksisterende bygning kan plassere på tomten sin. Hvis du bare har en tomt uten hus, kan du også plassere et attefallshus der, men da kreves det byggetillatelse. Ta kontakt med oss i Husverket, så forteller vi mer om hvilke muligheter og alternativer du har for akkurat din tomt, familie og situasjon.

opprettet:28. desember 2019

Påskekampanje

Når du bestiller et tilbehørs- eller feriehus i april måned, gir vi 30 % på alle tilvalg i huset!

Jeg ønsker å benytte meg av dette tilbudet (interessetilmeldingen er ikke bindende).

Påskekampanje

Når du bestiller et tilbehørs- eller feriehus i april måned, gir vi 30 % på alle tilvalg i huset!

Jeg ønsker å benytte meg av dette tilbudet (interessetilmeldingen er ikke bindende).