Personvernpolicy og informasjonskapsler

Personvernforordningen og vår behandling av personopplysninger. Personvernforordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), er en ny EU-felles forordning som trådte i kraft i hele EU fra og med 25. mai 2018. GDPR erstatter den svenske Personuppgiftslagen (PuL) og er utformet for å styrke den enkeltes rettigheter. Husverket AB er behandlingsansvarlig for personopplysninger som gis i forbindelse med oppfyllelse av den avtalte forpliktelsen. Slike personopplysninger kan bli supplert med informasjon fra eksterne kilder samt fra private og offentlige registre. Personopplysninger kan også bli overført til Husverket av innleide underleverandører for å oppfylle avtalen. Personopplysningene kan videre danne grunnlag for Husverkets markeds- og kundeanalyser, forretnings- og metodeutvikling samt for statistikk og risikohåndtering. Personopplysninger kan også bli brukt til markedsføringsformål, blant annet i sosiale medier og på nettsider i både tekst, bilder og videomateriale. Husverket overfører ikke dine personopplysninger til andre for markedsføringsformål. Husverket behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, som for eksempel personvernforordningen (EU 2016/679). Personopplysninger lagres ikke lenger enn nødvendig.