90.2V.PLAN1

Fritidshus - 2-serie

Fritidshus

90.2V.PLAN1

90 kvm
4
10m x 4m x 7m

Ett smakfullt och modernt designat fritidshus som erbjuder stora panoramafönster och en optimerad planlösning. Huset passar utmärkt i skidbacken eller varför inte på en klippavsats i skärgården.

Huset byggs i två nyckelfärdiga husmoduler i en varm och torr fabrik. För att sedan fraktas till slutdestination och lyfts därefter på plats. Detta fritidshus passar den arkitektur och design intresserade som söker det där lilla extra. Husserien passar även för bostadsutvecklare då modulerna utan problem kan anpassas till parhus och kedjehus för brfer.

Huset går att anpassa både exteriört med olika fönsterlösningar, inbyggda terrasser samt möjlighet till carport eller ett förråd under den övre terrassen.

Planlösningen på första plan inkluderar en hall med gott om förvaring, badrum med bastu samt en öppen planlösning mellan kök och vardagsrum med panoramautsikt genom stora öppningsbara fönsterpartier. Plan två kan anpassas med upp till fyra sovrum och en mindre toalett. I master bedroom kan ni vakna upp och njuta av en makalös utsikt.

Huset med det lilla extra med inbyggda terrasser och öppet upp till nock på plan två vilket ger en härlig känsla av rymd.

Produktion: 20-24 veckor
Leverans: 2-3 dagar
Klimatskal

1 360 900 kr

Priset avser utvändigt färdigt isolerad konstruktion inkl. leverans och montering. Läs mer under leveransbeskrivning.

Nyckelfärdig modul

2 000 900 kr

Priset avser utvändigt färdigt isolerad konstruktion inkl. leverans och montering. Läs mer under leveransbeskrivning.

Komplementbostad
Komplementbyggnad
Verkligheten kan förändras mot alla dessa arkitektoniska bilder

Fritidshus

90.2V.PLAN1

Planlösningsalternativ 1

Fritidshus

90.2V.PLAN1

Planlösningsalternativ 2

Fritidshus

90.2V.PLAN1

Planlösningsalternativ 3

Fritidshus

90.2V.PLAN1

Planlösningsalternativ 4

Leveransbeskrivning

Utgåva: 2023.09 (Bilaga )

60-100m² Nyckelfärdigt

Version 2023.09
Husverket AB
5590003-4426
Munkforsplan 37, 123 47 Farsta
info@husverket.se
www.husverket.se

Leveransbeskrivning

Utgåva: 2023.09 (Bilaga )

Leveransinformation

Leveransbestämmelser

Efter tecknat avtal väljer ni själva om huset skall byggas parallellt med kommunprocessen eller efter att startbesked har erhållits. Produktionstiden för ett hus är mellan 20–34 veckor från produktionsorder och ca fyra veckor för färdigställande efter leverans.

Huset levereras normalt på en till tre dagar efter att huset lämnar fabriken, oavsett vart i landet huset ska levereras. Huset har plastfilm som transportskydd, detta tas bort före montering.

Framkomlighet

Beställaren svarar alltid för att framkomlig bilväg finns tillgänglig fram till husgrunden. Vägen ska vara körbar för mobilkran och extra bred (4,5 m) lastbil utan tvångsstyrd bakaxel och släp (24 m) eller en trailer och 12 tons axeltryck.

Lyftkran & transport ingår

Kund ombesörjer plats om 9×10 m anvisad för lyftkran om tillvalsbeställning uteblir. Leverantören svarar för kostnader avseende ett standardlyft med lyftkran (50–55 ton) för att lossa Huset på Byggplatsen till ett värde av 15 000 kr inklusive moms. Lyftkranskontroll ingår i priset. I det fall att byggplatsen är svåråtkomlig, att kranföretaget bedömer att en större lyftkran krävs, en omlastning måste ske eller vid hinder som kräver särskilt tillstånd kan ytterligare kostnader tillkomma.

Huset är försäkrat genom Husverket från att huset lämnar fabriken till att huset lyfts på den förberedda grunden.

Transport av hus ingår alltid från fabrik till Nynäshamn alternativt Karlshamn. Ytterligare transportkostnader till leveransadress kan tillkomma beroende på vilken kommun som huset ska levereras till. Kostnader som uppstår pga. att åtgärder enligt ovan inte utförts faktureras extra, se allmänna villkor för mer detaljerad information.

Städning & sophantering

I alla våra hus ingår grovstädning. Finstädning kommer behövas efter slutleverans. Sophantering ombesörjes av kund.

Betalning

Betalningsplan

Vi har alltid en fast betalningsplan med fyra olika betalningstillfällen.

Handpenning: – 50 000 kr erläggs senast 10 dagar efter avtalsskrivning.
Startbesked – 50% av köpeskilling erläggs vid startbesked från kommunen innan produktionsstart sker.
Leverans – 45% av köpeskilling erläggs senast den dagen huset transporteras till tomtgräns innan lyft av modul/moduler sker på grund.
Slutkontroll – 5% av köpeskillingen erläggs efter godkänd slutkontroll, före tillträde.

Försäljningsvillkor

Som utgångsläge gäller standardritning och denna leveransbeskrivning. Möbler som garderober, soffa, matbord, tv och liknande ingår inte i leveransen om inget annat anges i köpeavtalet.
Avtalat pris gäller om produktion påbörjas inom 8 månader från köpeavtalets undertecknande. Påbörjas produktion efter denna tid kan prisjustering behövas göras enligt ny prislista, dock max 6% av köpeskillingen. Vid större påverkan har köpare och leverantör rätt att frånträda avtalet. Kund kan komma att debiteras för redan utförda arbeten och omkostnader som leverantör har haft i samband med husköpet.

Parterna accepterar att godta den värdering av eventuellt kvarvarande arbeten som görs vid slutkontrollen samt följa de allmänna villkorens krav & riktlinjer.

Garantier/Trygghet

Garanti

Samtliga hus och entreprenader innehar 2 års garanti. Nybyggnadsförsäkring kan tecknas mot tillägg och gäller då i 10 år. Vid projektavslut lämnas garantibevis tillsammans med skötselanvisningar som ligger till grund för gällande garantitider. Reklamationer regleras enligt konsumentköplagen.

Slutkontroll

Efter att huset har levererats genomförs alltid en slutkontroll.

Försäkringar

Ansvarsförsäkring ingår.

Ansökningshandlingar

Kommunhantering

Vi besitter stor erfarenhet vid kontakt med kommuner och myndigheter. För att säkerställa att allt går smidigt till och för att underlätta processen avseende bygglov/bygganmälan hanterar vi all kommunikation med kommunen och eventuella myndigheter. Detta är obligatoriskt vid köp av hus och ingår i vårt Entreprenadpaket. Om ett Entreprenadpaket inte tecknas tillkommer kostnad om 29 995:- – 34 995:- sek kr. Vi erbjuder även sakkunniga vid särskilda krav från kommunen.

Ritningar

Vissa hus kan behöva modifieras och/eller kompletteras för att klara energikrav beroende på utförande och geografisk placering. Det kan exempelvis krävas tilläggsisolering, annan typ av husgrund, uppvärmningssystem etc. Det kan även krävas en ny energiberäkning beroende på vart huset skall byggas samt nyttjandet. Energiberäkning krävs ej för hus avsedd att ha en lägre energianvändning än 25% av en helårsförbrukning.

Vi hjälper er med huvudritning, bygglovsritningar samt teknisk beskrivning för bygganmälan/bygglov. När startbesked mottages producerar vi tillverkningsritningar/detaljerade konstruktionshandlingar. Har du en anpassad modell färdigställs ritningar för el, vatten-, avlopp-, värme-, och ventilationsinstallationer innan produktion.

Vid uppförande av markarbeten och grund av byggherren tillhandahåller vi ritningar som avser grundens yttermått och mått för tekniska detaljer. Tänk på att grunden skall dimensioneras för orten gällande bestämmelser innan grundläggning (projektering ingår normalt från grundmaterialsleverantör). Projektering och ritningar för markplanering ingår ej.

Ritningar/handlingar som ingår vid köp av kommunhantering & hus (Gäller endast kataloghus)

(beroende av krav från kommun)

 • Planritningar
 • Fasadritningar
 • Badrumsritning
 • Köksritning
 • Sektionsritningar
 • Detaljritningar
 • Installationsritning
 • Ventilationsritning
 • EL-ritning
 • Grundritning för normala markförhållanden (enbart vid köp av Entreprenadpaket)
 • Situationsplan
 • Energiberäkning (Gäller ej anpassade projekt)
 • Fuktskyddsbeskrivning
 • Brandskyddsutlåtande konstruktion
 • Luftflödesprotokoll
 • Material & kulörbeskrivning
 • Grundbeskrivning
 • Snölastberäkning (Gäller ej anpassade projekt)
 • Kontrollplansmall

Ritningar/handlingar som inte ingår

 • Geoteknisk undersökning/Permabilitetstest (Kan krävas vid krav från kommun eller om marken markens hållfastighet inte är tillräcklig)
 • Täthetsprovning (Finns som tillval)
 • Brandskyddsutlåtande för placering av hus (Finns som tillval)
 • Avloppsansökan (Finns som tillval)
 • Strandskyddsansökan (Finns som tillval)
 • Marklov (Finns som tillval)
 • Nyanmälan El anslutning & VVS anslutning (Hanteras av byggherre)

Övrigt

Uppritning av beställarens egna husmodel eller anpassningar av huspärm för specialanpassade hus faktureras med 990 kr/tim. Om Kunden efter inskickad Anmälan/Ansökan till kommunen önskar göra ändringar i denna förbehåller sig Leverantören rätt att debitera en timkostnad om 1000 kr/h (inkl. moms) för tillkommande arbete. Om kommunen däremot kräver ändringar debiteras Kunden inget extra för Leverantörens arbete.

Standard & konstruktion

Alla våra hus levereras i ett nyckelfärdigt utförande både invändigt och utvändigt. Huset kommer i nyckelfärdiga moduler där vissa större modeller kan komma i två eller flera moduler.

Utvändig målning

Alla hus kommer färdigmålade med en ekologisk vattenresistent vit akrylatfärg. Utvändiga paneler är grundmålade en gång och överstrukna två omgångar. Valfri färgkod finns som tillval i både akrylatfärg & slam/linoljebaserad färg.

Olika typer av klimat kan ge upphov till påväxt på trä och träbaserade material. Detsamma gäller för andra typer av material, framförallt i kombination med nedsmutsning. Detta kan ske på husets utvändiga delar och i uteluftsventilerade utrymmen. Att avlägsna påväxten ingår i husets normala underhåll. Husverket förbehåller sig rätten till ändringar av konstruktions- och leveransutförande.

Takbeklädnad

Falsat plåttak ingår för modeller med 7 graders taklutning eller större. Modeller med två graders taklutning ingår papptak/bitumen. Som tillval finns även ytbehandlade betongtakpannor, detta funkar för hus med större taklutning än 14 grader.

Takavvattning

Hängrännor och stuprör i plåt.

Tak

Takbeklädnad i plåt, Bärläkt 25x100mm, Ströläkt 28x45mm (Luftspalt), Tyvek vindskyddsduk, Takstolar 45x195mm cc400 / Knauf mineralullsisolering 195mm, Ångspärr, Spikläkt 28x45mm cc300, Putsad slatspont 15x118mm

Takdimensionering/snölaster

Husens bärande delar är dimensionerade för snözon 2,5 kN/m2. Hus för snözon 3–5,5 kan erbjudas mot pristillägg.

Plåt

Vindskiveplåt, takfotsplåt, fönsterbleck, överbleck i vit, svart och grå ingår.

Yttervägg

Panel, Horisontell spikläkt 28x45mm, Vindduk, Vertikala reglar cc600 45×145 / 145 Knauf mineralullsisolering, Ångspärr, Horisontella reglar 45×45 cc 600 / 45 Knauf mineralullsisolering, putsad slätspont 15x118mm

Fönster & Dörrar

PVC 3-glas fönster UV-1 med Isolerglas. Vid modeller med större panoramafönster ingår härdat isolerglas. Vid val av planlösning med bastu ingår träfönster i utrymmet. Safco Vit kvalitetsytterdörr ingår som standard. Trä- eller aluminiumfönster kan tillhandahållas på förfrågan

Golvbjälklag

Laminatgolv / Parkettgolv, Kährs Tuplex 3mm, Golvspån 22mm, Bjälklag 45×245 / Knauf mineralullsisolering 245mm, Cembritskiva 4mm

Innervägg

Putsad slätspont 15x118mm, Verikala reglar cc600 45×95 / 95 Knauf mineralullsisolering, Putsad slätspont 15x118mm

Interiör väggkonstruktion badrum

Putsad slätspont 15,118mm, Vertikala reglar cc600 45×95 / Knauf mineralullsisolering, Gypsum paneler 12,5mm, Gypsum paneler 12,5mm, Kiilto Kerasafe tätskikt, Klinker

Interiör golvbjälklag badrum

Klinker, Kiilto Kerasafe tätskikt, Avjämningsmassa, Golvspån 22mm, Bjälklag 45x220mm / Knauf Mineralullsisolering 220mm, Cembritskiva 4mm

EL

Alla El-installationer i husen är genomgående av märket Schneider. LED-Spotlights med strömbrytare ingår i alla våra modeller enligt ritning. Uttag och strömbrytarknappar är monterade till samtliga utrymmen. El-centralen till hus i form av automatsäkringsskåp med jordfelsbrytare. Mediacentral för tele, TV och data finns som tillval. (Samlingsplats för inkommande kommunikationskablar ingår)

VA

Uponor alternativt Tece vattenrörsystem. Varm- och kallvattendistribution genom fördelarskåp. Varmvattenberedare 80 L med inbyggnadsskåp. Samtliga rördragningar är dolda i konstruktionen.

Uppvärmning

El-radiatorer ingår som standard enligt ritning. Luftvärmepump alternativt frånluftsvärmepump med vattenburen golvvärme finns som tillval.

Kök

Platsbyggt och färdigmonterat kök speciellt anpassat för varje husmodell. Laminerade köksluckor i vitt. Rostfria raka kökshandtag. Bänkskiva och stänkskydd i laminat. Diskho i rostfritt stål med blandare. Vitvaror ingår ej. Flera olika alternativ finns som tillval.

Badrum

Grått klinkergolv 20x20mm med mörkgrå fog & vitt kakel 25x40mm på väggar med ljusgrå fog. Golvstående WC-stol från Gustavsberg. Tvättställsblandare och duschblandare med handdusch och upphängning från Grohe. Porslintvättställ & eldriven handdukstork. Förberedelse för installationsdragning till tvättmaskin och torktumlare ingår ej. Tätskikt är monterat efter Kiiltos monteringsanvisningar och uppfyller branschreglerna för våtrum. Golvbrunn från Purus.

Bastu

Vid köp av en modell med bastu ingår asp/granpanel i tak och på väggar, två nivåer av bastulavar i asp, grå klinker 30×30 på golv, bastuaggregat med på och avslags funktion på aggregatet, belysning bakom ryggstöd och frisklufts ventil anpassad för bastu.

Loftstege

Till alla loftmodeller ingår en vitmålad loftstege. Du kan mot tillägg välja mellan olika stegen och trappor i ek, furu och andra utföranden. Fråga din säljare vilka trappor som funkar för just din modell.

Listverk

Övergångar mellan tak, vägg och golv samt vid sammanfogningar av moduler har lister.

Kakelplattor

Entreprenadpaket

Personlig projektledare

I vårt Entreprenadpaket ingår en personlig projektledare som kan ge råd om hus, planlösning, val & utförande samt lämplig placering på tomt. Projektledaren är med från första kontakt till att huset står på plats. En trygghet för er genom hela processen.

Markarbete

Arbetets utförande bedöms alltid av entreprenören och utförs enligt nedan men kan förändras beroende på markförutsättningar.

Jordschakt för hus till 300 mm under grundsula och grundmur ingår. Material för packning: Alternativ 1: 16/32, 0/32, 0/8, 0/16. Alternativ 2: 0/32, 0/8, 0/16. Krävs mer uppackning av material för säker ställa markens stabilitet tillkommer detta extra. Schakt och återfyllning av max 30 m ledningsgrav inklusive pem-rör, elkabel med skyddsrör, avloppsrör i schakt ingår. Värmeslinga i pem-rör ingår 30 m. Ev. extra grävning eller uppfyllnad mot extrabeställning. Schaktdjup styrs av fall till befintligt avlopp och bedöms av markentreprenör. Återfyllning och grovplanering med befintliga massor. Överblivna schaktmassor kvarlämnas. Sprängning och pålning samt kostnader till följd härav liksom trädfällning ingår ej i åtagandet. Grov återställning av markarbeten. Ingen återställning av asfalt, marketen eller dylikt. Reservation för: berg och stora stenar, grundvattennivån i marken, sankmark, gammal sjöbotten, trädrötter eller andra hinder i marken, håltagning i grund/källarvåning, arbeten som ej är fackmannamässigt utfört. Vid inkoppling på anvisad servis förutsätts att befintlig servis är av sådan standard och kvalitet att inkoppling är möjlig. Vid inkoppling på keramik rör och andra typer av avloppsledningar förutom plaströr kan extra kostnader tillkomma.

Husgrund

Husgrund rekommenderas av säljare och/eller markentreprenör efter kontroll av de förutsättningar som finns på tomten. Detta kan förändras efter arbetets start vid oförutsedda förhållanden. Exakta riktlinjer kan ges vid en geoteknisk undersökning.

Möjliga husgrunder i vårt Entreprenadpaket:

 • Isolerad grund 60 cm djup med 100 isolering & ventiler
 • Plintgrund (Funkar vid bergunderlag. Vid byggnation i norra Sverige krävs tilläggsisolering i bjälklag alternativt isolerad grund)
 • Blockgrund på bädd (Vid byggnation i norra Sverige krävs tilläggsisolering i bjälklag alternativt isolerad grund)

El-Inkoppling

Inkoppling av el görs från befintlig el central från huvudbyggnad (två meter invändig dragning ingår) alternativt fasadmätarskåp eller markmätarskåp vid tomtgräns vid nyanslutning. Isolationstest ingår.

Vatten-Inkoppling

Rörmokare kopplar in vatten efter vattenmätare alternativt där möjlighet finns till vatten. Provtryckningstest ingår.

Övrigt

Ingår alltid vid köp av ett Entreprenadpaket från Husverket:

 • Hantering av bygglov
 • Kommunikation med sakkunniga för att få god känning i myndighetskrav
 • Byggstartsmöte
 • Ansvarsförsäkring
 • Slutkontroll

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i denna leveransbeskrivning.

Totalentreprenad är enkelt!

Väljer du Husverkets totalentreprenad kan du känna dig trygg och luta dig tillbaka. Alla våra hus tillverkas i våra varma fabriker och levereras alltid med hög färdigställande grad. Husen tillverkas inomhus i torr och skyddad miljö och när de lämnar fabriken är alla innerväggar, tak, vatten, el och avlopp färdiga, nästintill helt färdigställda för inflyttning.

Med totalentreprenad tar vi även ansvar för grund- och markarbeten så att du som kund inte behöver fundera över det. Vi lyfter huset på den förberedda grundkonstruktionen med lyftkran och kopplar in vatten, avlopp och el, som förberetts innan leverans av Husverket. Nedan kan du se vad som ingår i en totalentreprenad förutom huset vilket levereras enligt slutlig beställning.

 

Vad ingår i entreprenaden?

Personlig projektledare
Bygganmälan/Bygglovshantering
Hjälper till med sakkunniga vid särskilda krav från kommunen
Kontrollera kranplats och ta ansvar
Tomtbesök med kund och entreprenörer (hus från 50 kvm)
Byggstartsmöte (hus från 50 kvm)
Planering av rör och kulvert samt 30 meters ingrävning av vatten, el och avlopp från husgrunden
Avsinglad yta 0,5 - 1 meter runt grunden
Montering av grund
Inkoppling av el
Inkoppling av vatten och avlopp
Ansvarsförsäkring
Slutkontroll av certifierad besiktningsman

Har du frågor och vill ha svar?

Vi hjälper dig, tveka inte på att höra av dig!

Tänk på att det är mycket information att ta in för någon som inte är insatt i hur en byggprocess fungerar. Vi tar gärna på oss hela arbetet från start till mål. Det enda du behöver göra är att välja modell och placering på din tomt. Vi levererar villor, fritidshus, attefallshus & friggebodar till hela landet!

Vi är bara ett telefonsamtal bort för att hjälpa dig att komma vidare och svara på alla tänkbara frågor.

Post & Besöksadress:

Munforsplan 37
123 47 Farsta
Stockholms län

Tel växel: 08-38 43 80
Email: info@husverket.se
www.husverket.se

Visningshus

Vill du titta på något av våra hus? Kontakta oss och boka en tid så ger vi dig en guidad tur i våra visningshus som är belägna i anslutning till vårt huvudkontor i södra Stockholm. Där visar vi olika husmodeller som löpande byts ut. Utöver det har vi även ett showroom där vårt stora sortiment av tillval samt olika färg- och materialval finns att se. Vill du istället titta på ett hus någon annanstans? Vi har flera visningshus utspridda i landet, kontakta oss för mer information.

Vart finns våra hus?

 • Munkforsplan 37, 123 47 Farsta / Stockholm
 • Göteborg
 • Malmö
 • Ludvika
Standard och tillval från ledande leverantörer