År 2022

Det høres ut som om Husverket har hatt et vellykket år i 2022 til tross for utfordringene i byggebransjen. Sterk vekst, oppstart av en ny husfabrikk og utnevnelsen til Årets Gasellebedrift for andre år på rad er imponerende prestasjoner. Rekrutteringen av flere prosjekt- og arbeidsledere viser at selskapet satser aktivt på å styre og lede stadig mer komplekse byggeprosjekter. Å være en gasellebedrift betyr som regel at bedriften har høy og stabil vekst og oppfyller andre kriterier som lønnsomhet. Utmerkelsen er ofte et tegn på at bedriften er veldrevet og har gode fremtidsutsikter. Oppstart av en ny husfabrikk er også et viktig skritt og kan indikere en økning i produksjonskapasiteten og evnen til å møte en økende etterspørsel etter husbygging. Oppsummert ser Husverket ut til å ha taklet utfordringene i byggebransjen i løpet av året og posisjonert seg for fortsatt vekst og suksess i fremtiden.

Året som helhet var i stor grad preget av Russlands invasjon i Ukraina, noe som fikk store konsekvenser for hele bygg- og anleggssektoren. Som følge av dette så vi ekstremt store økninger i råvare-, drivstoff- og strømprisene. Dette har igjen ført til at produksjonskostnadene for nøkkelferdige hus har økt betydelig.

 

På grunn av økt inflasjon og høyere renter gikk antall interessetilkendegivelser ned med rundt 25 % på slutten av året. Omstillingstiden fra innlevering av en interessetilkendegivelse til avtaleinngåelse har også blitt påvirket av at kundenes beslutningsprosess og sikring av finansieringsløsninger har tatt lengre tid enn tidligere.

 

Til tross for tidligere utfordringer har Husverket opplevd en sterk og fortsatt god vekst. Omsetningen har økt med 35 % og driftsresultatet med hele 56 % sammenlignet med året før.

 

Vi tror at den økte veksten først og fremst skyldes den sterke posisjonen Husverket har i markedet, ikke minst gjennom visninger på nettet når man søker etter attefall og fritidsboliger. At vi kan vise til finansiell stabilitet og trygghet er nok også en sterkt medvirkende årsak til at kundene velger oss fremfor andre leverandører som ikke kan tilby den samme tryggheten.

 

For å kunne håndtere stadig flere og mer komplekse byggeprosjekter har arbeidsstyrken blitt styrket innen prosjekt- og arbeidsledelse, og det nye forretningssystemet og andre digitale prosesser er nå implementert i hele virksomheten. Dette sikrer at ingen detaljer blir oversett under prosjektering, myndighetsbehandling, bygging og ferdigstillelse. Husverket vil fortsette å utvikle og forbedre systemet i 2023 for å øke kundetilfredsheten ytterligere.

 

I løpet av året ble Husverket også kåret til gasellebedrift av Dagens Industri, og ledelsen ble nominert til prisen Stockholm Entrepreneur of the Year.

 

Den svenske husfabrikken i Borlänge ble etablert i mars 2022 med totalt 15 ansatte. Det har vært stort fokus på kvalitetssikring og effektivisering av ordreproduksjonen i fabrikken. Gjennom søsterselskapet ser Husverket et stort utviklingspotensial der prefabrikkerte leilighetsbygg og smart emballasje kan åpne for ytterligere muligheter og nye forretningsområder. Det er innledet samarbeid med boligutviklere i og utenfor Sverige, og vi har begynt en geografisk spredning av virksomheten til resten av Norden.

 

 

 

Stern Bostad, som er vårt tredje søsterselskap, ble etablert i 2022 og skal primært drive sin virksomhet ved å utnytte egne boligprosjekter i form av borettslag. I andre halvår ble det kjøpt en rekke delbare tomter i Haninge og dannet en BRF med til sammen 18 boliger. Boligene er arkitekttegnede, moderne tomannsboliger og attefallshus med kjeller. De fleste boligene ble solgt i 2022, og boligene er planlagt innflyttingsklare i 2. kvartal 2024.

 

 

opprettet:29. august 2023

Påskekampanje

Når du bestiller et tilbehørs- eller feriehus i april måned, gir vi 30 % på alle tilvalg i huset!

Jeg ønsker å benytte meg av dette tilbudet (interessetilmeldingen er ikke bindende).

Påskekampanje

Når du bestiller et tilbehørs- eller feriehus i april måned, gir vi 30 % på alle tilvalg i huset!

Jeg ønsker å benytte meg av dette tilbudet (interessetilmeldingen er ikke bindende).