Energiberegning

En energiberegning er nøkkelen til å skape energieffektive og miljøvennlige bygninger. Nøyaktige beregninger og planlegging er avgjørende for å oppfylle kravene i byggeforskriftene og minimere miljøpåvirkningen. Vi kan hjelpe deg med å navigere i de komplekse kravene og sikre at bygget ditt er i samsvar med gjeldende forskrifter.

Hva er energiberegning?

Energiberegning for bygninger er en metode som brukes til å vurdere og optimalisere energibruken i boliger og næringsbygg. Energiberegning er en viktig faktor i prosjekteringen av bygninger som oppfyller svenske byggeforskrifter og samtidig minimerer energiforbruket og miljøpåvirkningen. Energiberegninger omfatter alt fra beregning av oppvarming og kjøling til belysningssystemers effektivitet og ventilasjonssystemers ytelse.

 

Hva er kravene i BBR?

Våre energiberegninger er en viktig del av byggeprosessen for å sikre at du oppfyller de svenske byggeforskriftene (BBR). Når du søker om byggetillatelse, er det ofte et krav fra kommunen at du legger frem en energiberegning som viser at det fremtidige huset ditt oppfyller de relevante forskriftene. Vi hjelper deg med å utarbeide disse beregningene i henhold til Boverkets forskrifter og generelle råd om beregning av bygningens energiforbruk ved normal bruk og i et normalår, BEN.

Våre beregninger fokuserer på de sentrale aspektene som kommunen normalt vurderer for å sikre at BBR-kravene oppfylles.

  • Spesifikk energibruk
  • Effektbehov, inkludert valg av varmepumpe eller annen oppvarmingskilde
  • U-middelverdi
  • Energiforbruk til kjølebehov, avhengig av energikilde og type kjøling
  • Mulig tilførsel fra solvarme- eller solceller
opprettet:29. august 2023

Bestill et hus i dag og få 60-80 000 pund i ekstrautstyr


Ved kjøp av feriehus eller fritidsbolig i løpet av mai tilbyr vi: Gulvvarme på bad, Design kommode, Speilskap, Dusjvegger, Kvalitets innvendig trepanel fra Norrland til en verdi av ca 60 - 80 000kr avhengig av størrelsen på huset.

Jeg ønsker å benytte meg av dette tilbudet (interessetilmeldingen er ikke bindende).