Leveransbeskrivning

Utgåva: 2020.08

15-15m² Klimatskal

Version 2020.08
Husverket AB
5590003-4426
Mårbackagatan 11, 123 43 Farsta
info@husverket.se
www.husverket.se

Leveransbeskrivning

Utgåva: 2020.08

Leveransinformation

Leveransbestämmelser

Produktionstiden för friggebod är mellan 10–16 veckor från produktionsorder.
Huset levereras normalt på en till tre dagar efter att huset lämnar fabriken, oavsett vart i landet huset ska levereras. Huset har plastfilm som transportskydd, detta tas bort före montering.

Framkomlighet

Beställaren svarar alltid för att framkomlig bilväg finns tillgänglig fram till husgrunden. Vägen ska vara körbar för mobilkran och lastbil/trailer med släp och klara 12 tons axeltryck.

Lyftkran & transport ingår

Kund ombesörjer plats om 9×10 m anvisad för lyftkran om tillvalsbeställning uteblir. Leverantören svarar för kostnader avseende ett standardlyft med lyftkran (50ton) för att lossa Huset på Byggplatsen till ett värde av 8 000 kr inklusive moms. Lyftkranskontroll ingår i priset. I det fall att byggplatsen är svåråtkomlig, att kranföretaget bedömer att en större lyftkran krävs, en omlastning måste ske eller vid hinder som kräver särskilt tillstånd kan ytterligare kostnader tillkomma.

Huset är försäkrat genom Husverket från att huset lämnar fabriken till att huset lyfts på den förberedda grunden.

Transport av hus ingår alltid från fabrik till Stockholm alternativt Karlshamn. Ytterligare transportkostnader till leveransadress kan tillkomma beroende på vilken kommun som huset ska levereras till. Kostnader som uppstår pga. att åtgärder enligt ovan inte utförts faktureras extra, se allmänna villkor för mer detaljerad information.

Städning & sophantering

I alla våra hus ingår grovstädning. Finstädning kommer behövas efter slutleverans. Sophantering ombesörjes av kund och kan erbjudas mot tillägg.

Betalning

Betalningsplan

Vi har alltid en fast betalningsplan med fyra olika betalningstillfällen.

Handpenning: – 25 000 kr senast 10 dagar efter avtalsskrivning
start av produktion – 50% av köpeskilling erläggs vid start av produktion. (Bestäms gemensamt vid avtalsskrivning)
Leverans – 45% av köpeskilling erläggs senast den dagen huset transporteras till tomtgräns innan lyft av modul/moduler sker på grund.
Slutmontering – 5% av köpeskillingen erläggs efter utförd slutmontering, före tillträde.

Finansiering

Vi kan erbjuda hjälp med finansiering utan handpenning genom våra samarbetspartners. Du kan låna upp till 400 000 kr utan säkerhet per person. Vi har även möjlighet att hjälpa till med ett brygglån för dig som behöver ett tillfälligt lån under tiden huset produceras. Lånet kan sägas upp när du vill. Vi rekommenderar alltid att man i första hand vänder sig till sitt lokala bankkontor. För mer information kan du kontakta din säljare.

Försäljningsvillkor

Som utgångsstandard gäller standardritning och denna leveransbeskrivning. Möbler som garderober, soffa, matbord, tv och liknande ingår inte i leveransen om inget annat anges i köpeavtalet.
Avtalat pris gäller om produktion påbörjas inom 6 månader från köpeavtalets undertecknande. Påbörjas produktion efter denna tid kan prisjustering behövas göras enligt ny prislista, dock max 3,95% av köpeskillingen. Vid större påverkan har köpare och leverantör rätt att frånträda avtalet.

Garantier/Trygghet

Garanti

Vid köp av klimatskal innehar samtliga hus 2 års garanti för huskropp.

Slutkontroll

Vid leverans och montering skall intyg signeras på mottaget och accepterad entreprenad. Byggherren tar därefter fullt ansvar för huset.

Försäkringar

Ansvarsförsäkring ingår fram till leverans av hus och överlämning.

Friggebod ej anmälningspliktig åtgärd

Normalt behöver du inte ansöka eller anmäla byggnation av friggebod till kommunen däremot kan det alltid vara bra att kommunicera vart du vill bygga huset på tomten så inget hinder föreligger.

Användningsområde

Friggeboden kan användas till exempel som uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus. Det viktiga är att den används som ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Grannemedgivanden

Om du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt.

Strandskydd

Om du bygger nära hav, sjö eller vattendrag krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken. Kontakta byggnadsnämnden för mer information.

Allmän väg

närheten av en allmän väg krävs tillstånd från länsstyrelsen för att uppföra eller bygga till en friggebod som kan påverka trafiksäkerheten. Detta gäller endast utanför detaljplanelagt område.

Ritningar/handlingar som ingår

  • Planritningar
  • Fasadritningar
  • Sektionsritningar
  • Situationsplan

Standard & konstruktion

Alla våra hus levereras i ett nyckelfärdigt utförande både invändigt och utvändigt. Huset levereras till tomten i ett stycke med lastbil.

Utvändig målning

Alla hus kommer färdigmålade med en ekologisk vattenresistent vit akrylatfärg. Utvändiga paneler är grundmålade en gång och överstrukna två omgångar. Valfri färgkod finns som tillval i både akrylatfärg & slam/linoljebaserad färg.

Olika typer av klimat kan ge upphov till påväxt på trä och träbaserade material. Detsamma gäller för andra typer av material, framförallt i kombination med nedsmutsning. Detta kan ske på husets utvändiga delar och i uteluftsventilerade utrymmen. Att avlägsna påväxten ingår i husets normala underhåll. Husverket förbehåller sig rätten till ändringar av konstruktions- och leveransutförande.

Takbeklädnad

Falsat plåttak ingår för modeller med 5 graders taklutning eller större. Modeller med två graders taklutning ingår papptak/bitumen. Som tillval finns även ytbehandlade betongtakpannor, detta funkar för hus med större taklutning än 14 grader.

Takavvattning

Hängrännor och stuprör i plåt.

Tak

Takplåt
Regel 18x120mm cc=300mm
Regel 28x45mm cc=600mm
Luftspalt / Membran Fortex Super
Takstolsregel C24 45x145mm cc=600mm
Knauf ECOSE® mineralullsisolering 145mm
Plastfilm / Ångspärr 0,2mm
Regel 18x45mm
MDF paneler 11mm (alternativ finns som tillval)

Takdimensionering/snölaster

Husens bärande delar är dimensionerade för snözon 2,5 kN/m2. Hus för snözon 3–5,5 kan
erbjudas mot pristillägg.

Plåt

Vindskiveplåt, takfotsplåt, fönsterbleck, överbleck i vit, svart och grå ingår.

Yttervägg

Panel (Stående eller liggande) 18mm
Horisontell regel 28x45mm cc=600mm
Vertikal regel 28x45mm, c=600mm
Luftspalt Vindskyddsduk
Träregel C24, 45x95mm ink, cc=600mm
Knauf ECOSE® mineralullsisolering 95mm
Plastfilm/Ångspärr 0,2mm
OSB skiva 6mm
Horisontell regel C24 45x45mm, cc=600mm
Knauf ECOSE® mineralullsisolering 45mm
MDF paneler 11 mm (alternativ finns som tillval)

Fönster & Dörrar

PVC 3-glas fönster UV-1 med Isolerglas. Vid modeller med större panoramafönster ingår härdat isolerglas. Vid val av planlösning med bastu ingår träfönster i utrymmet. Safco Vit kvalitetsytterdörr ingår som standard. Trä- eller aluminiumfönster kan tillhandahållas på förfrågan.

Golvbjälklag

Laminatgolv (alternativ finns som tillval)
Underlag
OSB Skiva 22mm
Plastfilm/Ångspärr 0,2mm
Trästomme C24 45x145mm cc=600mm (cc=300 i badrum)
Knauf ECOSE® mineralullsisolering 145mm
Cembrit Extreme windstopper 4,5mm

Entreprenadtjänster vid köp av klimatskal

Markarbete

Arbetets utförande bedöms alltid av entreprenören och utförs enligt nedan men kan förändras beroende på markförutsättningar.

Jordschakt för hus till 300 mm under grundsula och grundmur ingår. Material för packning: Alternativ 1: 16/32, 0/32, 0/8, 0/16. Alternativ 2: 0/32, 0/8, 0/16. Krävs mer uppackning av material för säker ställa markens stabilitet tillkommer detta extra. Schakt och återfyllning av max 30 m ledningsgrav inklusive pem-rör, elkabel med skyddsrör, avloppsrör i schakt ingår. Värmeslinga i pem-rör ingår 30 m. Ev. extra grävning eller uppfyllnad mot extrabeställning. Schaktdjup styrs av fall till befintligt avlopp och bedöms av markentreprenör. Återfyllning och grovplanering med befintliga massor. Överblivna schaktmassor kvarlämnas. Sprängning och pålning samt kostnader till följd härav liksom trädfällning ingår ej i åtagandet. Grov återställning av markarbeten. Ingen återställning av asfalt, marketen eller dylikt. Reservation för: berg och stora stenar, grundvattennivån i marken, sankmark, gammal sjöbotten, trädrötter eller andra hinder i marken, håltagning i grund/källarvåning, arbeten som ej är fackmannamässigt utfört. Vid inkoppling på anvisad servis förutsätts att befintlig servis är av sådan standard och kvalitet att inkoppling är möjlig. Vid inkoppling på keramik rör och andra typer av avloppsledningar förutom plaströr kan extra kostnader tillkomma.

Husgrund

Husgrund rekommenderas av säljare och/eller markentreprenör efter kontroll av de förutsättningar som finns på tomten. Detta kan förändras efter arbetets start vid oförutsedda förhållanden. Exakta riktlinjer kan ges vid en geoteknisk undersökning.

Möjliga husgrunder i vårt entreprenadpaket:

  • Hybridgrund 40 cm djup med 300 isolering
  • Plintgrund (Funkar vid bergunderlag. Vid byggnation i norra Sverige krävs tilläggsisolering i bjälklag alternativt hybridgrund.)
  • Blockgrund på bädd (Vid byggnation i norra Sverige krävs tilläggsisolering i bjälklag alternativt hybrid.)

Övrigt

Ingår alltid vid köp av entreprenadpaket från Husverket:

  • Ansvarsförsäkring

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i denna leveransbeskrivning.