Byggetillatelser

Når prosjektlederen din har mottatt alle tegningene fra arkitektene våre, blir mappen samlet og sendt til den byggesaksbehandleren du har valgt hos oss. Byggesaksbehandleren koordinerer og bestiller en oppmåling av huset på tomten din basert på plasseringsskissen som du tidligere har laget sammen med den selgende prosjektlederen. Dette er for å sikre at plasseringen av terrenglinjer og høyder er korrekte og at de er tegnet inn på tegningene. Til slutt samler saksbehandleren alle dokumenter og tegninger som kommunen krever, og driver prosessen med byggemelding eller byggetillatelse.

 

Saksbehandleren håndterer all dialog med kommunen og returnerer til kommunen for eventuell supplerende informasjon. I løpet av denne tiden har du som kunde direkte kontakt med saksbehandleren hvis det oppstår spørsmål, og saksbehandleren vil kontakte deg ved behov.

Viktige detaljer å ta hensyn til

  • På dette stadiet i prosessen er det mange tegninger som må bekreftes av deg for å sikre at du godkjenner endelig plassering, høyder osv. Dette kan virke litt formelt, men vi vil helst ha en bekreftelse en gang for mye for å unngå at noe ikke blir som du hadde tenkt deg.

Send en interessetilkendegivelse

Vi gjør det enkelt for deg å komme i kontakt med oss. Send oss en interessetilkendegivelse, så kontakter vi deg for å svare på dine spørsmål og bekymringer.

Interessetilkendegivelsen ble ikke sendt! Vennligst prøv igjen eller kontakt oss på: info©husverket.se

Påskekampanje

Når du bestiller et tilbehørs- eller feriehus i april måned, gir vi 30 % på alle tilvalg i huset!

Jeg ønsker å benytte meg av dette tilbudet (interessetilmeldingen er ikke bindende).

Påskekampanje

Når du bestiller et tilbehørs- eller feriehus i april måned, gir vi 30 % på alle tilvalg i huset!

Jeg ønsker å benytte meg av dette tilbudet (interessetilmeldingen er ikke bindende).