Leveransbeskrivning

Utgåva: 2023.11

Version 2023.11
Husverket AB
5590003-4426
Munkforsplan 37, 123 47 Farsta
info@husverket.se
www.husverket.se

Leveransbeskrivning

Utgåva: 2023.11

Vad ingår vid köp av ritningar ?

Ritningspaket Medium.

16 995 kr

Ritningar/handingar som ingår

Fasader.

Planlösning.

Eventuell Loftritning.

Takritning

Sektion kortsida.

Sektion långsida.

Detaljritning konstruktion.

Framtagande av situationsplan med Husverkets handläggare

(med förbehåll av leveranstid, här ska en nybyggnadskarta beställas för att situationsplanen ska kunna upprättas.)

Leveransbestämmelser

Steg 1:

Klicka dig fram till rätt hus & planlösning och köp ritningspaket 1 eller 2 direkt via hemsidan.

Steg 2:

Vid köptillfället ges du möjligheten att välja hur du vill att vi skickar ritningspaketet till dig.

Ritningspaket levererade i PDF till epost = 0kr/ink moms

Ritningspaket utskrivna i A3 papper skickat med brevpost = 499kr/ink moms.

(leveranstid kan inte garanteras spårbar leverans)

Steg 3:

När köpet är genomfört får du ett beställningsnummer. Spara detta och invänta leverans av ritningarna. Hör du inget inom 5 arbetsdagar kan du ha uppgett fel mailadress eller glömt att kolla i skräpposten. Vid frågor om din beställning ange detta beställningsnummer. Alla frågor hänvisas till ritningar@husverket.se & till 08–384380 knappval ”1”.

Steg 4:

Ritningspaketet levereras via post eller mejlas ut av din handläggare på Husverket. Där efter har vi genomfört en fullständig leverans. Efter denna leverans kan du direkt använda dessa handlingar till en ansökan för ett bygglov / bygganmälan. Tänk på att din kommun avgör vilka handlingar och blanketter som måste fyllas i för att du ska ha en komplett ansökan. Vi rekommenderar att du pratar med din kommun innan du skickar in en ansökan för att få en effektiv process och se till att du inte missar något.

*Har du beställt ritningspaket 2: Du behöver skicka en nybyggnadskarta samt skiss enligt Husverkets direktiv för husplacering till din handläggare på Husverket. Därefter kommer du att få en färdig situationsplan skickad inom kort. Kund ansvarar för att marknivåerna på karta stämmer överens med verkligheten.

 

 

Ritningsgaranti

Vi garanterar kompletta handlingar enligt ritningspaketets specifikation. Kräver kommunhandläggaren in en komplettering i form av ritningsfel på någon av handlingarna vi levererat, så står Husverket för att komplettera ritningspaketet och leverera nya handlingar till dig inom 5 arbetsdagar.

Leveransen på 5 arbetsdagar gäller mellan varje kompletteringstillfälle. För att påkalla detta krav skall kommunhandläggaren utrycka sin kompletteringsbegäran skriftligen. Detta ska köparen alltid tillhandhålla handläggaren på Husverket för att krav skall gälla. Vid högtryck samt högtider kan leveranstiden för ritningar och kompletteringar förlängas.

Betalningsplan

Vi erbjuder betalning med Swish och Klarna.

Klarna check-out erbjuder både avbetalning och direktbetalning.

Avbetalning erbjuds via Klarna

Swish erbjuds endast genom direktbetalning.

Försäljningsvillkor

Ritningspaketen som erbjuds innehåller enbart arkitektritningar och är inte konstruktionsritningar vilket betyder att Husverket inte tar något ansvar. Byggherren står för husets hållfasthet, brandskyddskrav & övriga dimensionskrav.

Ritningar

Som utgångsstandard gäller standardritning och denna leveransbeskrivning. Möbler så som garderober, soffa, matbord, tv och liknande vilket inte är gråskrafferade på ritning räknas normalt inte som fast inredning.

Vissa hus kan behöva modifieras och/eller kompletteras för att klara energikrav, snölastkrav eller brandkrav beroende av ansökningsform, utförande och geografisk placering.

Exempel på ritningar/handlingar som inte ingår

 • Fasadritningar med korrekta marklinjer. (finns som tillval i ritningspaket 2)
 • Material & kulörbeskrivning
 • Grundritning & grundbeskrivning
 • Snölastberäkning
 • Kontrollplan
 • Ventilationsritning
 • EL-ritning
 • Situationsplan (ingår i ritningspaket 2)
 • Energiberäkning
 • Fuktskyddsbeskrivning
 • Köksritning (Finns som tillval)

Övrigt

Mindre riktningsändringar kan utföras mot en kostnad på 10 000kr. Exempel på dessa ändringar kan vara tillägg/borttagning av fönster, ändra placering av fönster och ändra taklutning.

Vid ritningsändringar tar det ytterligare 14 arbetsdagar förutom ordinarie leverans innan ritningspaketet är klart. Vill du utföra större ändringar kostar det extra och kan ta längre tid. Kontakta oss för mer information.

ändringar i ritningspaket efter fullständig leverans debiteras kund 5.000kr/ ink moms i fast pris för riktningsändringar per tillfälle och ändring.

Ritningarna får inte säljas till tredje part eller spridas, användas mer än till för själva kommunansökan. Vid överträdelse har Husverket rätt till ett vite om 2 prisbasbelopp.