Leier du ut bobilen eller fritidsboligen din?

Ønsker du en ekstra inntekt hver måned? Da er et attefallshus på tomten din det perfekte alternativet.

Uansett hvor du bor i Sverige, finnes det som regel gode muligheter til å tjene litt ekstra penger ved å leie ut attefallshuset ditt. I de fleste tilfeller kan du få leieinntekter på mellom 6 000 og 15 000 SEK i måneden hvis du leier ut attefallshuset ditt hele året. Leier du ut ukentlig, for eksempel via Airbnb, kan inntektene bli enda høyere. Hvis du eier et fritidshus, hvorfor ikke leie det ut de ukene du ikke bruker det?

 

For å kunne leie ut et attefallshus som helårsbolig, må huset være klassifisert som en komplementærbolig. Hvis attefallshuset er en komplementærbolig, men tilrettelagt som fritidsbolig (ikke krav om tilgjengelig boenhet), kan attefallshuset leies ut maksimalt 3 måneder i året, for eksempel via Airbnb.

 

Fradrag og skatt
Du kan trekke fra 20 % av de årlige leieinntektene som faste kostnader. I tillegg kan du gjøre et sjablongmessig fradrag på 40 000 SEK. Du må da betale 30 % skatt (kapitalinntekt) på det resterende beløpet, noe som gjøres i forbindelse med selvangivelsen. I praksis betyr det at hvis husleien ikke overstiger 50 000 SEK i året, slipper du å betale skatt.

 

Eksempel på beregning
Husleie: 10 000 SEK/måned.
Årlig inntekt: 10 000 x 12 = 120 000 SEK.
For småhus kan du trekke fra 20 % av leieinntekten. 120 000 x 0,2 = 24 000 SEK.

Sjablongmessig fradrag: 40 000 kr.
120 000 - 24 000 - 40 000 = 56 000 KR.
Inntekter som overstiger fradragene skal inntektsføres og rapporteres som kapitalinntekt i skattemeldingen. Skatten er 30 prosent av overskuddet. 56 000 x 0,3 = 16 800 SEK.
Årlig inntekt: 120 000 - 16 800 = 103 200 SEK.
Månedlig inntekt etter skattetrekk: 8 600 SEK/måned.

Sjekk alltid gjeldende regler med skattemyndighetene.

 

Momspliktige aktiviteter

Du kan bli pålagt å registrere deg og betale MVA når du leier ut boligen din midlertidig til ulike leietakere på samme måte som ved hotelldrift. For eksempel hvis du leier ut via Airbnb. I dette tilfellet er momssatsen 12 %.

 

Du driver momspliktig virksomhet hvis du svarer ja på alle de følgende spørsmålene:
- Leier du ut en eller flere møblerte boliger i Sverige i eget navn, dvs. at du er utleier?
- Leier du ut boligen i maksimalt fire måneder til hver enkelt leietaker (midlertidig innkvartering)?
- Markedsfører du utleien til dags- eller ukespris, eller tilbyr du tjenester som rengjøring, skifte av sengetøy og andre gjestetjenester?
- Har boligen vært utleid i til sammen mer enn 16 uker, dvs. minst 113 dager, og utgjør den samlede leien for boligen mer enn SEK 50 000 ekskl. mva. (SEK 62 500 inkl. mva.) i løpet av skatteåret?

 

Sjekk alltid gjeldende regler med skattemyndighetene.

opprettet:30. august 2023

Påskekampanje

Når du bestiller et tilbehørs- eller feriehus i april måned, gir vi 30 % på alle tilvalg i huset!

Jeg ønsker å benytte meg av dette tilbudet (interessetilmeldingen er ikke bindende).

Påskekampanje

Når du bestiller et tilbehørs- eller feriehus i april måned, gir vi 30 % på alle tilvalg i huset!

Jeg ønsker å benytte meg av dette tilbudet (interessetilmeldingen er ikke bindende).